Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning : LSS- Lagen om stöd och service Bostäder för personer med funktionsnedsättning Erbjudande om lägenhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning : LSS- Lagen om stöd och service Bostäder för personer med funktionsnedsättning Erbjudande om lägenhet."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning : LSS- Lagen om stöd och service Bostäder för personer med funktionsnedsättning Erbjudande om lägenhet

2  SDN Örgryte-Härlanda har ett resursnämndsansvar för hela stadens räkning att planera, samordna och förmedla bostäder för personer med funktionsnedsättningar  Boendeplanering funktionshinder består av en boendeplaneringschef och fem planeringsledare

3  Personkretsar : 1. Personer med utvecklingstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. 3. Personer med varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning med stora och betydande svårigheter i dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service

4 Man har rätt till insatsen bostad med särskild service (BmSS) enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) under förutsättning att man tillhör en av de tre personkretsarna och om man dessutom har behov av insatsen.

5  Vanlig hyreslägenhet eller bostadsrätt  med tekniska hjälpmedel  handikappanpassad (FK)  med boendestöd (F 100)  med personlig assistent  Bostad med särskild service - BmSS

6 ”Vi har hyresgäster med alldeles vanliga behov, som måste tillgodoses med särskilda insatser” Vi ska i första hand stödja personerna så att de, så gott det går, själva kan tillgodose sina egna behov. I andra hand ge service. Bostad med särskild service

7  Individuell utformning av stödet  Tillgodose psykiska, fysiska och sociala behov både av praktisk hjälp och av vägledande natur  Fritid och kultur  Ansvar för hälso- och sjukvård enligt 18§ HSL

8  Socialsekreterare påbörjar informationssamlande/utredning:  Tillhör personen LSS Personkrets?  Vad klarar man själv? Behov av stöd?  Behov av gemenskap?  Vad säger skola, korttids, daglig verksamhet?  Boendestöd? Servicebostad? Gruppbostad?  Finns behovet nu? Om några år?  Påbörja motiveringsarbete  Meddela en förmedlare i boendeplaneringen  Dokumentera, ev. fatta beslut

9  Hygien: bli ren, klippa naglar, raka sig  Medicin  Laga och äta mat  Handla mat och annat  Hantera pengar Du ska göra så mycket som möjligt själv Betala räkningar Städa och diska Tvätta och sköta kläder Fritidsintressen Sova i egen lägenhet

10 Västra Göteborg 2 BmSS, 6 lägenheter i varje plan Intellektuell f-n. + flerfunktionshinder Gruppbostad - 6 lägenheter

11 11 Ordinär bostad med stöd i hemmet F100 BmSSSatellitlägenhet

12 i BmSS i Göteborg 1405 lgh

13  Antalet boende i en gruppbostad bör vara litet. Max 6 hyresgäster.  Gemensamhetsutrymmena bör ligga i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå.  Dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp.

14  Ett antal hyresgäster  Fullvärdiga lägenheter  Tillgång till gemensamhetsutrymme  Individuellt anpassat stöd och service  Fast personalgrupp  Alla tider på dygnet

15

16

17

18

19 Person med störst behov erbjuds ledig lägenhet om matchningen stämmer Förmedling över staden Önskemål beaktas om möjligt Möjligheter att flytta efter behov ökar Bo Rätt

20

21  Betala din hyra. Söka bostadsbidrag.  Betala kostnad för mat och hushåll  Betala el, telefon, internet, extra TV-kanaler  Möblera din lägenhet och lösa en hemförsäkring

22 Leva så vanligt som möjligt:  Individuellt anpassat stöd  Fysiskt rätt avstånd till/från personal och gemenskap  Daglig verksamhet/fritidsaktiviteter  Generell och specifik kompetens  Fokus på hyresgästen (behov/utveckling)  Stöd för gemenskap


Ladda ner ppt "Dagordning : LSS- Lagen om stöd och service Bostäder för personer med funktionsnedsättning Erbjudande om lägenhet."

Liknande presentationer


Google-annonser