Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kommunfullmäktige i Göteborg Beslutade 25 februari 2016 om Göteborgs stads reviderade riktliner för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående Riktlinje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kommunfullmäktige i Göteborg Beslutade 25 februari 2016 om Göteborgs stads reviderade riktliner för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående Riktlinje."— Presentationens avskrift:

1 1 Kommunfullmäktige i Göteborg Beslutade 25 februari 2016 om Göteborgs stads reviderade riktliner för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående Riktlinje för anhörigstöd i Göteborg

2 Socialtjänstlagen 5 kap 10 § 2 Skyldighet att erbjuda stöd – men ingen individuell rättighet till stöd Hela socialtjänstens område berörs Omfattar alla som stödjer eller vårdar en närstående, oavsett om den närstående har insatser från kommunen eller ej, och oavsett den närståendes diagnos eller icke diagnos, funktionalitet, ålder, kön, relation, boendeförhållanden osv Du avgör själv om du tillhör målgruppen ”anhörig”.

3 Begrepp 3 Vem är anhörig? Person över 18 år som ger omsorg, vård eller stöd (ex. anhörig, vän, granne) Vem är närstående? Person som tar emot omsorg, vård eller stöd (ex. en familjemedlem, vän, granne)

4 4 Varje situation är unik och utgångspunkten är att den anhörige själv avgör hur stort ansvar hon eller han vill ta Syfte Minska anhörigas fysisk och psykisk belastning Förbättra anhörigas livssituation Mål Likvärdigt och brett utbud av stöd till anhöriga för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov Syfte och mål

5 Vad innebär ett anhörigperspektiv 5 Socialtjänsten ska samverka med anhöriga erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningar, om den enskilde samtycker ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och utförande utreda anhörigas behov, informera om kommunens stöd hålla regelbunden kontakt och följa upp stödinsatser se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar Prop. 2008/09:82

6 6 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda: Information till anhöriga om det stöd som finns både som –Som kommunal service och –som biståndsbedömda individuella insatser Stödsamtal, enskilt eller i grupp Vägledning och råd samt hänvisningar till andra professioner eller aktörer om behov finns Verksamhet/aktiviteter för anhöriga Anhörigstöd

7 Indirekt anhörigstöd 7 Bästa anhörigstödet är en god vårdochomsorg för den närstående Stadens insatser enligt SoL och HSL till den närstående ska vara av god kvalitet och erbjuda flexibla lösningar för att på bästa sätt bidra till ett gott stöd för den anhöriga

8 Stöd till den närstående 8 Avlösning i hemmet enligt SoL – Avgiftsfri insats i Göteborg Efter individuellt beslut ska avlösning erbjudas i hemmet dygnet runt, såväl vardag som helgdag Regelbunden insats eller vid oförutsedda situationer Individuellt anpassad och av god kvalitet Hemvårdsbidrag kan utgå till person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möte betydande svårigheter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet Prövas och beviljas enligt 4 kap 2 § SoL I båda fall är det den närstående som ansöker

9 Direkt anhörigstöd 9 Förebyggande och hälsofrämjande karaktär – bidra till att främja anhörigas hälsa Kan ges antingen som service eller information och/eller Individuella behovsbedömda insatser enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för att underlätta för den anhörige fysiskt, psykiskt och socialt

10 Anhöriga som viktiga resurspersoner 10 ”Den anhöriga har en unik kunskap om den närstående och har stora möjligheter att stödja den närstående att anpassa sig till en ny situation. Det är därför viktigt att beakta anhörigas eget behov av stöd och där har landstingen en viktig funktion. Den sjuke och dennes anhöriga behöver bl.a. kunskaper om sjukdomstillståndet, om hur sjukdomen kan utvecklas samt om olika förhållningssätt om hur man som anhörig kan eller bör bemöta en närstående.” (Prop. 2008/09:82).

11 Stöd i form av kommunal service 11 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda: Generellt utformade insatser, tillgängligt för alla utan föregående biståndsbedömning Information Råd och vägledning Utbildning/föreläsningar Verksamhet/aktiviteter för anhöriga, exempelvis café/cirklar/träffar med varierande innehåll utifrån behov Stödsamtal, enskilt eller i grupp

12 Anhörigkonsulent – kommunal service 12 Lyder under tystnadsplikt och dokumenterar inte. Du kan välja att vara anonym. Erbjuder stöd i form av Enskilda samtal Information, råd och vägledning Anordnar aktiviteter utifrån anhörigas behov och önskemål, ex.: Anhöriggrupper Föreläsningar Hälsofrämjande aktiviteter m.m.

13 Anhörigkonsulenter i Göteborg 13 Fråga efter anhörigstöd via tel. 031-365 0000 E-post adress till anhörigkonsulent i respektive stadsdelsförvaltning: Angeredanhorigstod@angered.goteborg.seanhorigstod@angered.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo anhorigstod@askimfrolundahogsbo.goteborg.se anhorigstod@askimfrolundahogsbo.goteborg.se Centrumanhorigstod@centrum.goteborg.seanhorigstod@centrum.goteborg.se Lundbyanhorigstod@lundby.goteborg.seanhorigstod@lundby.goteborg.se Majorna-Linnéanhorigstod@majornalinne.goteborg.seanhorigstod@majornalinne.goteborg.se Norra Hisingenanhorigstod@norrahisingen.goteborg.seanhorigstod@norrahisingen.goteborg.se Västra Göteborganhorigstod@vastra.goteborg.seanhorigstod@vastra.goteborg.se Västra Hisingenanhorigstod@vastrahisingen.goteborg.seanhorigstod@vastrahisingen.goteborg.se Örgryte-Härlandaanhorigstod@orgryteharlanda.goteborg.seanhorigstod@orgryteharlanda.goteborg.se Östra Göteborganhorigstod@ostra.goteborg.seanhorigstod@ostra.goteborg.se


Ladda ner ppt "1 Kommunfullmäktige i Göteborg Beslutade 25 februari 2016 om Göteborgs stads reviderade riktliner för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående Riktlinje."

Liknande presentationer


Google-annonser