Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär ett mål för lärande eller utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär ett mål för lärande eller utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Vad innebär ett mål för lärande eller utveckling

2 Förmåga Något vi kan göra Kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt

3 Objekt Person, föremål, företeelse eller fenomen

4 Kunnande Förmåga + objekt

5 Analysfrågor Vilken är förmågan eller kompetensen? Vad är objektet för förmågan? Hur ska förmågan användas? Hur ska objektet behandlas? Vilket är det förväntade resultatet? Vad ska hända när förmågan används på/med objektet?

6 Kompetenskravet – 17 § I mötet med eleven ska läraren visa sin förmåga att – 1. bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

7 Vilken är förmågan eller kompetensen? bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

8 Uppdelad efter förmågor – bedöma den enskilda elevens behov – dokumentera den enskilda elevens behov – anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, – så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

9 Vad är objekt för förmågan? – bedöma den enskilda elevens behov – dokumentera den enskilda elevens behov – anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, – så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

10 Vilket är det förväntade resultatet? – bedöma den enskilda elevens behov – dokumentera den enskilda elevens behov – anpassa undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen, – så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen, ämnesplanen och kunskapskraven,

11 Uppgift Skriv om målen till nya mål med en förmåga och ett objekt i varje mål

12 Barns inflytande Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö, Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

13 Handla efter demokratiska principer Förstå demokratiska principer Vilka är de demokratiska principerna?

14 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen solidaritet med svaga och utsatta Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former

15 Demokrati 1 individ 1 röst Alla röster har samma värde Demokratins idé Genom ett öppet samtal ska den bästa idén komma fram

16 Hur ska man jobba med barns inflytande ?


Ladda ner ppt "Vad innebär ett mål för lärande eller utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser