Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande Ledarskapsutbildning Sigtuna IF Innebandy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande Ledarskapsutbildning Sigtuna IF Innebandy."— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande Ledarskapsutbildning Sigtuna IF Innebandy

2 Acclaro Utbildnings- och konsultföretag Förenar idrottens prestationsinriktade värld med företagens utmaningar Affärs- och prestationsutveckling Ledare, grupp och individ Utbildning, workshop, föredrag och coachning

3 Agenda Vad är ledarskap Ledarskapseffektivitet Ledarskapsstilar Värderingar/Värdegrund Sigtuna IF:s Värdegrund Skapa effektiva ledarteam Ledarskapets 4 principer

4 Finns det något recept för framgångsrikt ledarskap?

5 Vad är ledarskap för dig? Hur vet du att ett ledarskapet är bra? Vilka egenskaper utmärker en bra ledare? Led

6 Vad är ledarskap Beteende hos en individ som styr aktiviteten hos en grupp gentemot ett gemensamt mål Närvaron av en speciell påverkansrelation mellan två eller flera personer Utveckla spelare, skapa visioner av de mål de har, och visa på vägar för att nå fram till dessa mål Ledarskap är förmågan hos en individ att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos en grupp

7 Ledarskapseffektivitet Positiva resultat och utveckling på kort och lång sikt Tillfredsställelse Fysisk och psykisk hälsa Självförtroende Motivation och driv Positiv och medveten utveckling Viljan att stanna kvar Sammanhållning Glädje

8 Olika ledarskapsstilar Auktoritärt ledarskap Utvecklande ledarskap Låt gå- ledarskap Coachande ledarskap

9 Auktoritärt ledarskap En ledare som ogärna delegerar ansvar Ledaren går in och rättar till, påpekar, och kan ibland bestraffa lagmedlemmen som inte följer normer, regler och rutiner Talar om i förväg vad som ska göras Ledaren förklarar vilka riktlinjer som gäller och följer aktivt processen Påpekar utan dröjsmål felaktigheter Bygger mycket på ”piska och morot”

10 Utvecklande ledarskap Ledarskap som leder till att omgivningen tänjer på gränserna och agerar för sakens egen skull Ledaren tonar ner sin egen roll och lyfter fram gruppen Målar upp visioner och inspirerar sin omgivning Ledaren stimulerar och skapar utrymme för utveckling Ledaren synliggör individer i gruppen genom bl a arbete med individuella mål och utveckling Ger stöd och support men också självständighet, allt efter individ och mognadsgrad

11 Coachande ledarskap Lyssna Ställa frågor Ge uppgifter och utmaningar Ge feedback

12 Övning - reflektion Vilken ledarstil utmärker dig? Vilken ledare vill du vara?

13

14 Vara en förebild för värdegrunden ” Att vara en förebild innebär att vara en symbol, modell eller bild för ett önskvärt beteende innan andra ska ta vid och utföra samma handling. Det handlar om att själv vara beredd att utföra det du kräver och förväntar sig av andra, att ställa sig först i ledet och föregå som exempel”

15

16 Värderingar är ledarskapets kompass

17 Kärnvärderingar Mod Självkontroll/självdisciplin Rättvisa Ärlighet/pålitlighet Lojalitet Respekt Integritet Tålamod Godhet/vänlighet

18

19 Värdegrund En värdegrund ger en gemensam syn på verksamheten, dess värde och kvalitet Värdegrundens hörnstenar är etik och moral. Etik handlar om vad som är rätt och orätt, om normer och värderingar. Moral är sättet vi lever på i förhållande till vad vi vet är rätt och orätt En värdegrund leder till ökat personligt ansvar, engagemang och handlingskraft En värdegrund visar hur du förhåller dig till din omgivning

20 Sigtuna IF:s värdegrund- klubben Det ska vara roligt att spela innebandy i SIF Vår barn- o ungdomsverksamhet ska bedrivas långsiktigt såväl sportsligt som socialt Vi ska verka för bra relationer och samarbete med föräldrar, andra föreningar, skolan o kommunen Vi ska sträva efter en god ekonomi där alla ska medverka för att uppnå detta Vi ska ha ett professionellt ledarskap med välutbildade ledare I SIF gäller nolltolerans på matcher såväl som träningar. Med detta menas alltså att inga svordomar, nedlåtande uttryck eller kränkningar är tillåtna

21 Se till individens behov och utveckling. Uppmärksamma varje enskild spelare på träning och match. Se till att alla känner sig välkomna Se till att spelarna uppträder schysst och korrekt Alltid tänka på att han/hon är en förebild och därmed tänka på vad man säger och hur man beter sig Sigtuna IF:s riktlinjer tränare (värdering)

22 Sigtuna IF:s riktlinjer spelare (värdering) Alltid uppträda enligt SIF:s innebandys policy Alltid ge sitt yttersta och vara väl förberedd inför träning och match, med rätt utrustning Visa engagemang Respektera ledare, domare o tränares beslut Respektera alltid motståndare och bete dig sportsligt Behandla andra som du själv vill bli behandlad Tacka alltid domare, motståndare och ledare efter match Respektera ledares förhållningsregler i samband med …. Var en god lagkamrat, visa hänsyn och tänk på ditt betende Kom ihåg att du representerar Sigtuna


Ladda ner ppt "Grundläggande Ledarskapsutbildning Sigtuna IF Innebandy."

Liknande presentationer


Google-annonser