Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Norrebo. 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Norrebo 1.Bullerbyn13 (16%) 2.Junibacken18 (22%) 3.Madicken8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Norrebo. 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Norrebo 1.Bullerbyn13 (16%) 2.Junibacken18 (22%) 3.Madicken8."— Presentationens avskrift:

1 9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Norrebo

2 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Norrebo 1.Bullerbyn13 (16%) 2.Junibacken18 (22%) 3.Madicken8 (10%) 4.Skrållan18 (22%) 5.Tjorven23 (29%)

3 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn får den trygghet det behöver i förskolan 5 (6%)47 (60%)24 (31%)2 (3%)0 (0%)3,6278/81 (96%) ditt barn trivs i förskolan0 (0%)52 (67%)24 (31%)2 (3%)0 (0%)3,6478/81 (96%) ditt barn trivs med sina kamrater i förskolan 6 (8%)44 (56%)27 (35%)1 (1%)0 (0%)3,678/81 (96%) 3.62 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

4 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 3. Trygghet, trivsel och glädje

5 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig nya saker på förskolan2 (3%)49 (63%)25 (32%)2 (3%)0 (0%)3,6278/81 (96%) ditt barn erbjuds nya upplevelser8 (10%)34 (44%)31 (40%)5 (6%)0 (0%)3,4178/81 (96%) ditt barn ges möjlighet till utveckling8 (10%)41 (53%)28 (36%)1 (1%)0 (0%)3,5778/81 (96%) ditt barns nyfikenhet utvecklas och stimuleras i förskolan 6 (8%)44 (56%)23 (29%)4 (5%)1 (1%)3,5378/81 (96%) ditt barn får utveckla sin kreativitet i förskolan 9 (12%)43 (56%)24 (31%)0 (0%)1 (1%)3,677/81 (95%) förskolans utemiljö är stimulerande för mitt barn 2 (3%)47 (61%)20 (26%)7 (9%)1 (1%)3,5177/81 (95%) förskolans innemiljö är stimulerande för mitt barn 2 (3%)35 (45%)34 (44%)6 (8%)1 (1%)3,3678/81 (96%) 3.51 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

6 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 4. Utveckling och lärande

7 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar du har förtroende för förskolans personal 0 (0%)46 (61%)27 (36%)3 (4%)0 (0%)3,5776/81 (94%) personalen ger ditt barn ett bra bemötande 1 (1%)55 (72%)18 (24%)2 (3%)0 (0%)3,7176/81 (94%) personalen ger dig som förälder ett bra bemötande 0 (0%)42 (55%)24 (32%)9 (12%)1 (1%)3,4176/81 (94%) förskolan verkar för ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder 4 (5%)40 (53%)20 (26%)11 (14%)1 (1%)3,3876/81 (94%) du och ditt barn har fått en bra introduktion till förskola eller vid överflyttning till ny avdelning 6 (8%)44 (58%)22 (29%)4 (5%)0 (0%)3,5776/81 (94%) 3.53 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

8 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 5. Bemötande

9 9/24/2016 Vet ejI hög grad I tillräckligt hög grad I inte tillräckligt hög grad I låg gradMedelSvar ditt barn lär sig att ta hänsyn och visa respekt för andra barn i förskolan 15 (20%)39 (51%)22 (29%)0 (0%) 3,6476/81 (94%) förskolan tar hänsyn till ditt barns behov och intressen 11 (14%)33 (43%)27 (36%)5 (7%)0 (0%)3,4376/81 (94%) ditt barn lär sig att hantera konfliktsituationer 19 (25%)26 (34%) 5 (7%)0 (0%)3,3776/81 (94%) 3.48 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

10 9/24/2016 I vilken grad upplever du att 6. Normer och värden

11 9/24/2016 6. Normer och värden Du har fått information om förskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling (beskrivet i likabehandlingsplanen) 1.Ja43 (57%) 2.Nej33 (43%) Medel: 0

12 9/24/2016 7. Information och inflytande Är du nöjd med den information du får från ditt barns förskola? 1.Ja70 (92%) 2.Nej6 (8%)

13 9/24/2016 "Vill ej uppge" "Dålig överlämning ibland. Vill veta om allt varit bra." "Konflikt situationer " "Vad som har hänt under dagen, och om han har ätit bra eller inte, sen är mitt bra inte deras bra, så om dom säger bra behöver det inte vara bra för vi e olika " "Mer information när det hämtas t ex sovit, bajsat eller haft det bra" "Mer information vad barnen har gjort idag" 8. Vad saknar du för information?

14 9/24/2016 "Instagram, infobrev och daglig kontakt" "Mail. De är inte så aktiva med instagram tyvärr. " "Delvis instagram, daglig kontakt" "Info brev, informationstavla" "Samtliga" "Emejl " "Daglig kontakt o infotavlor." "Dagliga kontakten " "Mail " "Instagram kollar jag ett par gng om dagen! Superbra och kul att få ta del om dagens äventyr och sedan på kvällen prata med barnet och visa bilderna så barnet berättar mer om vad de gjort idag.." "Info brev, mail och instagram" "Epost och instagram " "Instagram och mail" "Info tavlor, frågar varje dag om vad som gjorts osv" "Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten" "Daglig kontakt" "Instagram o infomail" "Instagram kontakt infotavla" "min sambos dagliga kontakt då det är han som sköter lämning och hämtning" "informationsbrev" "Dagliga kontakten och informationsbrev" "Personalen " "brev email" "Infotavla och direkt kommunikation " "Instagram, mail, daglig kontakt samt info tavlor" "daglig kontakt" "Instagram, dagliga kontakten, mejl " "Daglig kontakt" "daglig kontakt, informationsbrev" "Informationsbrev via mail,instagram,daglig kontakt med personalen. " "Mail, personalen" "Daglig kontakt, infobrev, instagram" "Mail, personal" "Daglig kontakt och informationstavla" "Instagram" "Personal Instagram" "Dagliga kontakten" "Internet" "Instagram" "Instagram, mail, daglig kontakt" "Istagram.mail och dom prayar med mig om det är nått" "informationstavlor" "nyhets mail och instagram" "Inslagna. " "informationsmejl" "Instagram" "Daglig kontakt informationsbrev" "Daglig kontakt nyhetsbrev" "Infirmations brev, kontakt " "instagram och pratar med personalen" "infobrev, instagram, kontakt med förskolepersonalen " "Instagram, dagliga kontakten" "instagram och informationsbrev och tavlan" "En kombination " "Instagram" "Instagram Dagliga kontakten Informationsbrev Info tavla " "Daglig kontakt" "dagliga kontakten, instagram" "Den dagliga kontakten" "informationstavlor, daglig kontakt (när det finns personal)" "Dagliga kontakten" "Instagram och daglig kontakten" "Instagram och dagliga kontakten" "Daglig kontakt" 9. Vilken kanal använder du mest för att få information om ditt barns förskola?(exempelvis Instagram, olika former av informationsbrev, dagliga kontakten, informationstavlor etc)

15 9/24/2016 10. Är du nöjd med den möjlighet du har till inflytande i förskolan? 1.Ja68 (89%) 2.Nej8 (11%)

16 9/24/2016 "Barnens lärande" "Personal..." "T.e.x hämtning/lämning" "." "Pedagogernas delaktighet, närvaro och engagemang. " "Vet ej. " "Att styret lyssnar mer till oss föräldrar om vad vi tycker barnen ska ha det. Personlig kontakt, samverksråden är bra om synpunkterna tas på allvar" 11. Inom vilka område skulle du vilja ha mer möjlighet till inflytande och i vilket forum?

17 9/24/2016 12. I helhet, hur nöjd är du med ditt barns förskola? 1. Inte nöjd10 (0%) 2.20 (0%) 3.33 (4%) 4.40 (0%) 5. Nöjd 55 (7%) 6.64 (5%) 7.78 (11%) 8.812 (16%) 9.917 (23%) 10. Mycket nöjd 1026 (35%) Medel: 8,3


Ladda ner ppt "9/24/2016 Föräldraenkäten 2015 Förskola Norrebo. 9/24/2016 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Norrebo 1.Bullerbyn13 (16%) 2.Junibacken18 (22%) 3.Madicken8."

Liknande presentationer


Google-annonser