Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrative Model of Group Development (IMGD)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrative Model of Group Development (IMGD)"— Presentationens avskrift:

1 Integrative Model of Group Development (IMGD)
Dr Susan A Wheelan Lars Granberg Medlefors folkhögskola 1

2

3

4 Kännetecken Varför är jag här? Är detta rätt grupp för mig/dem? Kan jag/de fungera i denna grupp? Kan jag vara mig själv här? Vad kommer att krävas av mig? Vilka regler kommer att finnas? Artiga mot varandra

5 Mål för stadium 1 En känsla av tillhörighet Kännedom om vad som ska göras och vad som förväntas av var och en Att utveckla relationen mellan medlemmarna Att skapa en miljö där medlemmarna känner sig tiiräckligt trygga för att bidra med idéer och förslag

6 Fundera på: Exempel på stadie 1 grupper du varit i. Vad av stadie 1 känner du igen i din nuvarande arbetsgrupp Situationer du skulle relatera till stadie 1 beteenden

7

8 Kännetecken Behov att visa en självständighet Ifrågasätter uppgifter Konflikter om värderingar och förhållningssätt ökar Konflikter om mål och uppgifter ökar Undergrupper formas och ifrågasätts Det visas mer öppen konkurrens mellan varandra och undergrupper Man försöker övertyga andra om ”rätta” åsikter Gruppmedlemmarna ärligare än tidigare

9 Mål för stadium 2 Att utveckla gemensamma: - mål - värderingar - procedurer

10 Fundera på: Exempel på stadie 2 grupper du varit i. Vad av stadie 2 känner du igen i din nuvarande arbetsgrupp Situationer du skulle relatera till stadie 2 beteenden

11

12 Kännetecken Kommunikationen i gruppen är mer inriktat på gruppens uppgift/uppgifter Undergrupper fortsätter att bildas men skillnaden är att undergrupperna inte uppfattas lika hotfullt längre Sammanhanget i gruppen och förtroendet tenderar öka Medlemmarna upplever mer tillfredsställelse i gruppen Samarbetet ökar

13 Kännetecken Individerna ställer mer helhjärtat upp på gruppens mål och uppgifter

14 Mål för stadium 3 Tydliga mål - som det råder samstämmighet om Befästa positiva relationer Att kunna ägna sig åt mogna förhandlingar / diskussioner om roller och procedurer i organisationen

15

16 Kännetecken Medlemmarna vet om, håller med om och står upp för gruppens mål Ännu mer förtroende för varandra Medlemmarnas roller och status i gruppen är kända och accepterade Kommunikationen är öppen och det är lätt att bli hörd Medlemmarna ger varandra feedback kring effektivitet och produktivitet

17 Kännetecken Tillräcklig tid används till att prata om problem i gruppen Konflikter ses som gemensamma problem som också innehåller möjligheter

18 Mål för stadium 4 Att få jobbet gjort på bästa sätt! Ta välgrundade beslut Att fortsätta vara sammansvetsade och samtidigt uppmuntra uppgiftsrelaterade konflikter Att vidmakthålla hög prestation över lång tid

19 Fundera på: Har du varit i ngn stadie 3 eller 4 grupp Finns det tendens till 3 eller 4 i din nuvarande arbetsgrupp Beteenden du sett som du skulle relatera till stadie 3 eller 4

20

21 Olika slags kommunikation
Work statements arbetsrelaterat Dependency statements ledarberoende Counter dependency statements visa oberoende Fight statements fightas Flight statements prat om annat Pairing statements gillande Counter pairing statements hålla känslomässig distans Unscorable statements ej bedömbart

22 Stadium I och II III IV arbete 50% 64% 75 % fightas 3.5 % 0,35% 0,24%
“flykt” 17% 9% 3% ledarberoende 8% 2,4% 1,5% gillande 16% 18% 17% ogillande 0,77% 0,34% 0,0% visa oberoende 2,2% 1% 0,2% mot ledare ej bedömbart 2,7% 2,8% 2,4%

23

24 Ledarskap - Medarbetarskap

25 Styrande, strukturerande

26 Vad innebär styrande strukturerande för dig ? Översätt
till olika vardagshandlingar som medarbetare/ledare

27 Stödja.träna, coacha, handleda
Styrande, strukturerande

28 Vad innebär stödja , träna, coacha, handleda för dig ?
Översätt till olika vardagshandlingar som medarbetare/ ledare

29 Samverkande, delegerande
Stödja.träna, coacha, handleda Styrande, strukturerande

30 Vad innebär samverkande, delegerande för dig ?
Översätt till olika vardagshandlingar som medarbetare/ ledare

31 Visionera, vidareutveckla
Samverkande, delegerande Stödja.träna, coacha, handleda Styrande, strukturerande

32 Vad innebär visionera, vidareutveckla för dig ?
Översätt till olika vardagshandlingar som medarbetare/ ledare Vid samtliga stadier, fundera på vad händer om medar- betarskap/ledarskap inte möter de aktuella behoven där arbetsgruppen är, om glappet blir för stort.

33 Utvärdera, reflektera, avsluta, gå vidare
Visionera, vidareutveckla Samverkande, delegerande Stödja.träna, coacha, handleda Styrande, strukturerande

34 Utvärdera, reflektera, avsluta, gå vidare
Visionera, vidareutveckla Samverkande, delegerande Stödja.träna, coacha, handleda Styrande, strukturerande

35

36 Susan Wheelan: Att skapa effektiva team


Ladda ner ppt "Integrative Model of Group Development (IMGD)"

Liknande presentationer


Google-annonser