Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk verksamhetsidé Sege parks förskola, läsåret 2015-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk verksamhetsidé Sege parks förskola, läsåret 2015-2016."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk verksamhetsidé Sege parks förskola, läsåret 2015-2016

2 Våra värdeord BemötandeLyhördhetMöjlighetNytänkandeEngagemang Gemenskap Samtal Vänskap

3 Barn och familj Trygga pedagoger som möter barn och familjer med öppet sinne Bemöta människor olikt men jämlikt, vi är alla olika Gemenskap, trygghet och goda relationer skapar vi genom värme och känslor Skapa delaktighet och tillit genom respektfullt bemötande Samtal som demokratisk grund, alla behövs och allas tankar är viktiga Ta till vara varje barns förutsättningar och möjligheter, med ett förhållningssätt att alla kan Erbjuda barnen utforskande, spännande och lustfyllda miljöer Skapa matglädje med god och näringsrik kost

4 Verksamhet Ta tillvara på allas kompetenser Skapa möte och forum för pedagogiska samtal Vara en lyssnande och medforskande pedagog med barnen i fokus Visa på sammanhang för ett meningsskapande, vi lär av varandra Utmana barnen i en pedagogisk verksamhet med ett förhandlande förhållningssätt Ha en öppen kommunikation, ger möjlighet att utmana, pröva och förändra Organisation och struktur som skapar lugn för barn och vuxna Tid och organisation, förankrade i verksamheten Hjälpas åt och ha en positiv syn, ett salutogent tänkande

5 Miljö och material Tillåtande Tilltalande Utmanade Tydlig och konkret Föränderlig Hållbar för utveckling

6 Varför ett pedagogiskt år?  Organisatorisk modell, en gemensam för hela huset och en för varje avdelning  Tydlig struktur, få en helhetssyn.  Höja kvalitén i verksamheten  Synliggöra vår verksamhet, planering och beslut  Målformuleringar, verksamhetsidé, pedagogisk vision  Framförhållning, förberedelse och tydligare pedagogisk roll  Sammanställa projekt  Reflektion – Utvärdering - Nya frågeställningar  Ansvar för tiden, innebär att vi skapar tid

7 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Pedagogiska året  Pedagogiska möte  Info-möte  Arbetsplatsträffar  Pedagogiska nätverk  Reflektion och planering Verksamhetsdag Reflektion – planering Projekt Föräldraråd Hemsida Föräldramöte Projekt, fördjupning Projekt; reflektion – analys Barnens pärmar Pedagogisk utredning Traditioner Föräldraråd Inskolning inom huset Verksamhetsdag Barnens pärmar Föräldramöte/Grillfest – utställning Föräldraråd Utvecklingssamtal Utvärdering och återkoppling av verksamhet och projekt Grön flagg Traditioner Material och miljövård Sammanslagning Material och miljövård Verksamhetsdag Välkomnande av nya familjer Reflektion – planering Gemensamt tema Projekt, vad – hur? Förbereda material och miljö Barnens pärmar Föräldraråd Föräldramöte Projektstart; Hemsida Pedagogisk utredning Projekt; reflektion –analys Barnens pärmar Tradition Föräldraråd Utvecklingssamtal Femårskör Verksamhetsdag Traditioner Barnens pärmar Utvärdering och återkoppling av verksamhet och projekt Sege Parks förskola Läsåret 2015-16

8 Pedagogisk dokumentation Låta den pedagogiska dokumentationen vara en förutsättning för ett projekterande och demokratiskt arbetssätt. Låta processer vara viktiga och pågående i allt vi företar oss, där dokumentation, reflektion, lärande, utveckling och utvärdering är lika betydelsefulla delar.

9 vårt styrdokument är Lpfö 98/10 vår inspiration är Reggio Emilia …att inte tappa fokus på det stora perspektivet i vardagens små händelser!


Ladda ner ppt "Pedagogisk verksamhetsidé Sege parks förskola, läsåret 2015-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser