Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg hemma Hur går införandet? Chefsträff 5, Kiruna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg hemma Hur går införandet? Chefsträff 5, Kiruna"— Presentationens avskrift:

1 Trygg hemma Hur går införandet? Chefsträff 5, Kiruna

2 Införandeprocess 90 dagar
Handledning, coaching för enhetschefer och team Chefsträff2, avstäm-ning Chefsträff 3 Chefsträff/styrgrupp 4 Chefsträff 5, rutin- skrivning Chefsträff 6 Enhetschefer skriver lokal rutin gemensamt till 26 maj Förankringsarbete i verksamhet Information till verksamhet ALLA medarbetare i berörda områden Arbetsgrupp 1 Testperiod 1 Arbetsgrupp 2 Testperiod 2 Arbetsgrupp 3 Testperiod 3 Arbets-grupp 4 Testperiod 4 Arbets- grupp och chefer 26 maj Uppföljning SIP samt utb Utbildning senior alert SIP-utbildning SIP-utbildning

3 Dagens agenda Praktiska frågor:
Ny tid för rutinskrivning 18 maj 9-11 telefonmöte Tornet Avslutning Var, När, Hur? Aktuella resultat Följsamhetsmätning ska hemsjukvård och primärvård ta på sig det? Frågor från arbetsgruppen Börja skriva rutin och klargöra olösta frågor Rutinskrivning vem gör vad? förslag klart till avslutningen 26 maj. Färdigställs senast 12 juni

4 43 st registrerade under 2014 i Kiruna NO, primärvården Sökordet ÅTG (långtext: Åtgärd) –tabellvärden 2014: 4% Graniten

5

6 <65 år + 1 SIP (Graniten)

7 Följsamhetsmätning Individuell checklista
Webbaserat utvärderingsstödstöd esMaker/ EvaSys

8 Har personen/patienten fått en samordnad individuell plan (SIP)?
Namn Antal % A. Ja 12 57,1 B. Nej 9 42,9 Total 21 100 Svarsfrekvens 95,5% (21/22)

9 om nej, ange orsak: Namn Antal % A. Erbjudande har inte lämnats
B. Behov finns ej 8 80 C. Personen har inte lämnat sitt samtycke 2 20 Total 10 100 Svarsfrekvens 45,5% (10/22)

10 Frågor från arbetsgruppen
Vilka kriterier gäller för hembesök av hemsjukvården till personer som inte har hemsjukvård? Ska en kund/patient skall betala för ett hembesök som gäller en första bedömning? Finns det någon lämpligare tid för bokning av SIP möten än förmiddag på torsdagar ? Önskemål en eftermiddag. Kick off med Haparanda efter semestrarna?

11 Syftet med nytt arbetssätt? Chefer Kiruna
Ökad säkerhet och trygghet för patient, personal och närstående Öka samverkan/förståelse mellan landsting och kommun Öka kunskap och användning av vårat gemensamma verktyg Meddix och SIP Använda våra resurser på rätt sätt – vem gör vad?

12 Till nästa gång måndag 18 maj
Tänk efter och förbered olöst frågor? Hur presentera för arbetsgruppen?

13


Ladda ner ppt "Trygg hemma Hur går införandet? Chefsträff 5, Kiruna"

Liknande presentationer


Google-annonser