Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norlandia Care Group – Preschools – Norlandia Förskolor, skolor Verksamhetsplan Förskolan Solkatten 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norlandia Care Group – Preschools – Norlandia Förskolor, skolor Verksamhetsplan Förskolan Solkatten 2016."— Presentationens avskrift:

1 Norlandia Care Group – Preschools – Norlandia Förskolor, skolor Verksamhetsplan Förskolan Solkatten 2016

2 FÖRSKOLA- MÅL MÅLAKTIVITETANSVARKLART Kvalitetsmål 1: 90% Kundnöjdhet Förskolans mål: 90% Kundnöjdhet* Informativa månadsbrev. * Använda oss av email för att skicka ut viktig information samt månadsbrev * Ha en levande/uppdaterad hemsida. Föräldrarmöte på en tidigare tid då vi också erbjuder barnvakt så att fler föräldrar har möjlighet att delta. * Utvecklingssamtal 1gång/läsår * Uppföljningssamtal för nya barn * Föräldraforum 2 gånger / termin Drop in fika 2 gånger / vt 1gång /ht Aktiviteter tillsammans med barn/föräldrar (midsommar, sommaravslutning samt lucia) *Vi ska bemöta våra barn/föräldrar på ett respektfullt och professionellt sätt enligt vår värdegrund CARE * Vi arbetar efter våra etiska riktlinjer Alla dessa punkter ansvarar samtliga pedagoger på förskolan för. Feb/ april Kvalitetsmål 2: Medarbetarnöjdhet 3,55/4 Förskolans mål: 3,85/4 *All personal ska svara på vår medarbetar enkät * Morgonmöten/ Enhetsplaneringar /personalmöten. * Använda CARE –orden I vardagliga möten med kollegor för att skapa ett bra och varmt arbetsklimat. *Personal aktivitet utanför arbetstid för att skapa glädje/gemenskap *Kompetensutveckling för personal *All personal ska känna till och arbeta efter våra etiska riktlinjer All personal Förskolechef Sep-16 Under Läsåret 2016

3 FÖRSKOLA- MÅL MÅLAKTIVITETANSVARIGKLART Kvalitetsmål 3: 94% Frisknärvaro Förskolans mål: 94% Frisknärvaro *Vi arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och trygghet. * Vi arbetar för att alla ska känna sig behövda och omtyckta. När någon varit frånvarande säger vi att vi har saknat dig och är glada att du är tillbaka! Vi håller kontakten med den som är frånvarande t.ex via sms eller telefon. Vi ska utnyttja friskvårdsbidraget efter eget intresse av de aktiviteter som man kan välja på. Att all personal tar ansvar för sin handhygien samt följer våra hygienrutiner. Att ha mycket utevistelse i vår verksamhet. All personal All personal + chef All personal Läsåret 2016 Kvalitetsmål 4: Källsortera avfall Förskolans mål: Källsortera avfall Miljömål: Alla våra enheter ska källsortera avfall – Reducera elförbrukningen med 5% jämfört med 2015 Vi sorterar matavfall varje dag. Vi har en miljöstation inne på förskolan där barnen är delaktiga när det gäller att sortera papper, kartong samt plast. Vi ska även göra barnen delaktiga I hållbar utveckling genom att lära oss tillsammans om återvinning och naturens kretslopp. Barnen ska gå med till miljöstationen och sortera de olika materialen i containrarna. Vi har även en miljöstation för sortering av metall och glas. Återanvända olika förbrukningsmaterial i vår verksamhet vid t.ex skapande 1gång/månad åker vi till Sörab med våra grovsopor. Vi använder energisnåla lampor, släcker lampor i tomma rum, sätter inte på torkskåpen i onödan eller för länge, stänger av datorer vid dagens slut, har inte fönster på glänt, ser till att alla ytterdörrar är stängda vintertid. All personal Vår vaktmästare Läsåret 2016

4 FÖRSKOLA- FOKUSOMRÅDEN FOKUSOMRÅDENAKTIVITETERANSVARKLART Förskolans fokusområde: SPRÅK Vi lägger stor vikt på att stimulera alla barns språkutveckling och uppmuntra deras nyfikenhet för språket. Vi vill ge barnen ett rikare språk för att de ska kunna sätta ord på sina känslor, uttrycka sina behov samt kommunicera med varandra. Detta gör vi genom att vi: Arbetar med Stegen- för tidigt lärande I förskolan Arbetar med Babblarna/Färg och form * Använder oss av bilder/tecken I våra rutinsituationer som t.ex vid maten, samling av och påklädning m.m Vi har bildscheman för att visa hur dagen kommer att se ut samt vid aktivitetsbyten detta gör vi för att förstärka förståelsen och språket. Läser för barnen varje dag i smågrupper. Vi läser böcker, flanosagor och har sagopåsar med konkret material. Sjunger med barnen, då använder vi oss av bilder, tecken samt har konkret material I våra sångpåsar Använder oss av rim och ramsor. Har drama/teater Skapar med olika material, färger och former Alla pedagoger på förskolan under hela läsåret 2016


Ladda ner ppt "Norlandia Care Group – Preschools – Norlandia Förskolor, skolor Verksamhetsplan Förskolan Solkatten 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser