Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett avstamp för landstingets vilja att flytta fokus från ekonomi till kvalitet och patientsäkerhet och att skapa en förbättringskultur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett avstamp för landstingets vilja att flytta fokus från ekonomi till kvalitet och patientsäkerhet och att skapa en förbättringskultur."— Presentationens avskrift:

1 Ett avstamp för landstingets vilja att flytta fokus från ekonomi till kvalitet och patientsäkerhet och att skapa en förbättringskultur.

2 Uppdraget

3 Bäst i Sverige 1. Inga vårdskador 2. Bäst vårdkvalitet 3. Vård utan köer 4. Respektfulla möten

4 Vårdens utmaningar En åldrande befolkning. Att lyckas rekrytera och behålla personalen. En enorm teknisk utveckling som ger stora möjligheter men som är dyr. Kostnaden för nya, dyra läkemedel. Att minska antalet vårdskador Att hitta arbetssätt som innebär att tillgängligheten ökar.

5 Ny ledningsmodell, nytt fokus

6 Professionell kvalitet – Medicinska resultat – Omvårdnad Olika aspekter av kvalitet Tjänstekvalitet – Bemötande – Tillgänglighet

7 Lean – vår verksamhetsstrategi

8 Patientsäkerhetsstrategi

9 Ledning och styrning med fokus på kvalitet

10 Ny organisationssmodell

11 Syfte med den nya organisationen Fokuser a Tydliggöra vilka resultat vi ska uppnå Säkra organisering som stödjer Kommunicera

12 Värdegrundsenkät

13 Pågående arbete Ny ledningsorganisation för fokus på kvalitet Kvalitetsindikatorer identifieras för utvalda processer Fler processer identifieras

14 Årets vägvisare

15 Förändrat ledarskap Ömsesidigt beroende Interagera med andra Bidra med resurser Bidra med kompetens Ständig utveckling Prata kvalitet

16 Förväntade effekter Patientens bästa väg genom vården Hög kvalitet God kostnadskontroll Ökad medarbetarnöjdhet

17 Kvalitetsindikatorer Tillgänglighet – Vårdgaranti och kömiljard – Väntetider på akuten Återinläggningar – Oplanerade återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Ledtider – Tarmcancer – Prostatacancer Vårdrelaterade infektioner och trycksår Rapportering Lex Maria Nationella satsningar

18 Bäst i Sverige 1. Inga vårdskador 2. Bäst vårdkvalitet 3. Vård utan köer 4. Respektfulla möten

19 Så ska vi bli bäst i Sverige Kvalitet i fokus – förflyttat fokus Patientsäkerhet Förbättringskultur God arbetsmiljö Bra system som stödjer våra mål

20

21


Ladda ner ppt "Ett avstamp för landstingets vilja att flytta fokus från ekonomi till kvalitet och patientsäkerhet och att skapa en förbättringskultur."

Liknande presentationer


Google-annonser