Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogik för framtiden Hur lär vi oss i olika åldrar? Hur kan vi skapa bra förutsättningar för inlärning? Minnet – repetition Olika inlärningsstilar och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogik för framtiden Hur lär vi oss i olika åldrar? Hur kan vi skapa bra förutsättningar för inlärning? Minnet – repetition Olika inlärningsstilar och."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogik för framtiden Hur lär vi oss i olika åldrar? Hur kan vi skapa bra förutsättningar för inlärning? Minnet – repetition Olika inlärningsstilar och metoder Inlärningsmiljön Pedagogiska grundprinciper

2 Ryttarens inlärning Hur ryttaren rider beror på dennes personlighet, kroppsbyggnad, mentalitet, samt även bakgrund och uppfostran

3 Hur lär vi oss? Vi lär oss genom våra sinnen och hjärnan Hjärnan har 1000 miljoner hjärnceller Vi har tre hjärnor: reptilhjärnan: reflexer däggdjurshjärnan: den emotionella storhjärnan; den intellektuella Höger ”kreativ hjärna” (helhet) och vänster ”akademisk hjärna” (delar)

4 Inlärning - undervisning Ingen kan lära någon något, du kan bara hjälpa den andre att lära sig

5 Förutsättningar för inlärning Koncentration och uppmärksamhet Näringsriktig mat/sömn Pauser, avkoppling Trygghet, ordning, struktur Lust, glädje och nyfikenhet UTAN GLÄDJE – INGEN KUNSKAP

6 Motivation Inre/yttre motivation Ansvar och delaktighet Du kan leda en häst till vattnet men dricka måste den göra själv

7 Ryttarens inlärning Ryttaren tar emot instruktioner Ryttaren prövar sig fram Ryttaren får en ”aha- upplevelse” Ryttaren har fått ny kunskap och insikt

8 Inlärning - förståelse ”För mig handlar det väldigt mycket om att göra ridning på ett sådant sätt att de förstår vad de gör”

9 Inlärning och förståelse För oerfarna ryttare: använd ”kommando orienterad” undervisning och ge ryttaren exakt feedback, tala om vad och hur För rutinerade ryttare: ett analyserande undervisningssätt främjar inlärningen!

10 Ryttare är idrottare! Balans Styrka Kondition Förmåga att styra rörelserna Koordination Smidighet

11 Motorisk inlärning Förberedelsefas Introduktionsfas; visa Automatiseringsfas pröva Generaliseringsfas

12 Vad är teknik och vad är känsla i ridningen? Varje människa har tusentals olika känslor Känsla är svårt att definera och även att lära ut Motivation är viktigare än känsla! HUR LÄR DU UT EN KÄNSLA?

13 Motivation och känsla Det finns ryttare som saknar känslan, men som verkligen har viljan. De kämpar hårt och arbetar hårt, och då kommer de också att lära sig. Det finns ryttare som saknar känslan, men som verkligen har viljan. De kämpar hårt och arbetar hårt, och då kommer de också att lära sig. F. Sloothaak

14 Din inlärningsstil är en kombination av tre faktorer Hur du uppfattar information lättast VAK – visuell, auditiv, kinestetisk Hur du ordnar och bearbetar information Vä/höger hjärnhalvedominans Vilka förhållanden som är nödvändiga för att ta in och lagra information

15 Barns inlärning 0-6 år Kinestetiska 7-10 år Visuella 11-13 år Mogna att ta emot språkliga instruktioner

16 Vilka förhållanden är nödvändiga för att du ska lära dig? Miljömässiga faktorer Emotionella faktorer Sociala faktorer Fysiska faktorer Psykologiska faktorer

17 Maslows behovstrappa Fysiska behov Trygghet & säkerhet Sociala behov Självförtroende Självförverkligande

18 Pedagogiska grundprinciper MAKIS Motivation; vad har ryttaren för mål? Aktivitet; ryttaren måste få prova om och om igen Konkretion; var så tydlig som möjligt Individualisering; se varje individ! Samarbete; uppmuntra till samarbete

19 Pedagogiska tips Utgå från eleven Ansvar och delaktighet Engagemang och intresse Var ett föredöme! Skapa ett positivt inlärningsklimat Vad? Varför? Hur?

20 Pedagogiska tips Dialog med eleverna Börja enkelt Tala om hur eleven ska göra Ge positiv kritik Regler Håll det du lovat Visa!

21 Pedagogiska tips Lär ut helheten först Repetera Alla elever lär på olika sätt Ge beröm ofta Erkänn dina fel och brister Pröva nya vägar! Avsluta positivt

22 Att arbeta målinriktat Kom överens om målet med lektionen Gör ryttaren medveten om vad hon behöver förbättra Ge tydliga och konkreta instruktioner Ge feedback på ryttarens insats Stäm av med ryttaren Ge ryttaren hemläxa Avsluta positivt och kom överens om målet med nästa lektion


Ladda ner ppt "Pedagogik för framtiden Hur lär vi oss i olika åldrar? Hur kan vi skapa bra förutsättningar för inlärning? Minnet – repetition Olika inlärningsstilar och."

Liknande presentationer


Google-annonser