Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

10/11/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård- krokodilen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "10/11/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård- krokodilen."— Presentationens avskrift:

1 10/11/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård- krokodilen

2 10/11/2015 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Änglagård 1.Krokodilen14 (100%) 2.Tigrarna0 (0%) 3.Hajarna0 (0%)

3 10/11/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 0 (0%)11 (79%)3 (21%)0 (0%) 3,7914/14 (100%) ditt barn trivs i förskolan0 (0%)12 (86%)2 (14%)0 (0%) 3,8614/14 (100%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 1 (7%)12 (86%)1 (7%)0 (0%) 3,9214/14 (100%) 3.86 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 10/11/2015 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 10/11/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan0 (0%)12 (86%)2 (14%)0 (0%) 3,8614/14 (100%) ditt barn erbjuds nya upplevelser0 (0%)11 (79%)3 (21%)0 (0%) 3,7914/14 (100%) ditt barn ges möjlighet till utveckling0 (0%)13 (93%)1 (7%)0 (0%) 3,9314/14 (100%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 0 (0%)10 (71%)4 (29%)0 (0%) 3,7114/14 (100%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 0 (0%)10 (71%)4 (29%)0 (0%) 3,7114/14 (100%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)7 (50%)4 (29%)3 (21%)0 (0%)3,2914/14 (100%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)6 (43%)7 (50%)1 (7%)0 (0%)3,3614/14 (100%) 3.66 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 10/11/2015 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 10/11/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)12 (86%)2 (14%)0 (0%) 3,8614/14 (100%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 0 (0%)12 (86%)2 (14%)0 (0%) 3,8614/14 (100%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)13 (93%)1 (7%)0 (0%) 3,9314/14 (100%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 0 (0%)12 (86%)2 (14%)0 (0%) 3,8614/14 (100%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 0 (0%)9 (64%)5 (36%)0 (0%) 3,6414/14 (100%) 3.83 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 10/11/2015 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 10/11/2015 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 1 (7%)11 (79%)2 (14%)0 (0%) 3,8514/14 (100%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 0 (0%)11 (79%)3 (21%)0 (0%) 3,7914/14 (100%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 2 (14%)9 (64%)3 (21%)0 (0%) 3,7514/14 (100%) 3.79 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 10/11/2015 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 10/11/2015 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja10 (71%) 2.Nej4 (29%) Medel: 0

12 10/11/2015 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja14 (100%) 2.Nej0 (0%)

13 10/11/2015 8. Vad saknar du för information?

14 10/11/2015 "Olika former av information" "daglig kontakt vid lämning och hämtning" "Dagliga kontakten. Informationskalendern. " "kontakt" "Daglig kontakt, dokumentation, almanackor, hemsida" "Hemsidan med inloggning på de olika grupperna. Men framförallt daglig kontakt. " "Det varierar beroende på typ av ärende. Jag är nöjd med de lösningar som finns." "Dagliga kontakten främst, men även hemsidan och kalendern där de skriver upp vad som hänt/vad de gjort under dagen." "Daglig kontakt" "Dagliga kontakter" "Daglig kontakt" "Hemsida med egen inloggning för respektive barn. Informationstavlor och en dialog vid hämtning om dagen." "Daglig kontakt " "Kalender, lappar i hallen " 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 10/11/2015 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja14 (100%) 2.Nej0 (0%)

16 10/11/2015 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 10/11/2015 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.40 (0%) 5. Nöjd 50 (0%) 6.60 (0%) 7.72 (14%) 8.81 (7%) 9.91 (7%) 10. Mycket nöjd 1010 (71%) Medel: 9,4


Ladda ner ppt "10/11/2015 Föräldraenkäten 2015 Förskola Änglagård- krokodilen."

Liknande presentationer


Google-annonser