Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

på personer i behov av hjälp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "på personer i behov av hjälp"— Presentationens avskrift:

1 på personer i behov av hjälp
Balanced scorecard Visioner erbjuda bästa omsorg Strategier fokusera på personer i behov av hjälp Perspektiv

2 Perspektiv Kritiska lönsamhet leverans- rätt nya kompetens
Process Utveckling Medarbetare Finansiellt Person med behov Kritiska lönsamhet leverans rätt nya kompetens framgångs- kostnads precision metod metoder trivsel faktorer effektivitet nöjd person process initiativs- orientering rikedom Mått lönsamhet precision kvalitets- antal nya andel servicegrad bristkost- idéer högskole nader utbildade ledtid attityder Handlings- Ansvariga och tidsplaner för att nå uppsatta mål planer

3 Vision; övergripande mål för verksamheten – vad vill vi uppnå
Strategi; beskriver hur vi kommer dit och hur vi utnyttjar resurserna Perspektiv; på vilka områden ska vi fokusera på Kritiska framgångsfaktorer; vad som är avgörande att vi gör bra saker Mått; vad bör vi mäta för att säkerställa de kritiska framgångsfaktorerna Handlingsplaner; vilka åtgärder behövs för att kunna uppnå våra mål

4 Vision Vem är organisationen till för?
Inom vilket område ska organisationen verka? I vilken riktning ska organisationen utvecklas? Andra viktiga principer?

5 Strategier Konsten att utnyttja tillgängliga resurser för att uppnå visionen Vem har glädje av det vi gör? Vem konkurrerar vi med? Nya lösningar? Hur kommer vi dit? Vägvalen; behålla, utveckla, avveckla?

6 SWOT(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Vad bör vi? (hot och möjligheter) Vad kan vi? (styrkor och svagheter) Vad vill vi?( vilka ekonomiska mål, vilka kvalitets mål?)

7 Kritiska framgångsfaktorer och perspektiv
Vad är viktigt för oss att göra bra? servicegrad tillgänglighet kontinuitet bemötande pålitlighet och trygghet kompetens Bra med 6-8 kritiska faktorer

8 Mått Hur mäter vi att det går bra? Utifrån målen?
Synliga, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta

9 Utvärdering Sambandsanalys Värdering av sambanden
Tex. budget i balans – nöjd personal och nöjda pensionärer

10 Handlingsplan Exempelvis - kartlägg ärendets gång - skapa förståelse
- riv reviren - tänk på alternativa processer - minimera antalet inblandade - skapa flexibilitet - rätt kompetens på rätt plats

11 Uppföljning

12


Ladda ner ppt "på personer i behov av hjälp"

Liknande presentationer


Google-annonser