Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"— Presentationens avskrift:

1 Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)
Förbättringsområde: Direkt-Access en lyckad process Ansvarig: __________________________ Datum: __________ Bakgrund Lista prioriterade förändringar som ska testas. - Långa väntetider till sjukgymnastiken. - Mycket dubbelbesök d.v.s. många patienter kommer både till läkare och sjukgymnast för samma besvär. 1.) Ta bort internremisser och utöka antalet nybesök/vecka från 26 st till 30 st. 2.) Läkare och sköterskor kan boka nybesökstider till sjukgymnast. 3.) Börja med Sjukgymnastisk Ortopedisk Mottagning (SOM-mottagning) där patienter med akuta besvär i rörelse- eller stödjeorganen (<14 dagar) får tid till sjukgymnast som första instans via sköterskerådgivningen. Läkare finns att tillgå vid behov. Övergripande mål Minst 45% av patienterna ska få en tid inom 5 dagar ( denna siffra då det var snittet för Bra Liv vid denna tidpunkt). Efter andra mätningen ändrades målet till 75%. Patienterna ska komma till rätt vårdnivå. Nuläge % av patienterna får idag (oktober -15) en tid inom 5 dagar enligt statistik från Diver. Enligt mätning v.39-v.40 var inflödet för nybesök till sjukgymnastiken 30 nybesökstider/vecka och i dagsläget erbjöds 26 nybesökstider/vecka. Enligt bortfallsmätning v var det 12 resp. 13 patienter med besvär i muskel och stödjeorgan som hamnade hos läkare som första instans istället för hos sjukgymnasten. Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet - Ökad tillgänglighet. I november fick 68% av patienterna en tid inom 5 dagar. Motsvarande siffra för december var 85%. När SOM påbörjades sjönk andelen igen och efter utökning med en sjukgymnast ökade andelen igen. - Enligt bortfallsmätningen fanns det ett kontinuerligt bortfall av patienter som fortsatt bokas hos läkare veckorna 10-11, Denna mätmetod var inte tillförlitlig varpå en ny mätmetod togs fram. ”Patienter till rätt vårdnivå”. Analys av nuläge - Inflöde till sjukgymnasterna kommer oftast via internremiss från läkare. Patienterna kan även ringa själva men den inflödeskanalen används inte i lika stor utsträckning. Många tror att det krävs remiss för att besöka en sjukgymnast. - Läkarna dikterar internremisser som vårdadministratörerna skriver. Det tar ett antal dagar innan remissen inkommer till sjukgymnastiken. Sjukgymnasterna fördelar remisser en gång/vecka vilket ger ytterligare väntetid. Därefter skickas en kallelse till patienten som också bidrar till längre väntetid. - Enligt mätningen erbjuds för få nybesökstider varje vecka. - Endast sjukgymnasterna kan boka in tider. Do quick review of the A3. Key points: Follows PDSA Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act) This balance reflects the emphasis on understanding the situation. (Share quote: “If I have an hour to solve a problem, give me 59 minutes to define the problem and one minute to solve it”) So our focus today will be on the background and problem statement. Summering - Andelen patienter som får en tid inom 5 dagar har ökat. - Ingen kötid. - Ökad tillgänglighet till sjukgymnasten. Fortsatt ser vi ett likvärdigt bortfall före som efter mätningen av andelen patienter som hamnar hos läkare som första instans. Fortsättningsvis utvärderas bortfall efter den nya mätmetoden. ”Patienter till rätt vårdnivå”. Mindre stress vid tidbokning av patienter. Förbättrad arbetsmiljö.

2 Bakgrund och mål Långa väntetider till sjukgymnastiken.
Mycket dubbelbesök d.v.s. många patienter kommer både till läkare och sjukgymnast för samma besvär. 45% av patienterna ska få en tid inom 5 dagar ( denna siffra då det var snittet för bra liv vid denna tidpunkt). Efter andra mätningen ändrades målet 75%. Målet är även att patienterna kommer till rätt vårdnivå direkt. D.v.s. de patienter som söker för besvär i muskler, leder eller stödjeorgan ska komma till sjukgymnast vid första besöket.

3 Nuläge 42 % av patienterna får idag (oktober -15) en tid inom 5 dagar enligt statistik från Diver. Enligt mätning v.39-v var inflödet för nybesök till sjukgymnastiken 30 nybesökstider/vecka och i dagsläget erbjöds 26 nybesökstider/vecka. Enligt bortfallsmätning v var det 12 resp. 13 patienter med besvär i muskel och stödjeorgan som hamnade hos läkare som första instans istället för hos sjukgymnasten. Inflöde till sjukgymnasterna kommer oftast via internremiss från läkare. Patienterna kan även ringa själva men den inflödeskanalen används inte i lika stor utsträckning. Många tror att det krävs remiss för att besöka en sjukgymnast. Läkarna dikterar internremisser som vårdadministratörerna skriver. Det tar ett antal dagar innan remissen inkommer till sjukgymnastiken. Sjukgymnasterna fördelar remisser en gång/vecka vilket ger ytterligare väntetid. Därefter skickas en kallelse till patienten som också bidrar till längre väntetid. Enligt mätningen erbjuds för få nybesökstider varje vecka. Endast sjukgymnasterna kan boka in tider.

4 Handlingsplan 1.) Ta bort internremisser och utöka antalet nybesök/vecka från 26 st till 30 st. 2.) Läkare och sköterskor kan boka nybesökstider till sjukgymnast. 3.) Börja med Sjukgymnastisk Ortopedisk Mottagning (SOM-mottagning) där patienter med akuta besvär i rörelse- eller stödjeorganen (<14 dagar) får tid till sjukgymnast som första instans via sköterskerådgivningen. Läkare finns att tillgå vid behov.

5 Resultat Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet Ökad tillgänglighet. I november fick 68% av patienterna en tid inom 5 dagar. Motsvarande siffra för december var 85%. När SOM påbörjades sjönk andelen igen och efter utökning med en sjukgymnast ökade andelen igen. Enligt mätning v.39-v var inflödet för nybesök till sjukgymnastiken 29 respektive 34 nybesök. Enligt bortfallsmätningen fanns det ett kontinuerligt bortfall av patienter som fortsatt bokas hos läkare veckorna 10-11, Denna mätmetod var inte tillförlitlig varpå en ny mätmetod togs fram. ”Patienter till rätt vårdnivå”. Denna mätning som gjordes v visar att: v. 39 fick 54 % av patienterna som sökte för besvär i muskler, leder eller stödjeorgan och ringde till sköterskerådgivningen en tid till sjukgymnast. V. 40 var andelen 82 %.

6 Påverkansanalys Då vi räknar med att det är 30 nybesök varje vecka bör detta motsvara 120 besök i månaden är inte helt sanningsenligt då helgdagar och sjukdom inte finns med i beräkningarna. Ökade påtryckningar från sjukgymnaster till sjuksköterskorna på morgonmötet ökar inflödet. Patienter som inkommer med extern remiss får per automatik längre väntetid vilket påverkar statistiken.

7 Diagram Andel (%) patienter som fått en nybesökstid till sjukgymnasten inom 0-5 dagar. 2015 2016 Bortfallsmätning: Antal patienter med besvär i muskler, leder eller stödjeorgan som hamnade hos läkare som första instans istället för hos sjukgymnasten 2015 jämfört med 2016.

8 Patienter till rätt vårdnivå
Antal och andel patienter som under v sökte för besvär i muskler, leder eller stödjeorgan via sköterskerådgivningen och visar om patienten fick tid till läkare, sjukgymnast eller rådgivning av sköterska. V Andel som fick tid till sjukgymnast : 54% Andel som fick tid till läkare:37,5 % Andel som fick tid till sjukgymnast eller rådgivning: 62,5 % V Andel som fick tid till sjukgymnast : 82 % Andel som fick tid till läkare: 18 % Andel som fick tid till sjukgymnast eller rådgivning: 82 %


Ladda ner ppt "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"

Liknande presentationer


Google-annonser