Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MR-processen för LIV 09:30Introduktion 09:40Processarbete: exempel Vad kan man få ut? 10:10Kaffe 10:30Grupparbete - probleminventering Länet/lokalt? 11:00Redovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MR-processen för LIV 09:30Introduktion 09:40Processarbete: exempel Vad kan man få ut? 10:10Kaffe 10:30Grupparbete - probleminventering Länet/lokalt? 11:00Redovisning."— Presentationens avskrift:

1 MR-processen för LIV 09:30Introduktion 09:40Processarbete: exempel Vad kan man få ut? 10:10Kaffe 10:30Grupparbete - probleminventering Länet/lokalt? 11:00Redovisning 11:30Verktyg och arbetssätt 12:00Lunch

2 Vad är en process?

3 ”En serie värdeskapande händelser som upprepas”

4 Kvalitet Problem

5 Vad innebär kvalitet? Vad är ett problem?

6 Exempel på lyckat processarbete Akuten Bröstmottagning Operation

7 Varför processer? Problem med en traditionell organisation: Svårt med kundfokusering Bristande helhetssyn Ineffektiva flöden och tidsslöseri Svårt att engagera medarbetare och ta till vara deras förmåga. Revirtänkande. Gränser mellan avdelningar. För att processinriktningen ska bli verkningsfull för att reducera problemen beskrivna ovan krävs kunskaper om processer och villkoren för att de ska bli framgångsrikt införda. Rätt genomförd processorientering kan bland annat ge följande fördelar: Ger ökad förståelse för helheten och även för detaljer Medarbetare förstår sin roll i helheten Ger underlag för förbättringsarbete Man ser var det är lämpligt att gå in med mätningar Står i Socialstyrelsens riktlinjer, ISO-systemen, LIVs förflyttade fokus, LEAN, Intertek mm

8 10-Stegsmodell i processarbete 1 Utse roller 2 Definiera processen 3 Påvisa behov av förbättring genom kartläggning 4 Mäta- förstå 5 Analysera, finn lösningar 6 Testa och utvärdera 7 Säkra nya rutiner 8 Skapa utvecklingsplan 9 Uppföljning på ledningsnivå 10 Genomföra ständiga förbättringar

9 5S 5S är ett arbetssätt som används för att på ett systematiskt sätt åstadkomma ordning och reda – effektivitet -arbetsmiljö. Arbetssättet bygger på följande 5 steg: Sortera Strukturera Städa Standardisera Skapa vana

10 7QC Graf, checklista, paretodiagram, orsak/verkan, scatterdiagram, histogram, control chart (De sju förbättringsverktygen) är en verktygslåda som innehåller sju basala men ändå mycket effektiva förbättringsverktyg. Styrkan med 7QC är att presentera data grafiskt vilket ökar förståelse för både metoden och processen i fråga.

11 5Y 5 Varför

12 ”Mind set - Kultur” Mognadstrappa

13 DMAIC Define Measure Analyze Improve Control

14 Förbättringsarbete

15 Orsak/Verkan - Fiskbensdiagram

16 Sex Sigma ”An important factor in the spread of Six Sigma was GE's 1998 announcement of $350 million in savings thanks to Six Sigma, a figure that later grew to more than $1 billion” Stabila och förutsägbara processer, minska variation Definiera processer som kan mätas, analyseras och förbättras = DMAIC Sträva efter mindre än 3,4 ”defects per million opportunities” (99,99966 % rätt) Om man tillåter 25 % fel i leveranser skulle vi vara utan el 6 tim dagligen, vid 10 % fel 2,4 tim dagligen och vid 5 % fel 1,2 tim dagligen. Sex Sigma-nivå endast en tredjedels sekund varje dygn! 5 % fel i en serie på 10 steg = 60 % rätt!

17

18 Patientmedverkan Avvikelser Brevlådor Riktade enkäter Patientombudsman Patientvandring

19 PDSA

20 Prioriteringsmatris

21 Processorienterat fokus leder till:

22 7 + 1 Slöserier

23 SWOT-analys Strength Weaknesses Opportunities Threats

24 Värdeflödesanalys= Processkartläggning Skapa gemensam helhetssyn och förståelse för alla ingående professioner och aktiviteter i ett flöde. Kartlägga ett flöde utifrån patientperspektivet. Få gemensam bild av takt, ledtider, och vad som är värdeskapande tid och aktiviteter för patienterna. Identifiera och ta bort slöseri (icke värdeskapande aktiviteter).

25

26 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "MR-processen för LIV 09:30Introduktion 09:40Processarbete: exempel Vad kan man få ut? 10:10Kaffe 10:30Grupparbete - probleminventering Länet/lokalt? 11:00Redovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser