Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Almega Heldagskurser Välkommen! Utvecklings- och lönesamtal Per Östlund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Almega Heldagskurser Välkommen! Utvecklings- och lönesamtal Per Östlund."— Presentationens avskrift:

1 Almega Heldagskurser Välkommen! Utvecklings- och lönesamtal Per Östlund

2 Almega Heldagskurser Utvecklings- och lönesamtal 22 september 2016 Program 09.00Inledning 10.00Mål- och utvecklingssamtalet 11.30Lunch (på Park) 13.00Lönesamtalet 14.30Fika (utanför) 15.30Sammanfattning 16.00Slut

3 Almega Heldagskurser Facket får organisera arbetstagarna och arbetsgivaren leder och fördelar arbetet Staten håller sig borta, arbetsmarknadens parter träffar kollektivavtal Konkurrensutsatta sektorn sätter norm LO stort inflytande, sammanpressad lönestruktur, alla ska ha minst snittet och känslor spelar en stor roll DEN SVENSKA MODELLEN

4 Almega Heldagskurser ALMEGAS SYN PÅ LÖNEBILDNINGEN Företagsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning Lön och löneutveckling bestäms i företagen Företagets förutsättningar och medarbetarens prestationer Dialog chef - medarbetare

5 Almega Heldagskurser Vad behövs? Insikt Bra system Mod Uthållighet

6 Almega Heldagskurser Löneavtal

7 Almega Heldagskurser Olika frihetsgrader GradKonstruktionFörklaring 1.Helt lokal lönebildningDet finns inget centralt utrymme eller individgaranti angivet. Allt bestäms lokalt. 2.Stupstock utan individgarantiOm lokala parter inte kommer överens om annat anges ett utrymme, men ingen individgaranti, för lönerevisionen. 3.Pott utan individgarantiEn pott anges för lönerevisionen, men ingen individgaranti. 4.Stupstock med individgarantiOm lokala parter inte kommer överens om annat anges ett utrymme och en individgaranti för lönerevisionen. Individgarantin är bestämd så att den största delen (< 50 %) fördelas individuellt. 5.Pott med individgarantiEn pott och en individgaranti anges för lönerevisionen där individgarantin är bestämd så att den största delen (>= 50 %) fördelas individuellt. 6.Det mesta fördelas centraltEn pott och en individgaranti anges för lönerevisionen där individgarantin är bestämd så att en mindre del (< 50 %) fördelas individuellt. 7.Allt fördelas centraltTarifflöneavtal, löneavtalet innehåller ingen individuell fördelning.

8 Almega Heldagskurser Löneavtal brukar ange att: Lönepolicy som är väl känd Marknadskrafterna och lönestrukturen påverkar Lönekriterier - Alla ska veta vilka hur lön påverkas Utvecklingssamtal som grund Lönesamtal hålls Avvikande låg löneutveckling = särskild uppmärksamhet

9 Almega Heldagskurser Lön ska bestämmas utifrån: Avtalet Omvärlden – marknaden - lönestruktur Företagets förutsättningar Arbetsuppgifterna Hur väl arbetsuppgifterna utförs Diskrimineringslagen Föräldraledighetslagen (§ 16) Studieledighetslagen (§ 9)

10 Almega Heldagskurser Total reward Short Term Incentive Long Term Incentive Base Salary Benefits Intangibles

11 Almega Heldagskurser Belöningsmeny Lön ? ? ? ? ? ? Bikupa: Vad har ni för att motivera era anställda?

12 Almega Heldagskurser Löneprocessen

13 Almega Heldagskurser En bra löneprocess? Riktlinjer Målsamtal Lönesamtal Utvärdering Arbetssituation Planering Utveckling Mål Stöd Förändringar Lönestruktur Förutsättningar Information Lönekriterier Tidplan Uppföljning/återkoppling Lön Funkar det? Enkät? Film?

14 Almega Heldagskurser MC Vad för ramverk och input behövs?

15 Almega Heldagskurser MC Vad för ramverk och input behövs? Bikupa: Vad behövs?

16 Almega Heldagskurser Ramverk och input Veta vad man vill Veta hur man ska göra Lön Prestation, kompetens, ansvar

17 Almega Heldagskurser Mentala inställningar Det finns inget snitt Alla har rätt till lön, men inte löneökning Löneutveckling = tvådimensionell utveckling Variationen kommer att öka Lön = en del i affären = ökad ömsesidighet Fokus på möjlighet i stället för problem Fokus på förnuft i stället för känslor

18 Almega Heldagskurser Insikt: Det sker en utveckling Arbete  Kompetens Rättvisa  Utveckling Avtal  Dialog Lugn o ro  Jämt o ständigt Förskott  Skapa Centralt givet utrymme  Företags- och medarbetarnära Fördelning  Styrmedel Uppifrånperspektiv  Nerifrånperspektiv Få  Många Kollektivt  Individuellt Regler  Intentioner Annans ansvar  Mitt ansvar Förhandlingskultur  Förtroendefullt samarbete Central avtalstolkning  Central avtalssupport

19 Almega Heldagskurser Insikt : Ledarskapet förändras Chefen som hjälte Kan allt! Vet allt! Fixar allt! Tar för stort ansvar Planerar, samordnar Löser alla problem Uppnår enhetens mål Mindre engagemang Mindre ansvarstagande Halvdant resultat Chefen som lagledare Etablerar gemensamma, meningsfulla och utmanande mål Gör allas ansvar tydligt Tillvaratar alla erfarenheter och idéer Uppmärksammar allas insatser och resultat Stöttar individens utveckling

20 Almega Heldagskurser Så lite som möjlig Så rätt som möjlig Insikt : Medarbetarnas uppsida Investering Kostnad Return of investment? Vad har vi sparat idag?

21 Almega Heldagskurser Målsamtal

22 Almega Heldagskurser Uppfölj- ning av utvplan 2016 Uppfölj- ning av utvplan 2016 Uppfölj- ning av mål 2016 Uppfölj- ning av mål 2016 22 Att sätta mål och göra en utvecklingsplan Verksam hetens mål och krav Verksam hetens mål och krav Jobb- beskriv- ning Plan för arbetet 2017 Uppfölj- ning av plan 2016 Uppfölj- ning av plan 2016 Person- liga mål 2017 Person- liga mål 2017 Utveckl- ings Plan 2017 Utveckl- ings Plan 2017 Lönekriterier Medarbetarens förväntningar Chefens förväntningar

23 Almega Heldagskurser Kultur: ärvd ”bruks/landstings”-kultur? Kultur: missunnsamhet > avundsjuka? Kultur: pengar > delaktighet ? Kultur: sammanpressad lönestruktur? Kultur: tillfälligt jobb - blev fast? Kultur: knappa yttre betingelser, upphandling och pressade marginaler Kultur: arbetsorganisation – få ledare Kultur: ideologiskt färgat område Varför det är svårt

24 Almega Heldagskurser 24 Svårigheter? Veta vad man vill Otydliga förutsättningar Inte för min skull Mycket att göra Många medarbetare Kortsiktig ryckighet Krångligt förfarande Obekväm i situationen Taskig fantasi

25 Almega Heldagskurser Vanliga invändningar och missuppfattningar Min dörr är alltid öppen Vi pratar med varandra varje dag Jag hinner inte med alla samtal Samtalen leder inte till något Jag har samtal med mina medarbetare men min chef har aldrig samtal med mig

26 Almega Heldagskurser Mål- och Utvecklingssamtal Planera och leda Lyssna på medarbetaren Informera och få information Förmedla attityder och värderingar Ta reda på hur medarbetaren mår Synliggöra medarbetaren Stimulera till förbättringar och utveckling

27 Almega Heldagskurser Att sätta mål - FRAMÅT Förbättrande Realistiska Accepterade Mätbara Återkopplingsbara Tidsatta Produktionsmål Tidsmål Ekonomiska mål Kvalitetsmål Utvecklingsinriktade - Förvaltande Övergripande - Specifika Gemensamma - Individuella Övriga

28 Almega Heldagskurser Du ska ha ett mål- och utvecklingssamtal med Renée. Hon är 40 år och har arbetet 12 år på företaget, varav de tre senaste åren på din avdelning. Hon har arbetet inom alla företagets områden. Därmed har hon en bred erfarenhet och en unik kompetens. Hennes personliga engagemang är väldokumenterat och hon har ett mycket behagligt sätt som smittar av sig på andra. Renée är pålitligheten själv. Det hon gör blir alltid bra gjort och hon har ett enormt kontaktnät inom branschen. Hon tar också ett stort ansvar när nya medarbetare introduceras. Renée fungerar som avdelningens draglok. Det skulle vara en stor förlust om Renée slutade. Förbered nu ett målsamtal. Ange minst tre mål som Du vill sätta på Renée. Renée

29 Almega Heldagskurser Du ska ett mål- och utvecklingssamtal med Danuta. Hon har precis fyllt 30 år och varit anställd på företaget i 4 år. Under sina första år utvecklades Danuta över förväntan, vilket ledde till att hon för ett år sedan – vilket var ovanligt tidigt – utsågs till att leda ett större projekt. Projektet har följt tidplanen och alla delmål hållits. Projektet har i stort sett tagit all hennes tid under det senaste året. Du har alltsedan Danuta anställdes sett henne som ett stort framtidshopp. Hon är strukturerad och målinriktad. Hon har hittills lyckats med sina arbetsuppgifter. Under senaste tiden har du tyckt att hon sett sliten ut. Hon deltar inte heller i avdelningens social liv som luncher, fika m.m. Du har nåtts av ryktet att några som ingår i projektet ifrågasätter hennes ledarskap. Kritiken lär bestå i att hon är otydlig, inte ger information om vad som händer, inte litar på dem med större erfarenhet, är dålig på att hålla ihop mötena och stavar fel i minnesanteckningarna. Vid ett tillfälle lär visst Sture – som har stor erfarenhet – ha tagit över och räddat ett möte när hon inte kunde svara på deltagarnas frågor. Förbered nu ett målsamtal. Ange minst tre mål som Du vill sätta på Danuta. Danuta

30 Almega Heldagskurser Du ska medarbetarsamtal med Bert. Han är 50 år och han har varit anställd på företaget i 16 år och har en mycket stor erfarenhet. Han tycker att han behärskar sitt arbete och framhåller gärna hur duktig han är. Bert har under senare tid kommit att arbeta tillsammans med några yngre medarbetare. Det har framkommit att Bert har lite svårt att acceptera de yngre medarbetarnas betydelse, de har ju inte jobbat lika länge som han och har inte samma erfarenhet. Han har även haft lite svårt att ta till sig en del av de förändringar som skett. Bert har lite fastnat i att ”det var bättre förr”. Företaget planerar nu att genomföra en förändring som innebär att Bert ska arbeta tillsammans med ytterligare en yngre medarbetare, Anna. Du befarar att Bert kommer att känna sin ställning hotad. Kraven skärps, alla måste arbeta målinriktat. Bert har tidigare haft svårt att hålla sig till överenskomna inriktningar. Det gäller nu att blicka framåt och sätta tydliga mål för Bert. Förbered nu ett målsamtal. Ange minst tre mål som Du vill sätta på Bert. Bert

31 Almega Heldagskurser Att sätta mål Vad gör du idag som du ska fortsätta att göra? Vad gör du idag som du ska sluta att göra? Vad gör du inte idag som du ska börja att göra? Vad gör du idag som du ska fortsätta att göra? Vad gör du idag som du ska sluta att göra? Vad gör du inte idag som du ska börja att göra?

32 Almega Heldagskurser Lönesamtal

33 Almega Heldagskurser Chefen sätter lön! Det är inte i lönesamtalet som medarbetaren påverkar sin lön utan genom att under året utvecklas, prestera bra och nå resultat!

34 Almega Heldagskurser Vad är ett lönesamtal? Avgörande för att lönesamtalet blir bra är att alla i företaget har klart för sig vilket syfte samtalet ska ha. Bra lönesamtal bidrar till att lönehöjningen ger önskad effekt. Medarbetaren inte bara blir sedd utan kommer till tals också.

35 Almega Heldagskurser 35 Insikt : Kommunikation är viktigt

36 Almega Heldagskurser Att sätta lön

37 Almega Heldagskurser Lönekriterier  Vad är företagets vision och strategier?  Vad är företagets framgångsfaktorer?  Vilka krav ställer framgångsfaktorerna på medarbetarna? o Vad kännetecknar de bästa medarbetarna? Varför ska medarbetare A ha högre lön än B? Fråga 1 Fråga 3 Fråga 2

38 Almega Heldagskurser Prestationsbedömning i tjänsteföretag Lönesättningen Kompetens Engagemang Resultat Kriterium X Helhetsvärdering: Verksamhetens mål och krav Dialogen chef- medarbetare Framgångsfaktorer Krav på arbetet/personen

39 Almega Heldagskurser Prestationsbedömning

40 Almega Heldagskurser Lönestruktur 1234 ……

41 Almega Heldagskurser Lönestruktur och lönekarriär  Lönekarriär – hur lönen och kompetens/prestationer är tänkta att utvecklas för en viss person inom lönestrukturen  Justeras kontinuerligt  Stöd i lönesättningen LönLön Bedömning enligt lönekriterierna Roll A

42 Almega Heldagskurser Att sätta lön Mål LönLön Kompetens och prestationer Roll A Mål ? ? ? ? ? ? ? ? ? Namn Mål Lön Tot A…. 0 0 0 B…. 0 0 0 C…. 0 0 0 Vilka har nått sina mål? Vad är rimligt?

43 Almega Heldagskurser Att sätta lön Mål LönLön Kompetens och prestationer Roll A Mål ? ? ? ? ? ? ? ? ? Namn Mål Lön Tot A…. 0 0 0 B…. 0 0 0 C…. 0 0 0 Vilka har nått sina mål? Vad är rimligt? Diskussion: Rimliga löneökningar

44 Almega Heldagskurser Att sätta lön Mål Lö n Kompetens och prestationer Roll A Mål 0 % 1-2 % 0-1 % 1-2 % 0-1 % 2-3 % 3-5 % 3-4 % 5-8 % Namn Mål Lön Tot A…. 300 0 300 B…. 0 600 600 C…. 0 0 0

45 Almega Heldagskurser Insikt : Svårt om känslorna styr Alt A 40 000 Du Alt B 35 000

46 Almega Heldagskurser Insikt : Svårt om känslorna styr Alt A 40 000 Du Alt B 35 000 45 000 30 000Andra

47 Almega Heldagskurser Insikt : Svårt om man inte ser möjligheterna 1. Hur är din lön jämfört med andra som har samma jobb? a) Lägreb) Högre

48 Almega Heldagskurser Insikt : Svårt om man inte ser möjligheterna 1. Hur är din lön jämfört med andra som har samma jobb? a) Lägreb) Högre 2. Hur är din lön jämfört med andra som har samma jobb om 5 år? a) Lägreb) Högre

49 Almega Heldagskurser 49 Martyrskap Medarbetaren: ”Tänk på att jag är ensamstående med barn och höga lån” Chefen: Värdera arbetsinsatsen Koppla aldrig privat -ekonomi till lön Tala om prestationen –ingenting annat!

50 Almega Heldagskurser 50 Martyrskap Medarbetaren: ”Tänk på att jag är ensamstående med barn och höga lån” Chefen: Värdera arbetsinsatsen Koppla aldrig privatekonomi till lön Tala om prestationen –ingenting annat!

51 Almega Heldagskurser 51 Rättvisa Medarbetaren ”De andra fick ju si och så mycket..” Chefen Lönen sätts individuellt - det är din lön vi talar om Rättvisa är inte att alla får lika Du får vad du är värd utifrån vissa kriterier

52 Almega Heldagskurser 52 Rättvisa Medarbetaren ”De andra fick ju si och så mycket..” Chefen Lönen sätts individuellt - det är din lön vi talar om Rättvisa är inte att alla får lika Du får vad du är värd utifrån vissa kriterier

53 Almega Heldagskurser 53 Vädjan Medarbetaren ”Jag fick ju inget förra året heller..” Chefen Detta innebär inte mer lön i år Peka på lönekriterier och vad som krävs för lönejustering

54 Almega Heldagskurser 54 Vädjan Medarbetaren ”Jag fick ju inget förra året heller..” Chefen Detta innebär inte mer lön i år Peka på lönekriterier och vad som krävs för lönejustering

55 Almega Heldagskurser 55 Hotet Medarbetaren ”Då kontaktar jag facket” Chefen Utgångspunkten är att chef och medarbetare skall komma överens. Inget hinder att ta med facket, men samma resultat…

56 Almega Heldagskurser 56 Hotet Medarbetaren ”Då kontaktar jag facket” Chefen Utgångspunkten är att chef och medarbetare skall komma överens. Inget hinder att ta med facket, men samma resultat…

57 Almega Heldagskurser 57 Ilska Medarbetaren ” Fy, vad snålt, det här företaget måste betala sämst i branschen” Chefen Det stämmer inte, så här ser marknadsläget ut… Redovisa företagets strategi och policy -inte att bjuda över andra Berätta om förmåner och villkor utöver lön

58 Almega Heldagskurser 58 Ilska Medarbetaren ” Fy, vad snålt, det här företaget måste betala sämst i branschen” Chefen Det stämmer inte, så här ser marknadsläget ut… Redovisa företagets strategi och policy -inte att bjuda över andra Berätta om förmåner och villkor utöver lön

59 Almega Heldagskurser 59 Ultimatum Medarbetaren ”Om jag inte får högre lön kommer jag att se mig om efter ett nytt jobb.” Chefen Finns något annat än företaget kan erbjuda? (anm: tänk på kostnaden och spridningseffekter) Att gå skilda vägar kan vara den bästa lösningen.

60 Almega Heldagskurser 60 Ultimatum Medarbetaren ”Om jag inte får högre lön kommer jag att se mig om efter ett nytt jobb.” Chefen Finns något annat än företaget kan erbjuda? (anm: tänk på kostnaden och spridningseffekter) Att gå skilda vägar kan vara den bästa lösningen.

61 Almega Heldagskurser 61 Missuppfattningen Medarbetaren ”Jag är ju faktiskt docent i fornfransk fonetik..” Chefen Utbildning inget argument… Lönen bestäms av prestation, ansvar och arbetsuppgifter.

62 Almega Heldagskurser 62 Missuppfattningen Medarbetaren ”Jag är ju faktiskt docent i fornfransk fonetik..” Chefen Utbildning inget argument… Lönen bestäms av prestation, ansvar och arbetsuppgifter.

63 Almega Heldagskurser 63 Utpressningen Medarbetaren ” Räkna inte med att jag kommer att känna mig motiverad med den lönen…” Chefen Stå fast vid ditt bud Allvarlig signal -orsak? Boka ett separat samtal.

64 Almega Heldagskurser 64 Utpressningen Medarbetaren ” Räkna inte med att jag kommer att känna mig motiverad med den lönen…” Chefen Stå fast vid ditt bud Allvarlig signal -orsak? Boka ett separat samtal.

65 Almega Heldagskurser Almega utbildar Almega har ett brett utbud i sin övriga kursverksamhet och utbildar dig i frågor kring arbetsrätt, arbetsmiljö, dina avtal och mycket mer – välkommen att besöka oss på almega.se för att läsa om våra kurser och anmäla dig!


Ladda ner ppt "Almega Heldagskurser Välkommen! Utvecklings- och lönesamtal Per Östlund."

Liknande presentationer


Google-annonser