Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"— Presentationens avskrift:

1 Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)
Förbättringsområde: Förbättra kunskapsläget hos våra patienter Ansvarig: Malin Lundberg uppföljning Datum: Oktober 2016 Bakgrund – vilken är bakgrunden till valt förbättringsområde? Sedan 2010 har vi sett att Nässjö Läkarhus har haft den högsta telefonbelastningen i landstinget och att i snitt så ringer varje enskild patient in minst 4 gånger per år för att komma i kontakt med vårdcentralen. Under början av 2016 har telefonrådgivningen mätt vilken typ av samtal som inkommer och det har då framkommit att många samtal berör enklare egenvårdsrådgivning framför allt kring magsjuka och förkylningar. Under v. 5,6, förde de som satt i telefon statistik över egenvårdssamtalen och det framkom då att 16% skulle kunna avhjälpts med informationskort, 10% var felnummer eller avsaknad av inspelat nummer och då vanligen utlandsfödda som ej uppfattat vad telefonrösten sa på svenska. Så totalt 26% av samtalen på en vecka skulle kunna avhjälpas. Analysera – vad visar resultaten av de testade förändringarna? Hur tolkar vi dem? Detta har varit ett mycket roligt arbete att bedriva då det verkligen har engagerat hela personalen. Vi började tillsammans att identifiera våra problem områden med telefon och hur mycket tid som gick åt till den enklaste telefonrådgivningen, vi mätte tillsammans och valde ut vilka delar som var intressanta att arbeta vidare med. Tillsammans skapade vi korten och utvärderade dem med patientföreningen innan vi började att använda korten vilket var toppen, det gav oss bra och tydlig feedback och vi minskade risken att vara hemma blinda. Sedan har det hela arbetet ökat medvetenheten hos all personal. Vid analysering av resultat tror vi att enkla rådgivningar var betydligt fler i februari än vad beräkningen visade då vi var lite slappa med att räkna vad som var det och troligtvis lite snälla i bedömningen också. Sedan i sommar var det lite svårt med sommarvikarier att få till mätningarna men ett halvdant resultat och i september var vi stenhårda men trots allt så ser man att vi har minskat antalet telefonsamtal och det känns superbra! Vår linje har varit att Identifiera – Medvetenhet- Öka kunskapen hos invånaren. Resultaten visar att vi minskade antalet enkla rådgivningar men betydligt mindre än vad vi hoppats på. Vi ökade antalet klick från vår hemsida till 1177 och fick några fler förfrågningar via MVK än innan. Vi har utvecklat informationskorten inom rätt områden då det är fortsatt samma som fortsätter att ringa, så vår satsning på magsjuka, förkylning, hosta, allergi, värk var rätt. Vi utvecklade enbart informationskorten på svenska vilket i efterhand kan ha bidragit till att vi inte fick den effekten som vi önskade. Mål - vad vill vi uppnå? Målet är att förhöja kunskapsläget hos våra patienter och på så sätt minska telefonbelastningen och ge möjlighet att de mest sjuka skall få mer tid och bättre tillgänglighet till vårdcentralen. Minskad andel av dessa egenvårdssamtal. Förändra kontaktvägarna genom att försöka få patienterna att använda mina vårdkontakter för rådgivning som ej bedöms akut. Idag förekommer ingen rådgivning via mina vårdkontakter utan enbart beställning av recept. Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? I dagsläget ger vi mycket egenvårdsråd via telefon som tidigare ej belastade vårdcentralen. Belastningen har inte direkt minskat med 1177 utan är densamma eller till och med ökat. Vilket medför att vi lägger mer tid på enklare sjukdomstillstånd än till de kroniska eller mest sjuka. Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? En stor slask som vi skulle mätt förutom telefonen var antalet enkla rådgivningar som kom i receptionen då vi har flertalet personer som ej pratar svenska och som kommer till receptionen för exakt samma sak som telefonrådgivningen genomför. Vi mätte enbart de kort som delades ut vilket inte gav någon bra återkoppling egentligen. Analysen kommer vara att fortsätta integrera arbetet i vardagen och lägga mer kraft även på receptionen. Vi kommer att bibehålla idén och utveckla genom att översätta till arabiska och somaliska. Vi kommer i övrigt att låta den flyta med i ordinarie verksamheten. Vi har påbörjat en resa och en lärandeprocess som troligast kommer ge bättre avkastning år för år och inlett ett partnerskap med patienten. Analys - Vilka är våra problem och varför? Vilka förändringa ska prioriteras? Problemet är att vi har tappat kunskap kring egenvård hos våra patienter och syftet är att skapa enkla informationskort som skall innehålla en checklista om vilka steg man skall ha gått igenom innan man kontaktar vården. Denna checklista bör minska telefonbelastningen och medföra att de patienter som är i behov av sjukvården skall uppleva oss tillgängliga. Målsättningen är att skapa någon form av informationskort som liknar AKUT- som finns för misstänkt stroke. Informationskorten skall utformas i första hand på svenska, engelska, arabiska och somaliska då detta är de största språkgrupperna som kontaktar sjukvården. Informationsmaterialet skall spridas genom att de sätts ut i väntrummet och troligen även genom ett årligt utskick till samtliga patienter som är listade på Nässjö Läkarhus Do quick review of the A3. Key points: Follows PDSA Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act) This balance reflects the emphasis on understanding the situation. (Share quote: “If I have an hour to solve a problem, give me 59 minutes to define the problem and one minute to solve it”) So our focus today will be on the background and problem statement. Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? Välja vilka tillstånd vi skall fokusera på. Skapa informationskort. Distribuera informationskort. Reklam MVK Reklam 1177 Utvärdera telefonbelastningen och upplevelsen av korten.

2 Enklare telefonrådgivning handlade om: magsjuka, värk, förkylning, allergi, hosta Totalt 65 enkla rådgivningar av 620 samtal vecka 5,6,7 Antal telefonsamtal samt antal telefonsamtal som gällde enklare telefonrådgivning under tre mätperioder 2016


Ladda ner ppt "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"

Liknande presentationer


Google-annonser