Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiska året Vattentornet 15/16

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiska året Vattentornet 15/16"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiska året Vattentornet 15/16
Utvärdering av hösten, uppehåll i projektet. Lucia. Projektarbetet återupptas Projektarbete Ljuseftermiddag med dropp in fika 12/11 Projektarbete Projektperiod Projektperiod Projektperiod Projektarbete Vi städar i närmiljön, (städdag) Öppet hus 10/3 + 30/ Plantera frön inomhus. Kvalitetsredovisning Projektarbete Föräldramöte 21/ Utveckling/uppföljnings samtal sept-okt Projektperiod Projektperiod Utvecklings samtal Avslutningssamtal april-maj Medarbetar samtal Uppstart av Projekt – STARTAFESToch Drop in fika 8/9 9.30 Miljö och aktiviteter som inspirerar till nyfikenhet och forskande Sommarminnen – ljus! Lönesamtal Projektperiod Projektperiod Inskolningsperiod. Vårfest/Förskolans dag 19/5 med fld. Hämta grodägg. Avslutnings period Projektavslut utvärdering av våren. Dokumentationen avslutas Gruppen i fokus. ”Från Jag till Vi” Gruppstärkande aktiviteter. Hämta in nya maskar. Semesterperiod Sommarplanering. Midsommar. Maskarna flyttar ut. Besök av höstens nya barn och föräldrar. Sammanslagning av förskolor Reviderad augusti 2015

2 Pedagogiska året Vattentornet
Inskolnings period (Augusti) Barn och pedagoger lär känna varandra genom att återknyta gamla och etablera nya relationer. Gruppstärkande aktiviteter. (Från Jag till Vi) Vuxenstyrda aktiviteter där fokus ligger på att introducera förskolans miljö, material och regler Pedagogerna observerar och dokumenterar barnens möte med det nya, hur de tar kontakt och etablerar relationer. Sommarminnen, kopplat till projektet samlas in. Pedagogerna skriver projektplan som innehåller: Bakgrund/inledning: Varför detta projekt? Syfte: kortfattad beskrivning av vad ni vill med projektet. Metod: planerade aktiviteter, förändringar i miljön etc Hur ska vi följa upp samt utvärdera arbetet? Perioden avslutas med uppföljning av inskolningsperioden samt uppföljnings samtal med nya barnens vårdnadshavare. Undersöknings period (September) Start av gemensamt projekt. Inventering av barnens förkunskaper, tankar och idéer ex barnintervjuer/samtal. Miljön ska stödja/utmana arbetet med det gemensamma projektet samt uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Redskap och material ska få barnen att skapa och reflektera själva och tillsammans med andra. Pedagogens roll är att utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Pedagogerna gör kontinuerliga observationer och tolkningar för att få syn på barnens intresseområden. Vad händer? Vad funderar barnen över, vad ska fokusera på? Den pedagogiska dokumentationen ger underlag till fördjupningsområden. Visa och diskutera tillsammans med barnen, kollegor och föräldrar. Pedagogerna träffas regelbundet för att kunna analysera och utveckla de kunskapsprocesser som sker. Vänta in barnens tankar och samla stoff till nästa period där ni fokuserar på några områden. På föräldramötet informeras föräldrarna om projektet och får möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Viktigt!

3 Pedagogiska året Förskolan Kristallen, Skogsbäcken, Solrosen, Tallen och Vattentornet
Projektperiod (Okt-april) Miljön ska stödja/utmana arbetet med det gemensamma projektet samt uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Allt ni gör ska hänga ihop med ert byggprojekt på olika sätt! Glöm inte det pedagogiska uterummet = gården! Barnens egna hypoteser sätts i centrum. Utgå från barnens frågor som ni till stor del fått under den förra perioden, men även nu. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen genom olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. Testa barnens tankar tillsammans med barnen och låt barns olika teorier få plats! Pedagogerna gör kontinuerliga observationer och tolkningar för att få syn på barnens intresseområden. Det gäller att hänga med på vad som barnen verkligen är intresserade av! Den pedagogiska dokumentationen ger underlag till fördjupningsområden. Studera vad som sker tillsammans med andra, INTE ENSAMMA! Barnens synpunkter tas tillvara för att på så sätt kunna påverka projektet och verksamheten. Låt barnen påverka! Pedagogerna träffas regelbundet för att kunna analysera och utveckla de kunskapsprocesser som sker. Diskutera hur ni ska gå vidare och med vad! Hur får vi in styrdokumentens intentioner? På utvecklingssamtalen görs föräldrarna delaktiga om projektarbetet. Berätta om projektet och be om ytterligare förslag. Föräldrar kanske kan bidra med material eller studiebesök! Avslutningsperiod (Maj-juni) Projektarbetet avslutas/ gör sommaruppehåll. Sortering av dokumentation. Barnens utvärdering av projektet Inlämning av vårens utvärdering 31/5. Planering av höstens kommande/fortsatta projekt utifrån barnens intressen eller vuxnas initiativ. Förberedelser: Diskussion om syfte, pedagogernas tankar/ kunskaper om ämnet, metoder, aktiviteter och val av material Interna inskolningar. Besök av höstens nya barn och föräldrar Planering av sommarens aktiviteter och sammanslagningen av förskolorna.


Ladda ner ppt "Pedagogiska året Vattentornet 15/16"

Liknande presentationer


Google-annonser