Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte ängahuset 12 okt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte ängahuset 12 okt"— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte ängahuset 12 okt
Välkomna Föräldramöte ängahuset 12 okt

2 Välkomna till Ängahuset
Skollagen och Lpfö 98/2010 Likabehandlingsplan Den här vi prioriterat att arbeta med värdegrunden, vi tycker att det är grundläggande - Trygghet, glädje och lärande

3 Föräldrasamverkan – viktigare än så blir det inte
Inskolningssamtalet som sker innan inskolningen ska börja är till för att ni ska få berätta om ert barn samt vi om verksamheten. Allt för att inskolningen ska bli så bra som möjligt för just ert barn. Uppföljningssamtal sker efter att inskolningen är klar. Vi genomför ett utvecklingssamtal per läsår. Föräldraråd Du som förälder får gärna föreslå ytterligare samtal om du har behov eller om det finns andra tips och idéer på föräldrasamverkan Säg vad du tycker – vi uppskattar återkoppling!

4 Sjukdom och medicin… Meddela senast kl 07,00 genom sms eller per telefon när ditt/dina barn är sjuka/ lediga. Meddela oss senast kl dagen innan då ditt/dina barn väntas komma tillbaka. Detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet på bästa sätt för barnen. Vid sjukdom, ska barnen vara hemma minst en feberfri dag. När barnet kommer tillbaka ska hen kunna äta vanlig mat, kunna vara ute och delta i förskolans alla aktiviteter. Vid magsjuka ska barnet vara hemma minst två dagar/dygn efter sista symtom. Inget syskon i familjen ska ha magsjuka när du lämnar ditt/dina barn hos din dagbarnvårdare. Ovanstående är Smittskyddsläkares ordination. Medicin ges endast när barnet behöver det för sin dagliga hälsa (ex. diabetes, astma). Intyg skrivs, där både föräldrar och personal på förskolan skriver under dokumentet.

5 Vistelsetider Fyll i barnets närvarotider på barnomsorgswebben. Här gäller förälders arbetstid och/eller studietid plus ev. restid. Vid föräldraledighet och sjukskrivning eller om man är arbetssökande och om man ansökt om allmän förskola 3 – 5 år gäller 15 timmar utifrån tre dagar i veckan alt fem dagar i veckan Man kan inte blanda olika platser Har du ett arbete eller studietid när du blir sjukskriven diskuterar du med förskolechef hur tiden ska läggas ut. Även vid skift eller nattarbete, där förälder behöver sova under dagen läggs barnens vistelsetider efter diskussion med personal och förskolechef. Vid semester och föräldraledighet (ej syskon) är barnet hemma. Uppge alltid om någon annan ska hämta eller lämna barnet.

6 Vikarier Vikariebanken och planeringsavlösare
Fyra gånger per år har vi studiedagar och då är förskolan stängd, vid ev. omsorgsbehov håller en förskola i kommunen alltid öppet. Vid klämdagar, jul samt 4-5 veckor under sommaren samarbetar vi, en förskola är öppen i Skänninge under sommaren.

7 Anmälningsplikt och Tystnadsplikt
Anmälningsplikt: Vi på förskolan har anmälningsplikt (orosanmälan) om vi misstänker att barn far illa. Det är alltid förskolechef som är ytterst ansvarig om det skulle vara aktuellt med en anmälan. Socialförvaltningen som utreder. Tystnadsplikt: Alla som arbetar har tystnadsplikt

8 Säkerhet och Olycksfallförsäkring
Säkerhet kring grindar och staket! Lär inte barnen att öppna grindarna Barnen är olycksfallsförsäkrade under vistelsetiden på förskolan (inte dygnet runt). Skadeanmälan görs av målsman direkt till Protector,  637 00

9 Giftfri förskola - familjehem

10 Till sist…. Ni är alltid välkomna att komma med tips och idéer, frågor och funderingar till oss. Tillsammans med er vill vi ge barnen en lustfylld och lärorik verksamhet där de kan få vara sina bästa jag.


Ladda ner ppt "Föräldramöte ängahuset 12 okt"

Liknande presentationer


Google-annonser