Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"— Presentationens avskrift:

1 Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)
Förbättringsområde: Trygghet för personer 75 år och äldre Ansvarig: Carolina Mårtensson, Boel Simonsson Datum: __________ Lista prioriterade förändringar som ska testas. Vilka förändringar är prioriterade och ska testas baserad på vår analys av nuläget? Förändringarna kan testas enligt tänket i PGSA-modellen. Starta en äldremottagning 4 maj Kommer att ha en direkt telefon till äldresköterska, som är en kontaktperson för de som är med i äldremottagningen. Göra en broschyr som innehåller information om äldremottagningen, telefonnummer. Information om 1177, mina vårdkontakter och deras funktioner. Samla in broschyrer och information om externa aktörer. Eget väntrum för de som ska till äldremottagningen. Bevaka samtliga patienter 75 år och äldre med diagnoserna: Hypertoni, Lipidrubbningar, Ischemisk hjärtsjukdom, Förmaksflimmer/fladder, Hjärtinsufficiens i Cosmic så de kallas 1 gång/år. Patienterna ska listas till fast läkarkontakt samt om de tillhör äldremottagningen (vilket är frivilligt). Lägga in i kontaktbladet i Cosmic de som har hemsjukvård och bor på äldreboende. Äldresköterskan fyller i en checklista vid besöket för att kartlägga de äldres hälsa och livssituation. Följa upp via enkät 10 st varannan månad om de 75 år och äldre är nöjda med besöket/äldremottagningen. Bakgrund – Varför är detta förbättringsområde valt? Varför just nu? Vår befolkning blir allt äldre därför ökar också vårdbehovet hos denna patientgrupp. Vi ser att många äldre är ensamma och att de drabbas av oro. I primärvården har vi svårt att ge den tid och omsorg som behövs för att skapa trygghet.Med en äldresköterska som finns tillgänglig vid frågor för patienten och anhöriga och som samarbetar med vårdsamordnare, distrikssjuksköterska och sjuksköterskor i hemsjukvården tror vi att vi kan skap tryggheten. De äldre med pensionärsföreningarna som drivande aktörer efterfrågar senior och äldremottagningar. De anser att det bör finnas samma trygghet med en ansvarig sjuksköterska, liknande det upplägget som finns för diabetessjuka och KOL sjuka patienter. Övergripande mål – Vad ska uppnås? Mått ska anges och målet ska vara tidssatt. Behöver det kompletteras med delmål? Målet är att skapa en god och säker vård samt trygghet för personer som är 75 år och äldre genom en äldremottagning. 75% av våra patienter 75 år och äldre med fler än 5 läkemedel ska få en årskontroll med läkemedelsgenomgång och receptförskrivning varje år. Målgruppen tycker det är svårt att komma fram i Tele Q. De ringer upprepade gånger pga det är svårt att trycka in rätt telefonnummer. Patienten ringer själv och bokar sin årskontroll, det innebär att vi inte vet vilka som får årskontroll i rätt tid eller om de helt uteblir. Det är många samtal kring förnyelse av recept, vilket indikerar att vissa patienter inte kommer i tid till årskontroll med läkemedelsgenomgång. Vi har 746 patienter 75 år och äldre som har mer än 5 läkemedel. 401 av dem har under de senaste 12 månaderna fått en läkemedelsgenomgång dvs. ca 50 %. Antal listade patienter 75 år och äldre på vårdcentralen i Gislaved är 1142 varav 240 inte har en fast läkarkontakt. 145 bor på äldreboende, 83 är inskrivna i hemsjukvården. Topp 5 diagnoser: Hypertoni, Lipidrubbning, Ischemisk hjärtsjukdom, Förmaksflimmer/fladder, Hjärtinsufficiens. I Tele Q har vi gjort en pinnstatistik under v 5-6 , visar att 182 telefonsamtal inkom från patienter 75 år och äldre. Se bilaga. Nuläge – Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag? Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet Gör en analys: – Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell) – I vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det övergripande målet/delmålet? – Ytterligare effekter? Do quick review of the A3. Key points: Follows PDSA Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act) This balance reflects the emphasis on understanding the situation. (Share quote: “If I have an hour to solve a problem, give me 59 minutes to define the problem and one minute to solve it”) So our focus today will be on the background and problem statement. Analys av nuläge – a. Vilka är orsakerna till att resultaten ser ut som de gör? b. Samla alla idéer som ni tror påverkar att ni når målet Bristande kontroll av de som behöver årskontroll och uppföljning av läkemedel. Oregelbunden receptförskrivning. Brister i kontakten med anhöriga, för de som inte klarar kontakten själva. Brist på samverkan med externa aktörer som tex kommun, sjukhus, patientföreningar, självhjälpsgrupper, pensionärsföreningar. De äldre ringer i TeleQ och väntar på att bli uppringda. Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna


Ladda ner ppt "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"

Liknande presentationer


Google-annonser