Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotprojekt för Digitalt Stöd i samverkan, H2O. Vad har vi lärt oss? Digitalt stöd ökar valfriheten och tryggheten för våra brukare, bibehåller kvalitén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotprojekt för Digitalt Stöd i samverkan, H2O. Vad har vi lärt oss? Digitalt stöd ökar valfriheten och tryggheten för våra brukare, bibehåller kvalitén."— Presentationens avskrift:

1 Pilotprojekt för Digitalt Stöd i samverkan, H2O

2 Vad har vi lärt oss? Digitalt stöd ökar valfriheten och tryggheten för våra brukare, bibehåller kvalitén av omsorgen Kommunerna behöver en samlad lösning för digitalt stöd Det krävs ett nytt arbetssätt och en ny organisation kring digitalt stöd Digitalt stöd berör många områden Samverkan internt & externt Digitalt stöd är framtiden

3 Välfärdsteknik berör fler områden: Organisationen och flera verksamheter Nya arbetssätt Legala krav Informationssäkerhet & sekretess Etik & integritet Infrastruktur

4 Måluppfyllelse för projektets kvalitativa mål förväntningar och farhågor, nyttor, problemställningar och nivå av trygghet hos brukare/närstående och personal innan installation av teknik genomförts samt upplevelser efter två månaders användning hur brukaren/närstående och personalens upplever nya teknikens funktionalitet och användarvänlighet personalens upplevelse av nytt arbetssätt, före och efter två månaders användning

5 Måluppfyllelse för projektets kvantitativa mål Lösningen har upplevts som trygg från minst 80 % av; brukare ( ej klart ännu) närstående (trygghet 78 %) personal (trygghet 90 %) ×

6 Måluppfyllelse för projektets kvantitativa mål L ösningens har upplevts som tillförlitlig av minst 80 % av de olika respondenterna. Denna fråga har inte ställts till respondenterna men av de övergripande kommentarerna kring funktionalitet så kan vi med stor sannolikhet säga att iallafall personal och närstående inte känt att lösningen varit tillförlitlig fullt ut. Den nya arbetsprocessen har accepteras och upplevts som en förbättring av minst 70 % av personalen. (Ja -71 % totalt, fördelade på 100 % positiva inom OF och 15 % negativa inom ÄO.) ×

7 Vad tyckte personalen? Dålig svarsfrekvens på sista enkäten (38% mot 68%). Motivationen minskade?.. Teknikstrul Ser positivt på digitalt stöd framåt En nyttan för brukarna, mer självständiga Påminnelsestöd Tillsyn via kamera Bra med gruppen larmansvariga för support & stöd Nya arbetssättet upplevdes som ok

8 Hur personal upplevde tryggheten för brukaren före och efter test Hur personal upplevde tryggheten i ert eget arbete före och efter test ÄO: OF:

9 3 framtida utmaningar Legala krav Kravställan för säkra meddelanden- hur? Mobil kommunikation Påverkan av effekter från nya EU- skyddsdirektivet Demografiska utmaningar med infrastrukturen- det krävs mobiltäckning Alla brukare ska kunna erbjudas digitalt stöd enligt LOV Välfärdsbredband Abonnemang i tjänsten från leverantören Dedikerad lina för välfärdstjänster Öppen fiber som affärsmodell tillåter endast inkoppling från en part

10 Vad behövs göras framåt? Sätta en strategi med mål framåt Sammanställning av upphandlingskrav Ett alternativ: hjälpmedelscentral?! Dokumentera hur processen för digitalt stöd ska se ut och hur den ska användas (Västeråsmodellen) Utveckla samtyckesavtalet Finansieringsmodell Planera för en ny operativ organisation för installation, support, bemanning, frekvent funktionsövervakning Larmhantering- vad ska vara internt vs externt Mobila enheter Täckningsinventering i kommunen Öka medvetenheten för att digital välfärdsteknik inte bara är en vård- & omsorgsfråga i kommunen

11 < < < < Hultsfred teknik är framtiden Oskarshamn samverkan sensorer integritet trygghet Krav på kvalité Processer omvärldsbevakning förändrat arbetssätt Digital tillsyn bo kvar hemma verksamhetsförändring valfrihet juridik utvärdering tillförlitlighet Vilka behov finns? delaktighet rutiner säkerhet service nyfikna brukare trygghetslarm Frågor? digitala stödinsatser tillsyn H2O omsorg Omsorgen närstående brukare personal engagemang lagar SoL PDL MFD datadirektivet informationssäkerhet PuL LSS handlingsplan HSL pilotprojekt framtiden utvärdera ny teknik


Ladda ner ppt "Pilotprojekt för Digitalt Stöd i samverkan, H2O. Vad har vi lärt oss? Digitalt stöd ökar valfriheten och tryggheten för våra brukare, bibehåller kvalitén."

Liknande presentationer


Google-annonser