Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livskvalitet i världsklass. Det här gör vi i dag 08.30–09.00Incheckning och kaffe 09.00–09.45Inledning Landstingsdirektör Gunilla Andersson återkoppling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livskvalitet i världsklass. Det här gör vi i dag 08.30–09.00Incheckning och kaffe 09.00–09.45Inledning Landstingsdirektör Gunilla Andersson återkoppling."— Presentationens avskrift:

1 Livskvalitet i världsklass

2 Det här gör vi i dag 08.30–09.00Incheckning och kaffe 09.00–09.45Inledning Landstingsdirektör Gunilla Andersson återkoppling till föregående chefskonferens omställning läget och fortsättningen presentation områdeschefer 09.45–10.40eHälsa i Västerbotten. (Distriktsläkare Peter Berggren via länk ) eHälsa i Värmland (E-hälsostrateg Cecilia Karlsson) 10.40–12.00Workshop tema eHälsa 12.00–13.00Lunch 13.00–13.30Årets vägvisare 13.30–14.30Leda i förändring (Jakob Hallencreutz, forskare och konsult) 14.30-14.50Kaffe 14.50-16.00Workshop tema Leda i förändring 16.00-16.20Reflektion och sammanfattning efter workshops. 16.20-16.30Avslutning

3 Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt.

4 God folkhälsa Trygg befolkning Nöjda patienter Inga vårdskador Bästa vårdkvalitet Vård utan köer Respektfulla möten

5 Budget Kvalitet och patientsäkerhet Budget Förflyttat fokus

6 Pil uppåt Steg för att nå de långsiktiga målen ORGANISATION En organisering som stödjer vision och måluppfyllelse FLERÅRSPLAN 2016–2018 Regional utveckling Folkhälsoarbetet Utvecklingsplan för framtida hälso- och sjukvård Kulturförändring UTVECKLINGSPLAN En utvecklingsplan för ett behovsstyrt och ändamålsenligt vårdsystem KVALITETSMÅL Inga vårdskador Bäst vårdkvalitet Vård utan köer Respektfulla möten EFFEKTMÅL God folkhälsa Trygg befolkning Nöjda patienter

7 Kostnadsreduktioner ÅtgärdMnkr Minskning av bemanning med 300 heltidstjänster–150 Dämpad kostnadsutveckling för läkemedel–25 Minimera hyrpersonal–45 Verksamhetsförändringar baserade på befolkningens behov –160 Totalt–380

8 Harald LudviksenIngrid Magnusson Tobias Kjellberg Gunilla Andersson Mathias Karlsson, omr.chef Eva Stjernström, omr.chef Agnetha Jonsson, omr.chefBirgitta Haglund, omr.chef

9 Områdeschefernas Områdeschefernas roll

10 Verksamhetschefernas Verksamhetschefernas roll

11 Harald LudviksenIngrid Magnusson Tobias Kjellberg Gunilla Andersson Mathias Karlsson, omr.chef Eva Stjernström, omr.chef Agnetha Jonsson, omr.chefBirgitta Haglund, omr.chef

12 Mötesforum och ledningsgrupper LLG = Landstingets ledningsgrupp HCL = Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp SCG = Stabschefsgruppen

13 Framtidens hälso- och sjukvård

14 Medborgaren Bättre insikt och större inflytande i din vård Förebyggande som stöttar goda levnadsvanor Digitala hjälpmedel på dina villkor Rätt resurs till dina behov

15 Lean Bedömningsbilen Vårdnära service Kompetensförsörjning Vårddokumentation

16 Hälsofrämjande och förebyggande arbete 80-85 procent av sjukvårds- resurserna i Sverige går till vård och behandling av kroniska sjukdomar. Varannan vuxen har minst en kronisk sjukdom, var femte under 20 år. Insatser kan förebygga/förbättra sjuklighet i kroniska sjukdomar med 90 procent.

17 Förbättringskultur Kräver chefer som leder i förändring. Mod. Se helhet. Bygga struktur. Tillsammans.

18 Livskvalitet i världsklass


Ladda ner ppt "Livskvalitet i världsklass. Det här gör vi i dag 08.30–09.00Incheckning och kaffe 09.00–09.45Inledning Landstingsdirektör Gunilla Andersson återkoppling."

Liknande presentationer


Google-annonser