Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildning inom friskolorna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildning inom friskolorna"— Presentationens avskrift:

1 Lönebildning inom friskolorna
Parternas syn på lönebildning Lönebildning en positiv kraft Utifrån företagets förutsättningar Lönen ska vara individuell och differentierad Bedömning på tydliga grunder – saklig Alla bör få en löneutveckling Samverkan på arbetsplatsen Almega

2 Individuell lönesättning
Parternas syn på lönebildning Lönepolicy – tydlig och känd Företagets förutsättningar Kriterier tas fram i företaget Alla ska veta vad som gäller och vad som påverkar Acceptans Lärarfacken

3 Förhandlingsordning Lokal överenskommelse om förhandlingsordning och lönerevisionstidpunkt kan finns Varför ändra om man har något som är bra? Information om avtalet På företaget en genomgång av förutsättningarna med det lokala facket Annars gäller 1 september och förhandlingsordning Almega

4 Förhandlingsordning Företag som har respektive inte har facklig företrädare Tidplan upprättas – en målsättning Stämma av lönepolicy och kriterier Vem företräder facket Vilka omfattas – facket meddelar företaget vilka som omfattas Lönesamtal genomförs och besked om ny lön Företaget ger facket information om de nya lönerna till facket – avstämning inte förhandling Lärarfacken

5 Förhandlingsordning Lokal förhandling Central förhandling
Diskriminering Stor avvikelse från andra företag Individfrågor Central förhandling Konsultation – de central parterna ger råd och vägledning Lärarfacken

6 En bra löneprocess Uppföljning Målsamtal Utvärdering Samverkan
Chef - medarbetare Utvärdering Fungerar processen Uppdatera kriterier Samverkan Företagsledning & fackliga företrädare Ny lön betalas ut Förberedelser Genomgång av avtalets intentioner Företagets förutsättningar Lönestruktur, lönekriterier, lönekarriär Former, tidsplan Avstämning Lokal förhandling kan begäras Almega Lönesamtal Chef - medarbetare

7 Företagets roll i löneprocessen
Förberedelser analys av företagets ekonomiska förutsättning omvärldsanalys önskad lönestruktur översyn av lönepolicy/lönesättningskriterier Initiera lönerevisionsarbetet tidplan samförstånd om processen Stöd dialog chef - medarbetare utvecklings-/mål- och lönesamtal klargöra befogenheter Avstämning Statistik Utvärdera/Förbättra Almega

8 Fackets roll i löneprocessen
Förberedelser analys av företagets ekonomiska förutsättning omvärldsanalys önskad lönestruktur översyn av lönepolicy/lönesättningskriterier Kvalitetssäkra processen medlemskontakter Avstämning Verka för en fungerande löneprocess som bygger på utvecklings-/mål- och lönesamtal Utvärdera/Förbättra Lärarfacken

9 Chefens roll i löneprocessen
Sätta mål och följa upp resultat Ta ansvar för lönesättningen Skapa förtroende för lönesättningsmodellen Medarbetaren ska komma till tals och uppleva bedömningen rättvis Almega

10 Medarbetarens roll i löneprocessen
Ta ansvar för att påverka sin lön Känna till lönepolicyn Uppfylla mål Motivera sina förväntningar på lön och löneutveckling Lärarfacken

11 Vad påverkar lönerna på företaget?
Lönepolicy Ekonomi Löneutveckling Almega Omvärld Avtal

12 Lönepolicy Vision Affärsidé Framgångsfaktorer Krav på medarbetarna
Klargör sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och medarbetarens lön Vision Affärsidé Framgångsfaktorer Krav på medarbetarna Principer för lönesättning Almega Löneprocessen Lön

13 Diskussion på arbetsplatsen
Vilka krav ställs på dem som ska förverkliga affärsidén? Vad kännetecknar er bästa medarbetare? Lärarfacken

14 Att sätta mål - FRAMÅT Förbättrande Realistiska Accepterade Mätbara
Återkopplingsbara Tidsatta Gunnar

15 Lönestruktur Lärarfacken Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 ……

16 Så lite eller mycket som möjligt
Att välja väg Så lite eller mycket som möjligt Så rätt som möjligt Kostnad Investering Almega

17 Uppfölj-ning av utvplan
En bra lönedialog Över-gripande mål Utveck-lings- plan 2014 Plan för arbetet 2014 Person-liga mål 2014 Vad är mitt uppdrag Lönekriterier Uppfölj-ning av plan 2013 Uppfölj-ning av mål 2013 Uppfölj-ning av utvplan 2013 Lärarfacken Medarbetarens förväntningar

18 Dialogen om lön Lönesamtal
Uppföljning av individuella mål och en bedömning av uppnådda resultat i övrigt Individuell lön och löneutveckling i förhållande till lönepolicy, kriterier för löne m.m. Motivering av ny lön Vad som krävs för framtida löneutveckling Almega

19 Bedömningsverktyg Exempel
- = + ++ Engagemang Är passiv. Bryr sig inte. Flyter mest med. Gör det man ska. Tar initiativ. Är drivande. Skapar delaktighet. Får andra engagerade. Almega

20 Alla omfattas Konsultation Ska omfattas Förstelärare Föräldralediga
Undantagsgrupper Konsultation Lärarfacken


Ladda ner ppt "Lönebildning inom friskolorna"

Liknande presentationer


Google-annonser