Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT UTVECKLA LÄRARES FÖRBÄTTRINGSFÖRMÅGA ULF BLOSSING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT UTVECKLA LÄRARES FÖRBÄTTRINGSFÖRMÅGA ULF BLOSSING."— Presentationens avskrift:

1 ATT UTVECKLA LÄRARES FÖRBÄTTRINGSFÖRMÅGA ULF BLOSSING

2 DILEMMAN Att utveckla det egna lärandet. Att få med alla! Svårt för lärare att leda kollegor. Insatser ger sällan ”stora” förbättringar. Elevperspektivet.

3 VAD BEHÖVER JAG LÄRA MIG? Vad är det eleverna inte kan? Hur lär eleverna? Vad behöver jag lära mig som lärare? Hur behöver jag anpassa undervisningen?

4 KOMPLEXT ARBETE Läget: Alla lärare anpassar inte undervisningen. Omfattande kunskap. Komplext arbete. Kollegor behövs! Lösning: Samarbete

5 SÄRBOKULTURER Läget: Alla skolor är inte samarbetande kulturer Ingen positiv erfarenhet av samarbete. Tar för mycket tid. Inte visa svaghet. Lösning: Organisera samarbete.

6 FÖRBÄTTRINGS- PROCESSER Läget: Alla arbetslag har inte ett utvecklande samarbete. Arbetsprocesser för granskning, förbättring och stöd saknas. Lägesbeskrivning. Kunskapsinhämtande. Åtgärdsplanering. Genomförande. Uppföljning och förbättring. Utvärdering. Lösning: Inför ett ledarskap för lärares lärande.

7 LEDARSKAP FÖR LÄRARES LÄRANDE Fokus på… Elevers lärande Lärares lärande Styr och leder mot målen Organiserar grupper och processer Kommunicerar med andra nivåer Resurser Information

8 KUNSKAPER OCH KOMPETENSER Skolkulturer Skolorganisation Lärande Didaktik Makroproccer Vetenskapligt arbete Förbättringsproces ser Mikroprocesser Datainsamling Analys Samtalsmodeller Aktionsmodeller

9 SOCIALT LÄRANDE PERSPEKTIV Förbättring är lärande. Förbättring är en process, inte en händelse. Den lokala organisation med dess medlemmar i fokus. Interventioner är nyckeln till framgångsrik förbättring. Rätt anpassade interventioner reducerar motståndet mot förändring. Förbättring är ett lagarbete. Kunskap är en form av mästerskap när det gäller att genomföra sociala och materiella aktiviteter.

10 FÖRBÄTTRINGSARBETE ÄR EN PROCESS Initiering Implementering Institutionalisering Spridning Tid och systematik

11 GRUNDLÄGGANDE VILLKOR I LAGARBETET Deltagandevillkor Mötesfrekvens Ledarskap Situering

12 HÅLLBAR UTVECKLING? Praktik är meningsskapande, identitetsformerande och ordningsproducerande aktiviteter. Det är aldrig vad lärare ”bara gör”! Att göra nya saker innebär att tilldela ny mening att utveckla identiteten

13 IDENTITETS- UTVECKLING Dagliga arbetet: Vad ska jag göra på morgondagens möte? Emotionell hantering: Hur ska lärares rektioner hanteras? Rollutveckling: Hur ska jag utvecklas i rollen som förändringsagent? Utveckling av arbetsgemenskapen: Hur ska skolans lärande arbetsgemenskap utvecklas?

14 Agentens arbets- process Arbetsorganisation Drift Utveckling Mikro Biträde Handledaren MakroProjektledaren Organisations- utvecklaren FÖRÄNDRINGSAGENTS- ROLLER

15 AVSLUTANDE REFLEKTIONER Om lärarens förbättringsförmåga ska utvecklas krävs ett ledarskap för detta. Hålla samman det sociala lärandet. Skapa en ny arbetsgemenskap. Nya ordningsproducerande aktiviteter. Mål: att främja elevers lärande. Medel: anpassa undervisningen. Villkor: att lärare utvecklar sitt lärande.


Ladda ner ppt "ATT UTVECKLA LÄRARES FÖRBÄTTRINGSFÖRMÅGA ULF BLOSSING."

Liknande presentationer


Google-annonser