Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fri:Ja! K Kristianstad kommuns projekt mot kvinnlig könsstympning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fri:Ja! K Kristianstad kommuns projekt mot kvinnlig könsstympning"— Presentationens avskrift:

1 Fri:Ja! K Kristianstad kommuns projekt mot kvinnlig könsstympning

2 Varför ett projekt mot könsstympning?
Identifierat behov i nätverksgrupp HRV Förenklad kartläggning Behov av kompetens Ansökan -allt visade på samma sak: våra medarbetare möter de här flickorna och kvinnorna och många saknade kompetens samt såg behov av ökad samverkan Ansökan

3 Mål Kompetensökning för personal Samverkan Handlingsplan

4 Fortsatt initial kartläggning
Fokusgrupp Enkätundersökningar

5 Risk för stigmatisering och diskriminering Förändring tar tid
Svårt att nå ut Utmaningar Många aktörer Arbetsbelastning och underbemanning Projektform Omsättning av personal Svårigheter med samverkan

6 Nationella satsningar Politisk förankring
Lärdomar från andra kommuner Medialt intresse Styrgruppen Befintligt nätverk Framgångsfaktorer Regionen Verksamhetsnyckel personer Projektet sprunget ur verksamhetens behov Initial kartläggning Integrationssamordnare och Samordnare mot våld i nära relation Verksamhetsbesök

7 Tvärprofessionell föreläsning

8

9 Flödesschema Uppmärksamma tecken som kan tyda på att flickan är utsatt/risk att utsättas för könsstympning Om tolk behövs använd inte släkting eller bekant! Telefontolk är att föredra i de flesta fall. Be tolken presentera sig först för att undvika att hen har en relation till den utsatte. Om det framkommer att tolken är obekväm att tolka samtal om könsstympning, byt tolk. 2. Meddela rektor, förskolechef, teamledare eller annan ansvarig person 3. Bedöm flickans hela livssituation, se flödesschema hedersrelaterat våld och förtryck Flicka i risk att utsättas för könsstympning Stympning har skett efter migration till Sverige Stympning har skett innan migration till Sverige Ingen stympning har skett enligt förälder eller flicka Överväg anmälan enligt SoL 14 kap. 1 § Anmäl enligt SoL 14 kap. 1 § Överväg anmälan enligt SoL 14 kap 1 §. Kan vara befogat i vissa fall Överväg anmälan enligt SoL 14 kap 1 §. Kan vara befogat i vissa fall.

10 Tankar från medarbetarna
”Vad skall jag göra med svaret?” ”Det finns en medvetenhet, men vi har inte tid” ”Det är ingen prioriterad fråga på vår arbetsplats” ”Vi behöver ökad samverkan”

11 Fri:JA K - Projektår två
Implementering av handbok Kunskapsspridning och öka medvetenheten i kommunen Mätning av insatser genom enkäter Se över arbetsformer i kommunen Leva vidare efter projektets slut

12 Våga se Våga fråga Våga hjälpa Barnperspektivet


Ladda ner ppt "Fri:Ja! K Kristianstad kommuns projekt mot kvinnlig könsstympning"

Liknande presentationer


Google-annonser