Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte år 4-6 Välkomna! Rektorsområdets vision Utvecklingsarbete Ledigheter Föräldraförening Skolhälsoarbete Betygsinformation Presentation av personal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte år 4-6 Välkomna! Rektorsområdets vision Utvecklingsarbete Ledigheter Föräldraförening Skolhälsoarbete Betygsinformation Presentation av personal."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte år 4-6 Välkomna! Rektorsområdets vision Utvecklingsarbete Ledigheter Föräldraförening Skolhälsoarbete Betygsinformation Presentation av personal Möte i respektive klass Fritids information

2 Vår vision På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

3 Hemsidan -officiell skolsida via Malmö stad www.malmo.se/klagshamn Vår pedagogiska webplats -klassidor, sök på det år då ditt barn började f-klass http://klagshamn.skola.malmo.se Informationskanaler

4 Vårt utvecklingsarbete läsåret 16/17 Språkutvecklande undervisningsmetoder och arbetsätt i alla ämnen F-9 - läslyftet ”samtala om text” Lärande på fritidshemmet - pedagogiska planeringar Formativa undervisningsmetoder och arbetssätt - analysera pedagogiska planeringar - auskultation Bedömningsstöd år1-3 -implementering av Skolverkets nya bedömningsstöd

5 Ledigheter På Klagshamns rektorsområde beviljas ledighet i undantagsfall av rektor. För att kunna fatta beslut på goda grunder behöver ledighetsansökan lämnas senast två veckor innan ledighet. Under de perioder (ht) och dagar (vt) som nationella prov genomförs i år 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet. Mer information finns på skolverket.se År 6 v 46-50muntliga prov i sv, ma och eng 7/2, 9/2 svenska 3/4, 5/4 matematik 3/5, 5/5engelska

6 Vänder sig till föräldrar med barn i år f-9 på rektorsområdet Representeras av 2 föräldrar/klass Träffar skolledningen vid 2 tillfällen per termin på Strandskolan 21/9, 30/11 18:30-20:00 Jobbar med olika grupper utifrån behov (ex. trafik, bygg, mötesplats, m.m) All information läggs på skolans hemsida www.malmo.se/klagshamn www.malmo.se/klagshamn Föräldraföreningen

7 Skolhälsovård år4 Enskilt hälsosamtal med eleverna Elev och vårdnadshavare fyller i hälsoblankett var för sig Fokus i hälsosamtalet är: - sömn -kost -motion/rörelse -trivsel -relationer/familj -skolsituationen -viktigt för den enskilda eleven -uppmuntran till att göra bra val Dessutom blir det kontroll av: Längd, vikt, rygg samt ev pubertetssamtal (beroende på elevens utveckling) En del elever kontrolleras oftare än basprogrammet med t ex längd och vikt årligen, el ryggkontroller (oftare än vid F-klass, åk 4 och åk 8)

8 Skolhälsovård år5 Vaccination mot humant papillomvirus (Gardasil) flickor

9 Skolhälsovård år6 Kontroll av: -längd -vikt -pubertet (samtal kring puberteten individuellt) Tjej- och killsnack i grupp, info och frågestund i åk 5 eller 6 I åk 4-6 fins det möjlighet för eleverna att gå på sommarkollo, detta hanteras genom skolsköterskan.

10 Betygsinformation Välkomna till betygsinformation på Strandskolan! Onsdagen den 12/10, 18:30 informerar och förklarar rektor, Pär Blondell, kring vårt nuvarande betygssystem.

11 4aAnna Lind/Karin Ahlm 4bNina Axelsson 4cJessica Hajdu 5aCaroline Crusefalk 5bAlexander Daftner Linnea Lennartsson 5cCaroline Persson Anna Burholm 6aAnna Godsk 6bKristina Abraham 6cSophie Söderholm Linnea Lennartsson Birgitta Schlick Specialpedagog Niclas SwahnBibliotek Monika Sandström Textilslöjd Fritids Linnea Lennartsson Krister Leo Sandra Jaenecke Presentation av personal

12 En dag på fritidshemmet: Vi öppnar kl 6.30 Frukost kl 6.45-7.15 Alla är ute 7.30-8.oo Skolan börjar kl 8.00 Mellanmål äter vi kl 14. 14.15 och 14.30 Sammanslagning med övriga avdelningar kl 16.25. Vi stänger kl 17.30


Ladda ner ppt "Föräldramöte år 4-6 Välkomna! Rektorsområdets vision Utvecklingsarbete Ledigheter Föräldraförening Skolhälsoarbete Betygsinformation Presentation av personal."

Liknande presentationer


Google-annonser