Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2012-09-21. Tidigare läge, bransch- arbetsgivar- och service/samverkansorganisationer 2 Företag Bransch- organisationer Arbetsgivar- organisationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2012-09-21. Tidigare läge, bransch- arbetsgivar- och service/samverkansorganisationer 2 Företag Bransch- organisationer Arbetsgivar- organisationer."— Presentationens avskrift:

1 1 2012-09-21

2 Tidigare läge, bransch- arbetsgivar- och service/samverkansorganisationer 2 Företag Bransch- organisationer Arbetsgivar- organisationer SveMin VD Per Ahl * GAFStål och Metall vVD Per Hidesten SVEMEK Jern- kontoret VD Bo-Erik Pers ** Skogs- industrierna VD Marie S. Arwidson * GAF=Gruvornas Arbetsgivareförbund Industriarbetsgivarna VD Per Ahl **Enligt styrelsebeslut i Skogsindustrierna leder vVD allt arbete inom arbetsgivarfrågor (service och förhandlingar) 2012-09-21

3 4 Organisationsstruktur när nya Industriarbetsgivarna bildas Företag Bransch- organisationer Arbetsgivar- organisationer SveMin VD Per Ahl GAFStål och Metall Skogs- industrierna vVD Per Hidesten SVEMEK Jern- kontoret VD Bo-Erik Pers Skogs- industrierna VD Marie S. Arwidson Industriarbetsgivarna VD Per Hidesten 2012-09-21 *MVR *Samverkan med Mekaniska Verkstäders Riksförbund (MVR) är under diskussion

4 2012-09-214 Nya Industriarbetsgivarna  Styrka tillsammans  Styrka för företagen och jobben  Styrka för Sverige

5 2012-09-215 Styrka tillsammans  Högt beroende av export till världsmarknaden Företagen verkar i en internationellt konkurrensutsatt miljö där priserna sätts på världsmarknaden. Långsiktig internationell konkurrenskraft är därmed en helt avgörande fråga.  Kapitalintensiva Företagen har anläggningar som kräver stora investeringar med långa planeringshorisonter. Anläggningarna är därmed svåra att omlokalisera till andra länder.  Kompetensintensiva. Utvecklingen av teknik och marknader går fort. Omvärlden ställer höga krav på företagens omställningsförmåga och därmed höga krav på flexibilitet och kompetens hos alla de som arbetar inom Industriarbetsgivarnas företag.  Råvarubaserade. Närhet till och priset på råvaror är fundamentalt för verksamheten.

6 2012-09-21 6 Styrka för företagen och jobben Genom samverkan skapar de berörda företagen långsiktigt bättre förutsättningar. Arbetsgivare och medarbetare vinner på en industri som hävdar sig i den internationella konkurrensen samtidigt som den genom anpassningar och innovationer utvecklar sina styrkor över tid.

7 2012-09-21 7 Styrka för Sverige Industriarbetsgivarna blir en gemensam plattform för företag som utgör en hörnsten i den svenska välståndsutvecklingen. Genom att samla resurserna så skapas förutsättningar för ökad konkurrenskraft och långsiktig utveckling av attraktiva jobb.

8 2012-09-218 Nya Industriarbetsgivarna  Nya Industriarbetsgivarna  Ägs gemensamt av Stål och Metall, Skogsindustrierna, SVEMEK och GAF i förhållande till lönesummans storlek. Regleras i Samverkansavtalet.  Ett gemensamt kansli med en gemensam vd Nya Industriarbetsgivarna ska serva samtliga förbund med arbetsgivarservice. Skogsindustriernas arbetsgivardel kommer att flytta till Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.  Gemensam arbetsgivarpolitik Samverkan omfattar arbetsgivarpolitiska frågor. Det innebär att i övergripande frågor uppträder förbunden gemensamt inom ramen för nya Industriarbetsgivarna. Samverkan i denna del ska grundas på en gemensam arbetsgivarpolitisk plattform.

9 2012-09-219 Nya Industriarbetsgivarna forts.  Förbundens ställning Den gemensamma styrelsen i nya Industriarbetsgivarna har mandat att fatta beslut i gemensamma frågor – t ex avtalsperiodens längd och kostnadsnivå på löneökningar. Förbunden beslutar i branschspecifika frågor. Förbunden är självständiga. Följs inte beslut som fattas av styrelsen i Industriarbetsgivarna kan förbund välja att lämna samarbetet. Det går inte att ha ett samarbete där parterna drar åt olika håll.


Ladda ner ppt "1 2012-09-21. Tidigare läge, bransch- arbetsgivar- och service/samverkansorganisationer 2 Företag Bransch- organisationer Arbetsgivar- organisationer."

Liknande presentationer


Google-annonser