Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"— Presentationens avskrift:

1 Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)
Förbättringsområde: Patientförening för att minska skillnader i hälsa Ansvarig: Malin Lundberg uppföljning Datum: Oktober 2016 Bakgrund – vilken är bakgrunden till valt förbättringsområde? Ensamhet är den största sjukdomsframkallande faktorn för äldre och redan 2012 genomförde Nässjö Läkarhus en intervju där det framkom att flertalet patienter kände sig ensamma och att aktiveringen inte var tillräcklig, För djupare bakgrunde se bifogad sammanfattning av den intervjustudie som genomfördes Flertalet andra faktorer framkom i undersökningen som ligger till grund för vår satsning. 27 % var inte nöjda med deras sociala umgänge och hela 60% var inte nöjda med den aktiveringen som de utförde. Under 2015 gjorde vi satsningen på patientföreningen fullt ut vilket medförde att vi i slutet av året hade 84 medlemmar varav 0 utlandsfödda, genomfört 4 träffar, 37% i föreningen upplevde att de skaffat nya bekanta genom vikarie. Syftet är att med att bekämpa ensamheten är att eliminera en sjukdomsframkallande faktor och förebygga ohälsa som orsakas ab ensamhet och avsaknad av integrering i samhället. Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? Skapa en styrelse som driver föreningen. Fortsätta eftersträva att minska ensamheten Inkludera andra målgrupper i första hand personer med utländsk bakgrund. Ta med Nässjö Kommun och föreningar i ett bredare perspektiv för att skapa en bättra plattform. Se PGSA hjul PGSA-hjul 3 är en total analys som genomfördes vid träffen 1 oktober. I december kommer den årliga utvärderingen där aktivering kommer ingå. Analysera– vad visar resultaten av de testade förändringarna? Hur tolkar vi dem? Vi har haft en lyckat och ett misslyckat år på samma gång. Vi har utökat antalet medlemmar till 90 stycken varav 6 stycken var utlandsfödda (vi hade varit nöjda med 20 stycken), alla medlemmar har deltagit i minst en aktivitet. Vi har nått en fungerande styrelse som jobbar aktivt med föreningen. Vi har haft minst 60 deltagare per aktivitet. Vi har haft interaktion med Nässjö Kommun för att kunna tidigt involvera asylflyktningar genom Nässjö Lärcenter (detta genom möten och workshops samt deltagande av dem på en träff), pensionärsföreningar genom att vi deltagit i deras träffar och marknadsfört oss samt genom en kontinuerlig kontakt för att vi inte skall krocka våra aktiviteter då de finns flera som är med i båda, studieförbund genom att de fått visa upp sin verksamhet, medlemmarna har fått bättre priser och möjlighet att ha en helt egen grupp, besökt andra delar av kommunen för att förbättra kunskap och visa hur enkelt det är att ta sig, arbetat med plusspolare vilket är en ny satsning i kommunen som ger möjlighet till aktivering, vänner och socialgemenskap. Vi är inte nöjd med antalet utlandsfödda men upplever att vi har aktivt sökt kontakter men det största problemet är tolkning och blandade grupper. Vi ser att i år är det fler som skaffat nya vänner i större utsträckning vilket känns som den största vinsten 50% 2015 och 81% 2016. Mål - vad vill vi uppnå? Målet är att minska ensamheten, inkludera personer med utländskbakgrund för att skapa ett brett social nätverk, förbättra kunskapen kring andra kulturer och bakgrunder, minst 60 deltagare per aktivitet, samt att alla som är medlemmar i föreningen skall delta i minst en aktivitet per år. Sikta till den grundläggande målsättningen två generationer ett tak. Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? Nuläget ser ut att patienterna upplever en ensamhet och flertalet patienter är änkor/änkemän har inga barn i närheten och saknar det sociala kontaktnätet. Nuläget är att vi har en stor andel födda med utländsk bakgrund som är en rörlig målgrupp vilket medför att det kan vara svårt att skapa sociala kontakter med svenskfödda och bredda kunskapen i det svenska språket och den svenska kulturen. Vi erbjuder i dagsläget aktiviter för äldre men önskar bredda denna målgrupp, integrera övriga intressenter, skapa en mer självgående förening utan vårt direkta arbete. Analys - Vilka är våra problem och varför? Vilka förändringa ska prioriteras? Förutsättningarna för våra patienter ser olika ut och det vi siktar till är att försöka jämställa förutsättningarna både mellan de äldre och de utlandsfödda individerna. Vi önskar kunna skapa förutsättningar för utbytet mellan dessa samhällsgrupper och samtidigt arbeta för att öka aktiviteten, genom att ge dem samma kunskap, öka deras medvetenhet, stödja dem till aktivering samt följa upp dem. Vi siktar till att genomföra samtliga förändringar i en strukturerad takt tillsammans med föreningen och även se över hur det hela skall gå till genom att inkludera den nuvarande föreningen i planeringen. Antalet medlemmar följer vi genom medlemsregistret och där registreras det även om patienten är utlandsfödd vilket medför att vi kan se om den andelen ökat från basmätningen. Do quick review of the A3. Key points: Follows PDSA Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act) This balance reflects the emphasis on understanding the situation. (Share quote: “If I have an hour to solve a problem, give me 59 minutes to define the problem and one minute to solve it”) So our focus today will be on the background and problem statement. Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Vi är mycket nöjda och ser en stor förbättring i att det är en egen styrelse som sköter föreningen tillsammans med att fler upplevt nya vänner. Till nästa år kommer patientföreningen att fortsätta som i år och istället kommer vi satsa på någon annan form av integration av utlandsfödda med mer riktade språksammankomster.

2 Utvärdering av patientföreningens träffar (bilaga)
Antal medlemmar (bilaga)


Ladda ner ppt "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"

Liknande presentationer


Google-annonser