Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

observation förutsägelser experiment förenklingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "observation förutsägelser experiment förenklingar."— Presentationens avskrift:

1

2 observation förutsägelser experiment förenklingar

3 mätningar mätmetoder mätningar mätmetoder datorer simuleringar datorer simuleringar matematik beräkningar matematik beräkningar historia utveckling historia utveckling

4 Arbetsformer Fysik A Föreläsningar Laborationer Projekt (enskilt/grupp/IT) Räkneövningar Prov Eget arbete (arbete hemma, läxor osv) m.m

5 Mål och innehåll Fysik A kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt redovisa och tolka resultaten kunna föra resonemang och genomföra enkla beräkningar kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller ha kännedom om fysikens historiska utveckling

6 Mål och innehåll Fysik A Rörelse (hastigheter, acceleration m.m) Krafter och kraftmoment, energi och effekt Ljus (reflektion, brytning, tillämpningar) Elektricitet (spänning, ström, energi, effekt) Värme, temperatur, tryck översiktligt om universums struktur samt materiens minsta beståndsdelar

7 Exempel på betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd..Eleven deltar i planering och genomför laborationer efter instruktioner....Eleven utför beräkningar i problemställningar av rutinkaraktär.. Kriterier för betyget Väl godkänd..Eleven medverkar vid val av metod och utformning av experimentella undersökningar....Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda hypoteser.. Kriterier för betyget Mycket väl godkänd..Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande uppgifter såväl teoretiskt som experimentellt, tolkar resultat och värderar slutsatsernas giltighet och rimlighet..

8 Mer information? Kursplan, Betygskriterier m.m. http://www.skolverket.se div. http://www.utb.karlshamn.se/pe/


Ladda ner ppt "observation förutsägelser experiment förenklingar."

Liknande presentationer


Google-annonser