Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Trollet. 9/20/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Trollet 1.Kottarna18 (47%) 2.Trollsländan20 (53%)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Trollet. 9/20/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Trollet 1.Kottarna18 (47%) 2.Trollsländan20 (53%)"— Presentationens avskrift:

1 9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Trollet

2 9/20/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Trollet 1.Kottarna18 (47%) 2.Trollsländan20 (53%)

3 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 0 (0%)19 (50%) 0 (0%) 3,538/38 (100%) ditt barn trivs i förskolan0 (0%)27 (73%)10 (27%)0 (0%) 3,7337/38 (97%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 1 (3%)18 (47%) 1 (3%)0 (0%)3,4638/38 (100%) 3.56 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan1 (3%)18 (49%) 0 (0%) 3,537/38 (97%) ditt barn erbjuds nya upplevelser0 (0%)18 (49%) 1 (3%)0 (0%)3,4637/38 (97%) ditt barn ges möjlighet till utveckling1 (3%)17 (47%)18 (50%)0 (0%) 3,4936/38 (95%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 1 (3%)17 (46%) 2 (5%)0 (0%)3,4237/38 (97%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 1 (3%)21 (57%)14 (38%)1 (3%)0 (0%)3,5637/38 (97%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 0 (0%)17 (47%)15 (42%)4 (11%)0 (0%)3,3636/38 (95%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 1 (3%)7 (19%)16 (43%)13 (35%)0 (0%)2,8337/38 (97%) 3.37 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)22 (59%)14 (38%)1 (3%)0 (0%)3,5737/38 (97%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 0 (0%)25 (68%)9 (24%)3 (8%)0 (0%)3,5937/38 (97%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)22 (59%)13 (35%)2 (5%)0 (0%)3,5437/38 (97%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 0 (0%)20 (54%)17 (46%)0 (0%) 3,5437/38 (97%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 3 (8%)21 (57%)11 (30%)2 (5%)0 (0%)3,5637/38 (97%) 3.56 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 9/20/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 4 (11%)13 (35%)16 (43%)4 (11%)0 (0%)3,2737/38 (97%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 2 (5%)14 (38%)17 (46%)4 (11%)0 (0%)3,2937/38 (97%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 7 (19%)9 (24%)17 (46%)4 (11%)0 (0%)3,1737/38 (97%) 3.24 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/20/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 9/20/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja34 (92%) 2.Nej3 (8%) Medel: 0

12 9/20/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja34 (92%) 2.Nej3 (8%)

13 9/20/2016 "Om hur dagen har varit när man hämtar." "Det är bra om personalen kan återberätta någon information om vad som har hänt under dagen om gruppens aktiviteter." "jag skulle vilja ha mer information om hur personalen resonerar kring olika situationer och vilket lärande som sker. En del finns i veckobreven och det är bra - dessa läses med intresse. Men ibland har detta varit mer utförligt vilket jag uppskattat. Även på föräldramöten skulle jag vilja ha mer av detta. Kanske med utgångspunkt i läroplanen." 8. Vad saknar du för information?

14 9/20/2016 "Instagram och veckobrev" "Daglig kontakt, info tavlan o info brev" "Instagram, brev, tavlan, muntligt, epost. " "Talar med pedagogerna." "Intstagram och veckobrev" "daglig kontakt,och mail" "Informationsbrev, daglig kontakt" "epost, daglig kontakt, instagram, infotavlor" "Instagram " "Allt ovan" "Instagram, daglig kontakt" "Infobrev, samtal m personal" "Instagram för daglig info om vad de gjort och veckobrev för mer insyn av veckans aktiviteter." "instagram " "Dagliga kontakten, instagram " "Daglig kontakt, Veckobrev, instagram" "Daglig kontakt med personal. Veckobrev ( mycket bra) via mail. Tavlan i hallen." "Email" "Dagliga kontakten, instagram, " "Instagram" "Daglig kontakt, veckobrev" "Informationsbrev" "Föräldramöte" "Instagram, mail o info tavla på förskolan " "daglig kontakt " "Veckobrev samt Instagram" "Instagram och nyhetsbrev" "Email o daglig kontakt" "Instagram " "instagram" "Den dagliga kontakten" "Informationsbrev" "Instagram Daglig kontakt " "informationsbrev, daglig kontakt. Hade varit bra med kort info om dagen på info-tavla, eller bildspel i hallen." "dagliga kontakten" "instagram, mail, konversation vid hämtning och lämning." 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 9/20/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja33 (89%) 2.Nej4 (11%)

16 9/20/2016 "Mat, lika för alla oavsett allergier" "samtal kring verksamheten, mer i dialog än som information" "mer tvåvägssamta kring verksamhetens innehåll, ta vara på vårdnadshavares möjligheter att bidra!" "Aktiviteter, " "Frukosttiden" 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 9/20/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.30 (0%) 4.40 (0%) 5. Nöjd 50 (0%) 6.61 (3%) 7.73 (8%) 8.812 (32%) 9.910 (27%) 10. Mycket nöjd 1011 (30%) Medel: 8,7


Ladda ner ppt "9/20/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Trollet. 9/20/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Trollet 1.Kottarna18 (47%) 2.Trollsländan20 (53%)"

Liknande presentationer


Google-annonser