Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi förbättrar LIV. Detta ska vi göra idag 13.00 – 13.05Välkomna och inledning (Gunilla Andersson) 13.05 – 13.25Förändringsledarskap (Troed Troedsson)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi förbättrar LIV. Detta ska vi göra idag 13.00 – 13.05Välkomna och inledning (Gunilla Andersson) 13.05 – 13.25Förändringsledarskap (Troed Troedsson)"— Presentationens avskrift:

1 Vi förbättrar LIV

2 Detta ska vi göra idag 13.00 – 13.05Välkomna och inledning (Gunilla Andersson) 13.05 – 13.25Förändringsledarskap (Troed Troedsson) 13.25 – 13.55Ekonomi och förutsättningar. (Gunilla Andersson) 13.55 – 14.15Vad har vi alla gjort sedan sist? ( Gunilla Andersson) 14.15 – 15.00Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård (Ingrid Magnusson, Tobias Kjellberg, Helena Olsson) 15.00 – 15.30Kaffe och prat 15.30 – 16.15Forts utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård 16.15- 16.45Exempel på ledare som genomgått förändringsarbete (Janne Hultbäck) 16.45 – 17.15Reflektioner på det vi har hört (Troed Troedsson) 17.15. – 17.30Utdelning av certifiering Hälsofrämjande arbetsplats (Gunilla Andersson)

3 Steg för att nå de långsiktiga målen ORGANISATION En organisering som stödjer vision och måluppfyllelse FLERÅRSPLAN 2016–2018 Regional utveckling Folkhälsoarbetet Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård Kulturförändring UTVECKLINGS- PLAN En utvecklingsplan för ett behovsstyrt och ändamålsenligt vårdsystem KVALITETSMÅL Inga vårdskador Bäst vårdkvalitet Vård utan köer Respektfulla möten EFFEKTMÅL God folkhälsa Trygg befolkning Nöjda patienter

4 KVALITETSMÅL Inga vårdskador Bäst vårdkvalitet Vård utan köer Respektfulla möten

5 Så mycket kostar LiVs verksamheter

6 Så här använder vi pengarna

7

8 Analys visar Antal tillsvidareanställda har ökat med drygt 200 personer mellan jan 2013 och aug 2015. Antal årsarbetare har ökat med drygt 100 mellan aug 2013 och aug 2015. Minskning ses bland psykologer och vårdadministratörer. Det största ökningen ses bland undersköterskor.

9 Ekonomiska förutsättningar Långsiktiga åtgärder Kortsiktiga åtgärder

10 Så når vi målen Skapa systemförutsättningar Driva förändringsarbete KULTURENKULTUREN

11 ? Alla chefer ska driva förändringsarbeten. HUR

12 Systemförutsättningar – vår väg … Fokus på kvalitet och patient- säkerhet Standardi- sering och minskat slöseri Process-arbet et Kommunikation och värdegrunds- arbete Patient- involvering E-hälsa …

13 Budget Kvalitet Budget Förflyttat fokus

14 Vårdens utmaningar En åldrande befolkning Att lyckas rekrytera och behålla personalen. En enorm teknisk utveckling som ger stora möjligheter men som är dyr. Kostnaden för nya, dyra läkemedel. Att minska antalet vårdskador Att hitta arbetssätt som innebär att tillgängligheten ökar.

15 Värmlands utmaningar Befolkningsförändring till 2030 Marginell ökning av antalet invånare, 3,2 procent Tydlig förskjutning i antalet äldre. Antalet över 80 år beräknas öka med 46,3 procent

16 Våra utmaningar Stöd och administration Ledarskap och kommunikation Beroenden och samarbeten över gränserna Bemanning och kompetensförsörjning

17 Framtida hälso- och sjukvård NÄRHET KONTINUITET KONTAKT EFFEKTMÅL God folkhälsa Trygg befolkning Nöjda patienter KVALITETSMÅL Inga vårdskador Bäst vårdkvalitet Vård utan köer Respektfulla möten


Ladda ner ppt "Vi förbättrar LIV. Detta ska vi göra idag 13.00 – 13.05Välkomna och inledning (Gunilla Andersson) 13.05 – 13.25Förändringsledarskap (Troed Troedsson)"

Liknande presentationer


Google-annonser