Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En plats att kalla hemma - Barnfamiljer i bostadskrisen skugga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En plats att kalla hemma - Barnfamiljer i bostadskrisen skugga"— Presentationens avskrift:

1 En plats att kalla hemma - Barnfamiljer i bostadskrisen skugga
Berätta om mig själv. Rapporten är klar men håller på att bearbetas. Lansering 25 april. Började arbeta med den i somras.

2 Hemlösa barnfamiljer i Stockholms län
Akut hemlösa – vandrarhem, hotell etc. Akut hemlösa – kringflackande tillvaro Kortsiktiga andrahandslösningar Inneboende Korttidskontrakt Sociala kontrakt Genomgångsbostäder Institutionsvistelse/familjehem

3 Vem drabbas? Familjer med låga inkomster – arbetslösa, föräldralediga, lågavlönade, osäkra anställningar, studerande. Familjer med en ensamstående förälder (i de flesta fall en ensam mamma) Familjer med utländsk bakgrund Våldsutsatta

4 Hur påverkas familjer? Psykiskt och fysisk ohälsa Skolgång
Sociala nätverk och relationer Otrygghet Barns utveckling Försörjningsmöjligheter – fattigdom

5 ”Hemlöshet är både en socialpolitisk och en bostadspolitisk fråga
”Hemlöshet är både en socialpolitisk och en bostadspolitisk fråga. Gruppen ”hemlösa personer” är heterogen och olika insatser behövs, både individuellt inriktade och strukturella förändringar. Det krävs således ett delat ansvarstagande kring frågorna. Socialtjänsten har en mycket viktig uppgift i att ge enskilda individer olika former av stöd, men bostadsbyggande och bostadsmarknad är inte dess ansvar. Hemlösheten har också bäring på andra politikområden, såsom arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik.”

6 En bärande utgångspunkt i arbetet mot hemlöshet och utestängning frånbostadsmarknaden måste således vara att se frågan i bred belysning, att försöka finna och åtgärda de systemfel som leder till att stora grupper inte släpps in på den ordinarie bostadsmarknaden. Diskriminering är en viktig fråga i detta sammanhang. (slutrapport regeringens strategi mot hemlöshet 2010)

7 Barnets bästa I betänkandet Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn uttalas följande: ”Barnets bästa” innebär i fråga om tillgång till bostad bland annat att undvika ofrivilliga flyttningar och en osäker boendesituation. Barnets bästa kräver också stabilitet i relationen till förskola, skola och kamratgrupp (SOU 2005:88).

8 Vad kan göra skillnad? Kunskapsöversikt och kartläggning – inkludera de som drabbas. Ett tydligare utpekat ansvar samt planering för att garantera bostadsförsörjning och stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Säkerställande att barnets bästa samt rätt till en skälig levnadsstandard alltid beaktas i handläggning av ärenden som rör hemlöshet – långsiktig planering. Samverkan över kommungränser inom länet. Sektors överskridande samverkan mellan privata och offentliga aktörer

9


Ladda ner ppt "En plats att kalla hemma - Barnfamiljer i bostadskrisen skugga"

Liknande presentationer


Google-annonser