Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBP-cirkel 3: En lärande organisation 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBP-cirkel 3: En lärande organisation 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND"— Presentationens avskrift:

1 EBP-cirkel 3: En lärande organisation INGEGERD.SKOGLIND-ÖHMAN@REGIONJAMTLAND.SE 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND WWW.REGIONJAMTLAND.SE/FOUJAMT

2 Cirkeltillfälle 3  Har ni sökt i några kunskapskällor?  Information/socialtjänstbiblioteket  Vad är en lärande organisation?

3 Evidensbaserad praktik förhållningssätt = ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande lärande organisation = ett förhållningssätt som skapar en lärande organisation som ställer frågor kring verksamhetens innehåll kring VAD, HUR och VARFÖR

4 Vad är lärande? – och vad är kunskap?

5 Lärande organisation - lika många definitioner som författare … ingen vedertagen definition ”En organisation som förmår skapa sin egen framtid” (Peter Senge) ”En organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt” (Argyris 1999) ”En organisation som förmår att förändra sina rutiner” (läs; förändra faktiskt sätt att arbeta) (Robert Cole)

6 En lärande arbetsplatskultur – kännetecken Öppenhet för nya tankar och idéer Kontinuerlig utvärdering/uppföljning som ett led i förbättringsarbetet Utåtriktat intresse och samarbete med andra Förändring betraktas som möjlighet Svårighet betraktas som utmaning (Kunskapsguiden, 2013)

7 En lärande arbetsplatskultur förutsätter…. Att det finns system, resurser och strukturer som stöd för kunskapsutveckling, internt och externt (ex. Sektorsledning, FoU-rapporter, Socialtjänstbiblioteket, Google scholar mm) Att medarbetarnas kompetens och synpunkter tillvaratas (APT, medarbetarsamtal mm) Medarbetarna uppmanas att reflektera över sitt arbete och ge förbättringsförslag (kontinuerligt inom uppdraget…)

8

9 En lärande arbetsplatskultur Ledarskapet viktigt för att skapa förutsättningar för att driva utvecklingsarbete Förbättringsarbete måste efterfrågas av ledningen Det måste finnas uppföljningsverktyg

10 Chefen som kulturarbetare Gräva upp och förkasta Så nytt Vattna och vårdaHa rätt att skörda

11

12 Hur är organisationskulturen?  Förfäktade värderingar – de vi säger att vi har, företräder  Rådande värderingar – de som kommer i uttryck i beteenden, agerande, beslut och uttalanden ”Vi har kunden i centrum” ”Vi har högt i tak” ”Vi är öppna för framtiden, vi vill skapa förnyelse”

13 Vad gäller hos er? Vad ”sitter i väggarna” i er kultur?

14 Ett verktyg för utveckling Värderingar ska matchas och stötta en enda sak UPPDRAGET och det vi ska ÅSTADKOMMA i verksamheten. – UPPDRAGET och det vi ska ÅSTADKOMMA i verksamheten. Om vi ska förändra och/eller stärka värderingar behöver vi jobba med två perspektiv 1) Synliggöra de rådande värderingarna och diskutera vad de betyder för det verksamheten ska uppnå och hur starka de är 2) Klargöra önskvärda värderingar - de som allra bäst stödjer det vi vill uppnå

15 Framgångsfaktorer Kompetens Stödjande organisation Effektivt ledarskap Faktorerna fungerar interaktivt och kompensatoriskt (Socialstyrelsen, 2012)

16 Hur ser den lärande kulturen ut inom din enhet? Har vi en lärande kultur inom enheten? Nedan finns 14 påståenden Sätt en bock för varje påstående som passar in på din arbetsgrupp 1. Vi har den enskilde/den boende i fokus i alla delar av vårt arbete 2. Det är viktigt att vi är spjutspetsen inom vårt område 3. Vi håller varandra informerade 4. Våra misstag ges oss möjlighet att utvecklas och lära 5. Vi är inte passiva inför förändringar – vi ser till att p påverka 6. Att ta risker är tillåtet och uppmuntras 7. Att föreslå nya idéer välkomnas 8. Dåligt arbete accepteras inte 9. Den enskilde/den boendes erfarenheter och synpunkter spelar roll i vårt arbete 10. Vi uppmuntrar utveckling av kunskap och färdigheter 11. Att ställa konstruktiva frågor värdesätts 12. Det kommer aldrig att finnas tillräckligt med resurser men vi kan förändra verksamheten ändå 13. Vi förväntas hålla oss uppdaterade med forskningen 14. Vi lyssnar och tar till oss goda exempel Källhänvisning: Sid. 68 ”Att leda en evidensbaserad praktik…” Socialstyrelsen, 2012 Till nästa gång, om det är möjligt/lämpligt… -testa frågorna i din arbetsgrupp Observera! Läs anvisningarna innan du testar!

17 Tack för idag! Nästa träff; 10 december Lokal: Stora Lingonet INGEGERD.SKOGLIND-ÖHMAN@REGIONJAMTLAND.SE 063-14 65 37 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND WWW.REGIONJAMTLAND.SE/FOUJAMT


Ladda ner ppt "EBP-cirkel 3: En lärande organisation 063-146537 BESÖKSADRESS: RÅDHUSGATAN 72, ÖSTERSUND"

Liknande presentationer


Google-annonser