Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård

2 Process och metod Uppdrag om primärvård och nivåstrukturering – utvecklingsplan för hela hälso- och sjukvården. Övergripande inriktning för hälso- och sjukvården 2030. Hälso- och sjukvårdsledningen styrgrupp. Referensgrupp, processgrupp, arbetsgrupper. Dialog politiska grupper, i linjeorganisationen, idérum, samråd, mm.

3 Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård E-hälsa för lättillgänglig information och kommunikation. Små, stora och mobila enheter med behovsstyrt utbud och samverkan med den kommunala vården. Patientens bästa väg genom vården.

4 Boende i Värmland 2015 Befolkningen 2030 ökar 3,2% och flyttar till tätorter Färre i arbetsför ålder och ändrad försörjningskvot

5 Sammanfattande analys Ökat antal patienter i en allt äldre befolkning –Samtliga diagnoser som prognostiserats ökar –Fler multisjuka –Psykisk ohälsa svårt att prognosticera –Hammarö är bland de friskaste men i absoluta tal sker en stor ökning i antal patienter –Karlstad har högst antal patienter –Munkfors, Eda, Säffle och Grums prognosticeras som kommuner med hög sjukdomsförekomst

6 Förebyggande arbete eHälsa Utvecklade arbetssätt Flexibla vårdnivåer God folkhälsa Trygg befolkning Nöjda patienter Fler patienter Fler multisjuka Ändrad försörjningskvot Förslag till framtida hälso- och sjukvård

7 Möjligheter – förutsättningar Hälsofrämjande och förebyggande arbete

8 Möjligheter – förutsättningar Teknik och eHälsa

9 Fortsätt utveckla arbetssätt Lean som verksamhetsstrategi Kvalitetsstyrning/kunskapsstyrning Flöden och processer Produktionsplanering Patient och anhöriginvolvering Arbetsväxling Samverkan i vården

10 Utbudsplaceringar med olika innehåll - Fasta - Mobila - Digitala

11 Vårdnivå 1 Tjänster Provtagning+ vissa snabba analyser Uppföljning kroniska sjukdomar, t ex: Diabetes, Astma/kol, Blodtryck, Hjärtsvikt Sårvård Vaccinationer Viss receptförskrivning Vissa specialiserade insatser efter behov Fysioterapi Psykisk ohälsa Samtal kring sjukdoms- förebyggande riktlinjer (alkohol, tobak, motion, matvanor) Tillgänglighet Dagtid efter behov Mycket distansvård Virtuella rum/vårdrum Kompetens Distriktssköterska Fysioterapeut Andra kompetenser på distans och/eller mobilt (t ex läkare, kurator, psykolog)

12 Vårdnivå 2 Tjänster Samma utbud som på vårdnivå 1 samt: Planerad och akut mottagning allmänmedicin Livsstilsmottagning Psykiatri, friskvård, rehab, provtagning och andra specialiteter på plats. Konsultation på distans från större utbudsnivåer MVC, BVC, Familjecentral Barn och ungdomshälsan (ungdomsmottagning, första linjen) Tillgänglighet Dag, kväll, helg (efter behov) Kompetens Samma utbud som på vårdnivå 1 samt: Distriktsläkare, annan specialistkompetens efter behov samt distriktssköterska, fysioterapeut, kurator fotvårdsterapeut, arbets- terapeut, vårdadministratör biomedicinska analytiker, Undersköterska, barnmorska BVC-sjuksköterska, psykolog

13 Vårdnivå 3 Tjänster Samma utbud som på vårdnivå 2 samt: Allmänmedicinsk akutmottagning (dag och kväll) Vårdplatser för: Patienter som inte behöver akutsjukhusets resurser Mobiliseringspatienter/ eftervård Observationsplatser Tillgänglighet Vårdplatser dygnetrunt verksamhet Övrig verksamhet: Dag, kväll, helg Kompetens Samma utbud som på vårdnivå 2 samt: Andra specialistkompetenser på distans även i akuta situationer (konsultation)

14 Vårdnivå 4 Tjänster Samma utbud som på vårdnivå 3 samt Vårdplatser Nischning med länsansvar Tillgänglighet Vårdplatser dygnetrunt Akutmottagningen 24*7 Kompetens Samma utbud som på vårdnivå 3 samt Läkarkompetens dygnet runt

15 Vårdnivå 5 Tjänster Samma utbud som på vårdnivå 4 samt Länsresurser som t ex förlossningsvård, specialiserad diagnostik Slutenvård som kräver tillgång till intensivvård och akutberedskap Tillgänglighet Vårdplatser dygnetrunt Akutmottagningen 24*7 Kompetens Länsresurser

16 Fasta utbudspunkter och flexibla vårdnivåer – gränslös samverkan

17 Vi är redan på väg! Primär bedömning av fysioterapeut Närvårdsplatser Samverkan Nordöstra Första linjen Kommunsamverkan – Resurscentrum Vårdnära service Ambulansens bedömningsbil UMO Handrehabilitering Dietist på nätet + vårdrum Boka operation på nätet Komplexa patientfall Psykiatriker på nätet Suicidbedömning KOL-patienters uppföljning

18 Ledarskap Ömsesidigt beroende Interagera med andra Bidra med resurser Bidra med kompetens Ständig utveckling Prata kvalitet

19 Ömsesidigt beroende

20 Fortsatt arbete Beslut i styrelsen 22 september. Fortsätta arbetet i planens inriktning. Uppdrag i organisationen. Besök på arbetsplatsträffar. Medborgardialog.

21 Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård


Ladda ner ppt "Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser