Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE"— Presentationens avskrift:

1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Att fortsätta utveckla kvalité på ÅSAskolan

2 Förståelse och delaktighet
Tanken är att den ska upplevas meningsfull för dig som medarbetare och er som arbetslag Kontinuerligt utvärdera i organisationen vid olika tidpunkter under året. Utvärderingen ska leda till en analys och framtagande av åtgärder för högre måluppfyllelse. Måluppfyllelse utifrån läroplanens olika delar Vi utgår från Skolverkets modell

3 De olika delarna i det systematiska kvalitetsarbetet
Kunskaper Övergång och samverkan Normer och värden Skollag Ansvarsfördelning Lgr 11 Prioriterade mål Skolans Vision

4 utvärderingsfokus Utvärderingsfokus har förskjutits från ensidigt fokus på förutsättningar och resultat till en djupare analys av verksamheten . Skolan ska se sina insatser som en förutsättning för elevernas utveckling – det är skolans ansvar. En elevs misslyckande ska ses utifrån hur väl skolan lyckats i sitt uppdrag. När en elev inte lyckats nå målen är det ett lärarproblem och ett rektorsproblem.

5 Internt arbetsmaterial
Får jag syn på kvalitén i min undervisning? Relationen mellan ord och aktivitet ska överensstämma. Det handlar inte om att visa upp utan att spegla för att se vad som behöver utvecklas vidare. Målet är ökad förståelse och delaktighet. Mindre av kontroll och granskning. Våga visa ”svagheter” som organisation, först då blir vi starka. Vad kan jag göra med mig själv som verktyg.

6 Innehåll Utvärdering i arbetslaget efter våra minsta gemensamma nämnare. Utvärdering i skola, förskoleklass och fritidshemmen. Utvärdering av arbetet med vår vision. Utvärdering av NP


Ladda ner ppt "SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE"

Liknande presentationer


Google-annonser