Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraenkäten 2015 Förskola Kunskapshuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraenkäten 2015 Förskola Kunskapshuset"— Presentationens avskrift:

1 Föräldraenkäten 2015 Förskola Kunskapshuset
4/28/2018

2 3. Trygghet, trivsel och glädje
I vilken grad upplever du att Vet ej I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg grad Medel Svar behöver i förskolan 1 (2%) 30 (57%) 16 (30%) 6 (11%) 0 (0%) 3,46 53/58 (91%) ditt barn trivs i förskolan 33 (62%) 4 (8%) 3,55 kamrater i förskolan 2 (4%) 24 (45%) 21 (40%) 3,35 3.45 4/28/2018

3 3. Trygghet, trivsel och glädje
I vilken grad upplever du att 4/28/2018

4 4. Utveckling och lärande
I vilken grad upplever du att Vet ej I hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg grad Medel Svar ditt barn lär sig nya saker på förskolan 0 (0%) 27 (53%) 22 (43%) 2 (4%) 3,49 51/58 (88%) ditt barn erbjuds nya upplevelser 1 (2%) 23 (46%) 22 (44%) 4 (8%) 3,39 50/58 (86%) ditt barn ges möjlighet till utveckling 23 (45%) 3 (6%) 3,41 förskolan 18 (35%) 3,5 ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 28 (55%) 3,51 förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 26 (53%) 19 (39%) 3,43 49/58 (84%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 29 (57%) 19 (37%) 3.46 4/28/2018

5 4. Utveckling och lärande
I vilken grad upplever du att 4/28/2018

6 5. Bemötande I vilken grad upplever du att Vet ej I hög grad
I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg grad Medel Svar du har förtroende för förskolans personal 1 (2%) 25 (50%) 19 (38%) 4 (8%) 3,39 50/58 (86%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 20 (40%) 0 (0%) 3,43 personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 29 (59%) 14 (29%) 5 (10%) 3,45 49/58 (84%) med dig som förälder 18 (36%) 6 (12%) 3,34 förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 22 (44%) 2 (4%) 3,47 3.41 4/28/2018

7 5. Bemötande I vilken grad upplever du att 4/28/2018

8 6. Normer och värden I vilken grad upplever du att Vet ej I hög grad
I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg grad Medel Svar för andra barn i förskolan 4 (8%) 24 (48%) 17 (34%) 1 (2%) 3,39 50/58 (86%) intressen 25 (50%) 21 (42%) 2 (4%) 3,43 ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 5 (10%) 19 (38%) 20 (40%) 3,27 3.36 4/28/2018

9 6. Normer och värden I vilken grad upplever du att 4/28/2018

10 6. Normer och värden och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja 39 (78%) 2.Nej 11 (22%) Medel: 0 4/28/2018

11 7. Information och inflytande
information du får från ditt barns förskola? 1.Ja 45 (90%) 2.Nej 5 (10%) 4/28/2018

12 8. Vad saknar du för information?
"vad som händer på förskolan" "Dokumentering" "Hur det gått under dagen tex." "Information om vad som skett under dagen, vilka vikarier där finns och hur länge dem ska stanna. Är ofta nytt folk." "likabehandlingsplan." 4/28/2018

13 informationstavlor etc)
"Kontakten" "Mail" "Kontakt m personal" "Informations brev , dagliga kontakten med personalen i förskolan." "Informationsbrev" "Dagliga kontakten samt informationspapper/tavlor/mejl" "E-post " " " " Barn kanal" "Mail och brev och muntlig " " och infotavlan" "Daglig kontakt samt informationstavlor" "olika former av informationsbrev" "Daglig kontakt, nyhetsbrev" "Informationsbrev och kontakt" "informationsbrev och personlig kontakt på förskolan" "instagram, daglig kontakt samt informationsbrev via mail " "Daglig kontakt" "Daglig kontakt " "Informationstavlor" "Informationbrev och dagliga kontakt" "Informationsbrev o dagliga kontakt" "Daglig kontakt, informationsbrev" "Mailen samt frågor till den fasta personalen. Dock har dem inte alltid koll när/om mitt barn fått sin medicin eller inte." "dagligen kontakt " "Instagram, daglig kontakt, mejl" "mejl, daglig kontakt" "hotmail" "Dagliga kontakt" "utskickade , dagliga småprat med lärarna, utskrivna brev vid barnens klädplats" " , samtal, brev" "dagliga kontakten, olika former av informationsbrev" "daglig kontakt, olika former av informationsbrev" " " "Daglig kontakter" "Informationsbrev, dagliga kontakten" "Informationsbrev, daglig kontakt" "Olika former av informationsbrev och dagliga kontakten." "infobrev,mail" "Dagliga kontakten" "Dagliga kontakten,informationsbrev,tavla." 4/28/2018

14 möjlighet du har till inflytande i förskolan?
1.Ja 48 (96%) 2.Nej 2 (4%) 4/28/2018

15 vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?
"allmänt" "Fler föräldramöten. Även utvecklingssamtal, något vi inte haft senaste åren" 4/28/2018

16 med ditt barns förskola?
1. Inte nöjd1 0 (0%) 2.2 3.3 1 (2%) 4.4 5. Nöjd 5 7 (14%) 6.6 7.7 11 (22%) 8.8 6 (12%) 9.9 8 (16%) 10. Mycket nöjd 10 16 (32%) Medel: 8 4/28/2018


Ladda ner ppt "Föräldraenkäten 2015 Förskola Kunskapshuset"

Liknande presentationer


Google-annonser