Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kort presentation av Tillväxtverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kort presentation av Tillväxtverket"— Presentationens avskrift:

1 En kort presentation av Tillväxtverket
Det här är vi! En kort presentation av Tillväxtverket

2 Vad gör vi på Tillväxtverket?
Vi arbetar för att stärka Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för företagande och regionala miljöer där företag utvecklas. Med engagemang strävar vi mot vår målbild att konkurrenskraften i Sveriges näringsliv stärks och regionernas tillväxt ökar. Vi öppnar dörrar och river barriärer! Vårt manifest: Tillväxtverket stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – de skapar sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och utmaningarna många. Därför är det Tillväxtverket jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov, söker lösningar och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar dynamiska nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom strategiska investeringar. Det innebär att vi varje dag öppnar dörrar och river barriärer för att skapa ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

3 Vår vision: Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar bildades vi medarbetare 9 orter

4 Våra kontor

5 Här kan du påverka både din och Sveriges framtid!
Tillväxtverket är en kunskapsorganisation. För oss är det självklart att du på olika sätt ges möjlighet till utveckling och att påverka din och Sveriges framtid.  Vi ser teamarbete och att nyttja medarbetares alla kompetenser som viktiga framgångsfaktorer. Här jobbar vi gärna över organisatoriska gränser och i samverkan med andra aktörer. Bredden i vårt uppdrag gör det möjligt att arbeta med olika uppgifter över tid. Monika, Daniel och Salina är tre av kollegorna. Läs mer/underlag:

6 Vår organisation Internrevision Styrelse Stab GD Förvaltning
Kommunikation Analys Företag Regioner E-förvaltning


Ladda ner ppt "En kort presentation av Tillväxtverket"

Liknande presentationer


Google-annonser