Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyupptäckt högt blodtryck vid Granlo Hälsocentral förbättrat flöde och kvalité Linda Eriksson familjeläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyupptäckt högt blodtryck vid Granlo Hälsocentral förbättrat flöde och kvalité Linda Eriksson familjeläkare."— Presentationens avskrift:

1 www.lvn.se Nyupptäckt högt blodtryck vid Granlo Hälsocentral förbättrat flöde och kvalité Linda Eriksson familjeläkare

2 www.lvn.se Bakgrund Frustration kring omhändertagandet Inga tydliga riktlinjer Osäker uppföljning 95 vårdkontakter/vecka

3 www.lvn.se Vårt Mål Förbättra vårdkvalitén Öka den värdeskapande tiden för våra patienter Minska slöseri Bättre flyt i arbetet

4 www.lvn.se

5

6 Värdeflödesanalys Lång genomloppstid Många vårdkontakter Dubbelarbete Värdeskapande tid 1,5timmar Icke värdeskapande tid 52-111dagar (borde vara <90) Osäkert omhändertagande

7 www.lvn.se Förbättringar Skriftliga rutiner för nyupptäckt högt blodtryck Brevmallar Uppdaterat hälsorummet Nya digitala blodtrycksmätare för hemlån FOU-studie Önskemål: Egenregistrerad ankomst

8 www.lvn.se Flödesschema Flödesschema Uppmätt högt blodtryck ≥180/110 <180/110 ≤160/100 ≤140/90 Dagens doktor ≥3 riskfaktorer 2-3 bt inom 2 v. 2-3 bt inom 4 v. 2-3 bt inom 3 m 1-2 bt/år Samtal om levnadsvanor och livstilsförändringar vid alla besök. Patient kan själv välja alternativ för blodtrycksmätning; hemma, hos dsk, hälsorummet eller 24-timmars bt. Om fortsatt förhöjt blodtryck efter upprepade mätningar – läkarbesök 30 min. inom 4 v med provtagning innan läkarbesöket. Prover: Na, K, krea, lipidstatus, hb, p-glucos, U-albumin/kreakvot, EKG, BMI, midjemått

9 www.lvn.se

10 Resultat Utredningstiden förkortad (13-90dagar) Sköterskan jobbar mer självständigt Standardiserad provtagning följs Läkaren mindre inblandad (fr 13 till 3 aktiviteter) Tiden till första läkarbesöket kan förbättras

11 www.lvn.se Tjänstedesignstudie Uppskattat av patienterna Dagböcker Gruppträff Gott bemötande, provsvar i rimlig tid ”Bevara det som är bra istället för att alltid jobba för att förbättra”

12 www.lvn.se Avslutning Genom enkla åtgärder till låg kostnad har vi minskat slöserierna och ökat valfriheten för våra patienter. Detta har skett med ett standardiserat arbetssätt på rätt vårdnivå med en ökad medicinsk kvalité.


Ladda ner ppt "Nyupptäckt högt blodtryck vid Granlo Hälsocentral förbättrat flöde och kvalité Linda Eriksson familjeläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser