Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontakt: Lina Svarén tel:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontakt: Lina Svarén tel:"— Presentationens avskrift:

1 Kontakt: Lina Svarén tel: 0392-143 59
Hälsorummet – blodtrycksmätning på patientens villkor Det finns en stor efterfrågan på blodtrycksmätning bland Mullsjös invånare. En stor andel av besöken till sköterskemottagningen gällde blodtrycksmätning. Med detta förbättringsarbete ville vi öka tillgängligheten till både sjuksköterskemottagning och blodtrycksmätning via egen mätning i ett hälsorum. Syfte/Mål Frigöra sjuksköterskeresurser från blodtryckskontroller till andra uppgifter. Enkelt och billigt sätt för patienten att kontrollera sitt blodtryck. Hitta riskpatienter. En patient mäter sitt blodtryck i Hälsorummet. Resultat Vi har kontrollerat fler blodtryck med mindre personalresurser. Frigjort sjuksköterske-resurser till andra patientkategorier. Endast positiv feed-back från patienter via enkätsvar. Sammanfattning Hälsorummet har gett patienten ökad och snabbare tillgänglighet på patientens egna villkor. Samtidigt har det frigjort personalresurser till övrig mottagning, det har lett till ökad patientsäkerhet. Metod Arbete med PGSA-hjul. Kartläggning av behov och resursåtgång. Omdisponering av lokaler. Inköp av utrustning. Nya rutiner och flödesscheman. Utformning av blankett och enkät. Information till personal och patienter. Patientutbildning ang. handhavande. Slutsatser Patienten kan och vill ta eget ansvar. Blodtrycksmätning är en viktig sjukdomsförebyggande åtgärd. Allt fler besök i hälsorummet: sep 34 besök, nov 47 besök. Statistik blodtrycksmätning Hälsorummet öppnar Nästa steg Förbättra administrativa rutiner. Följa upp utnyttjandestatistik. Mer marknadsföring. Kontakt: Lina Svarén tel: Tabell: Procentuell andel av sjuksköterskebesöken som gäller blodtryckskontroll.


Ladda ner ppt "Kontakt: Lina Svarén tel:"

Liknande presentationer


Google-annonser