Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiska året förskolan solrosen reviderad juli 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiska året förskolan solrosen reviderad juli 2013"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiska året förskolan solrosen reviderad juli 2013
Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Utvärdering av hösten Projektarbete Traditioner kring modersmålets dag Projektarbete Projektperiod Projektperiod Arbetsplan Projektperiod Kvalitetsredovisning och utvärdering av hösten Projektarbete Utvecklings samtal Projektarbete Projektperiod Föräldramöte Projektperiod Start av gemensamt projekt Uppföljningssamtal Miljö och aktiviteter som inspirerar till nyfikenhet och forskande. Utvecklings samtal Föräldramöte Utvärdering av våren Minimässan Undersöknings period Projektperiod Projektarbete Traditioner kring påsk Inskolningsperiod. Avslutnings period Inskolningar Återknyta gamla och etablera nya relationer. Gruppstärkande aktiviteter Semesterperiod Projektavslut. Avslutnings period Sammanslagning av förskolor Interna inskolningar. Besök av höstens nya barn och föräldrar Sommarplanering Traditioner kring midsommar och avslutnings fester för bar som skolas över till andra avdelningar

2 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Augusti (inskolningsperiod) Föräldraaktiv inskolning: Barn, föräldrar och pedagoger lär känna varandra genom att återknyta gamla och etablera nya relationer. Gruppstärkande aktiviteter och aktiviteter där fokus ligger på att introducera förskolans miljö, material och regler. Pedagogiskdokumentation: Vi har dokumentations fokus på samspel, barnens möte med material och miljön, hur de tar kontakt och etablerar relationer. Projektarbete: Val av ”tema” skriva projektbeskrivning och projektplan eller revidera befintliga.. Ute miljö gruppen: Träffas och gör en plan eller följer upp den befintliga kring utvecklingen av vår ute miljö. Augusti

3 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
September Projekt : (undersökningsperiod) Skapa möjligheter för barnen att möta vatten på olika sätt i vår miljö inne och ute. En aktivitet som inte kan hända var som helst, hur ser det ut hos oss? Inspirera och utmana. Använd musik, bilder, experiment, vardagliga rutinsituationer och ställ frågor. Dokumentation: Lyssna, titta!! Dokumentations fokus är barnens olika görande, tankar (egna teorier) och frågor. I dag väljer jag att lyssna, att lyssna ger också talutrymme, att lyssna inbringar fakta om hur barnet tänker, formulerar sina frågor och sitt utforskande. Att lyssna innebär respekt, allvar och lyhördhet. Reflektera tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger kring dokumenterat material av barnens möte med vatten deras görande, tankar, teorier och frågor. Analysera gemensamt kring vilka ”områden” vi fortsättningsvis kommer fokusera kring och på. Uppföljningssamtal: Med nyinskolande vårdnadshavare kring egna och deras barns samt pedagogernas upplevelser under första tiden i förskolans verksamhet. September Traditioner: Höstfest tillsammans med föräldrar.

4 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Oktober Projekt: ( projektperiod) Vi fördjupar och fokuserar på vissa områden inom projektet Vatten. Miljön ska stödja /utmana barnen i projektet och uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Barnens egna hypoteser sätts i centrum dvs. vi utgår från de frågeställningar / görande vi dokumenterat under den föregående perioden men även nya som dyker upp under projektets gång. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen genom olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. (hur, vad, varför) Var alltid nyfiken! Det är här den pedagogiska dokumentationen har sin grund. Nyfiken på vad barnen gör, vetgirig i att försöka förstå och ödmjuk i de tolkning du gör, det som du tror att du förstår är en del av den process du är i. Från bloggen Pedagogiska kullerbyttan Dokumentation: Vi har Dokumentations ”fokus” på vad som intresserar barnen, deras kunskaps processer och lärstrategier (välj glasögon) Reflektera tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger, kring barnens läroprocesser och strategier, hur vi går vidare och med vad (vilka glasögon tar vi på i vårt reflekterande), kopplat till vårt uppdrag och styrdokument. Tro inte någonsin att du kan vara objektiv. Att vara objektiv i en tolkning är enligt mig omöjligt. När du ser på något (ett fotografi, en tavla, en film osv.) så tar du med dig allt det du är, det du har, det du kan, in i din tolkning. Var medveten om detta och arbeta efter att ha så många olika tolkningar som möjligt. Från bloggen pedagogiska kullerbyttan Oktober Reflektion och planering Under Oktober har vi gemensamma planeringar / reflektions träffar över avdelningarna tex 3-5 avd tillsammans och 1-3 tillsammans. Föräldramöte: Under oktober bjuder samtliga avdelningar in till föräldrar möte då föräldrarna informeras om projektet och uppmanas att komma med synpunkter och förslag.

5 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
November Projekt: ( projektperiod) Vi fördjupar och fokuserar på vissa områden inom projektet Vatten. Miljön ska stödja /utmana barnen i projektet och uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Barnens egna hypoteser sätts i centrum dvs. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen genom olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. (hur, vad, varför) Var alltid nyfiken! Det är här den pedagogiska dokumentationen har sin grund. Nyfiken på vad barnen gör, vetgirig i att försöka förstå och ödmjuk i de tolkning du gör, det som du tror att du förstår är en del av den process du är i. Från bloggen Pedagogiska kullerbyttan Dokumentation: Vi har Dokumentations ”fokus” på vad som intresserar barnen, deras kunskaps processer och lärstrategier (välj glasögon) Reflektera tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger, kring barnens läroprocesser och strategier, hur vi går vidare och med vad (vilka glasögon tar vi på i vårt reflekterande), kopplat till vårt uppdrag och styrdokument. Tro inte någonsin att du kan vara objektiv. Att vara objektiv i en tolkning är enligt mig omöjligt. När du ser på något (ett fotografi, en tavla, en film osv.) så tar du med dig allt det du är, det du har, det du kan, in i din tolkning. Var medveten om detta och arbeta efter att ha så många olika tolkningar som möjligt. Från bloggen pedagogiska kullerbyttan November Utvecklingssamtal: Under November erbjuder vi utvecklingssamtal, där föräldrarna görs delaktiga i projektarbetet och i deras barns vistelse i verksamheten. Ute miljö gruppen: Uppföljning av utemiljö gruppens arbete och nya planer. Utvecklingsområden: Utvärdering av utvecklings områden och kvalitetsredovisning?

6 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
December Projektet ligger nere Dokumentation (summeringsperiod) : Vi utvärderar och sorterar /samlar dokumentationen. Vad har vi sett/ våra reflektioner och utvärdering av projektet, barnens utvärdering dvs. deras tankar (genom återbesök, intervjuer mm) allt kopplat till syftet i projektbeskrivningen, uppdrag och styrdokument samlar vi t.ex. i projektpärm. Traditioner Vi uppmärksammar julen utifrån barnens intresse. Lucia Sammanslagning: Julsammanslagning på någon av Gnestas förskolor utifrån barnantal ? December

7 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Januari Projekt (projektperiod) Vi tar upp projekttråden genom ”återbesök” med barnen. Fördjupar oss ytterligare eller väljer att fokusera på ett annat område inom projektet utifrån den summering/utvärdering vi gjorde i dec. Barnens egna hypoteser sätts i centrum. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen genom olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. (hur, vad, varför) Var alltid nyfiken! Det är här den pedagogiska dokumentationen har sin grund. Nyfiken på vad barnen gör, vetgirig i att försöka förstå och ödmjuk i de tolkning du gör, det som du tror att du förstår är en del av den process du är i. Från bloggen Pedagogiska kullerbyttan Dokumentation Vi har Dokumentations ”fokus” på vad som intresserar barnen, deras kunskaps processer och lärstrategier (välj glasögon) Reflektera tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger, kring barnens läroprocesser och strategier, hur vi går vidare och med vad (vilka glasögon tar vi på i vårt reflekterande), kopplat till vårt uppdrag och styrdokument. Tro inte någonsin att du kan vara objektiv. Att vara objektiv i en tolkning är enligt mig omöjligt. När du ser på något (ett fotografi, en tavla, en film osv.) så tar du med dig allt det du är, det du har, det du kan, in i din tolkning. Var medveten om detta och arbeta efter att ha så många olika tolkningar som möjligt. Från bloggen pedagogiska kullerbyttan Januari Utvecklingsområden Nya utvecklingsområden utifrån kvalitetsredovisningen, arbetsplan och uppföljning? Vi använder ”husmöten” som forum för diskussion.

8 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Februari Projekt (projektperiod) Vi fördjupar och fokuserar på vissa områden inom projektet Vatten. Miljön ska stödja /utmana barnen i projektet och uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Barnens egna hypoteser sätts i centrum dvs. vi utgår från de frågeställningar / görande vi dokumenterat under den föregående perioden men även nya som dyker upp under projektets gång. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen genom olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. (hur, vad, varför) Var alltid nyfiken! Det är här den pedagogiska dokumentationen har sin grund. Nyfiken på vad barnen gör, vetgirig i att försöka förstå och ödmjuk i de tolkning du gör, det som du tror att du förstår är en del av den process du är i. Från bloggen Pedagogiska kullerbyttan Dokumentation Vi har Dokumentations ”fokus” på vad som intresserar barnen, deras kunskaps processer och lärstrategier (välj glasögon) Reflektera tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger, kring barnens läroprocesser och strategier, hur vi går vidare och med vad (vilka glasögon tar vi på i vårt reflekterande), kopplat till vårt uppdrag och styrdokument. Tro inte någonsin att du kan vara objektiv. Att vara objektiv i en tolkning är enligt mig omöjligt. När du ser på något (ett fotografi, en tavla, en film osv.) så tar du med dig allt det du är, det du har, det du kan, in i din tolkning. Var medveten om detta och arbeta efter att ha så många olika tolkningar som möjligt. Från bloggen pedagogiska kullerbyttan Februari Reflektion och planering Under Februari har vi gemensamma planeringar / reflektions träffar över avdelningarna tex 3-5 avd tillsammans och 1-3 tillsammans. Traditioner Vi uppmärksammar Modersmåletsdag utifrån de modersmål som finns på förskolan med gemensamma aktiviteter över avdelningarna.

9 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Mars Projekt (projektperiod) Vi fördjupar och fokuserar på vissa områden inom projektet Vatten. Miljön ska stödja /utmana barnen i projektet och uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Barnens egna hypoteser sätts i centrum dvs. vi utgår från de frågeställningar / görande vi dokumenterat under den föregående perioden men även nya som dyker upp under projektets gång. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen genom olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. (hur, vad, varför) Var alltid nyfiken! Det är här den pedagogiska dokumentationen har sin grund. Nyfiken på vad barnen gör, vetgirig i att försöka förstå och ödmjuk i de tolkning du gör, det som du tror att du förstår är en del av den process du är i. Från bloggen Pedagogiska kullerbyttan Dokumentation Vi har Dokumentations ”fokus” på vad som intresserar barnen, deras kunskaps processer och lärstrategier (välj glasögon) Reflektera tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger, kring barnens läroprocesser och strategier, hur vi går vidare och med vad (vilka glasögon tar vi på i vårt reflekterande), kopplat till vårt uppdrag och styrdokument. Tro inte någonsin att du kan vara objektiv. Att vara objektiv i en tolkning är enligt mig omöjligt. När du ser på något (ett fotografi, en tavla, en film osv.) så tar du med dig allt det du är, det du har, det du kan, in i din tolkning. Var medveten om detta och arbeta efter att ha så många olika tolkningar som möjligt. Från bloggen pedagogiska kullerbyttan Mars Ute miljö gruppen Uppföljning av ute miljö gruppens arbete och nya planer. Utvecklingsområden, kvalitetsredovisning Uppföljning av utvecklingsområdena vi använder ”husmötena” som forum för diskussion.

10 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
April Projekt (projektperiod) Vi fördjupar och fokuserar på vissa områden inom projektet Vatten. Miljön ska stödja /utmana barnen i projektet och uppmuntra till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Barnens egna hypoteser sätts i centrum dvs. vi utgår från de frågeställningar / görande vi dokumenterat under den föregående perioden men även nya som dyker upp under projektets gång. Pedagogen agerar som medforskare, innovatör och inspiratör genom att utmana barnen genom olika frågeställningar samt låta barnen testa sina hypoteser. (hur, vad, varför) Var alltid nyfiken! Det är här den pedagogiska dokumentationen har sin grund. Nyfiken på vad barnen gör, vetgirig i att försöka förstå och ödmjuk i de tolkning du gör, det som du tror att du förstår är en del av den process du är i. Från bloggen Pedagogiska kullerbyttan Dokumentation Vi har Dokumentations ”fokus” på vad som intresserar barnen, deras kunskaps processer och lärstrategier (välj glasögon) Reflektera tillsammans, barn, föräldrar och pedagoger, kring barnens läroprocesser och strategier, hur vi går vidare och med vad (vilka glasögon tar vi på i vårt reflekterande), kopplat till vårt uppdrag och styrdokument. Tro inte någonsin att du kan vara objektiv. Att vara objektiv i en tolkning är enligt mig omöjligt. När du ser på något (ett fotografi, en tavla, en film osv.) så tar du med dig allt det du är, det du har, det du kan, in i din tolkning. Var medveten om detta och arbeta efter att ha så många olika tolkningar som möjligt. Från bloggen pedagogiska kullerbyttan Utvecklingssamtal Under April erbjuder vi utvecklingssamtal, där föräldrarna görs delaktiga i projektarbetet och i deras barns vistelse i verksamheten. Traditioner Vi uppmärksammar påsken utifrån barnens intresse

11 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Maj Projekt ligger nere Dokumentation (avslutningsperiod) Vi utvärderar och sorterar /samlar dokumentationen. Vad har vi sett/ våra reflektioner och utvärdering av projektet, barnens utvärdering dvs. deras tankar (genom återbesök, intervjuer mm) allt kopplat till syftet i projektbeskrivningen, uppdrag och styrdokument samlar vi t.ex. i projektpärm. Vad har vi ej följt upp Planering av höstens kommande /fortsatta projekt utifrån barnens intresse eller pedagogernas initiativ. Förberedelser inför projektbeskrivning och projektplan i augusti eller revidering av befintlig, diskussioner om syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, metoder, aktiviteter och val av material. Föräldramöte Föräldramöte / vernissage? Inskolning till förskolklass Inskolning till förskolklass, förskoleklass pedagogerna kommer på besök till oss och vi besöker berörda skolor med barnen två till tre gånger. Traditioner Vi uppmärksammar förskolans dag med gemensamma aktiviteter över avdelningarna och dropp in fika. Maj Ute miljö gruppen Uppföljning av utemiljö gruppens arbete och nya planer. Utvecklingsområden, kvalitetsredovisning Uppföljning / utvärdering av utvecklingsområdena inför kvalitetsredovisningen vi använder ”husmöten” som forum för diskussion. Planering av nya grupper Planera barngrupper inför hösten, vi använder ”husmöten” som forum.

12 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Juni Projektet ligger nere Dokumentation (avslutningsperiod) Vi utvärderar och sorterar /samlar dokumentationen. Vad har vi sett/ våra reflektioner och utvärdering av projektet, barnens utvärdering dvs. deras tankar (genom återbesök, intervjuer mm) allt kopplat till syftet i projektbeskrivningen, uppdrag och styrdokument samlar vi t.ex. i projektpärm. Vad har vi ej följt upp Planering av höstens kommande /fortsatta projekt utifrån barnens intresse eller pedagogernas initiativ. Förberedelser inför projektbeskrivning och projektplan i augusti eller revidering av befintlig, diskussioner om syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, metoder, aktiviteter och val av material. Överinskolning Överinskolningar mellan avdelningar Traditioner Avslutnings fest för blivande förskolklassbarn och barn som skolas över till nya avdelningar. Vi uppmärksammar midsommar utifrån barnens intresse. Juni Pedagogiska året Revidera pedagogiska året för 2015 forumet vi använder är ”husmötena”. Sommarplanering Förberedelser inför sammanslagnings veckorna schema allergi och anhörig pärmar. Besök av höstens nya barn och föräldrar

13 Pedagogiska året Förskolan Solrosen
Juli Projektet ligger nere Dokumentation (avslutningsperiod) Vi utvärderar och sorterar /samlar dokumentationen. Vad har vi sett/ våra reflektioner och utvärdering av projektet, barnens utvärdering dvs. deras tankar (genom återbesök, intervjuer mm) allt kopplat till syftet i projektbeskrivningen, uppdrag och styrdokument samlar vi t.ex. i projektpärm. Vad har vi ej följt upp Planering av höstens kommande /fortsatta projekt utifrån barnens intresse eller pedagogernas initiativ. Förberedelser inför projektbeskrivning och projektplan i augusti eller revidering av befintlig, diskussioner om syfte, pedagogernas tankar /kunskaper om ämnet, metoder, aktiviteter och val av material. Sammanslagning Sommar sammanslagning på någon av Gnestas förskolor . Juli


Ladda ner ppt "Pedagogiska året förskolan solrosen reviderad juli 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser