Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"— Presentationens avskrift:

1 Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)
Förbättringsområde: Erbjuda ett hälso och motivationsprogram ” Lättare Liv” till samtliga patienter med ett ohälsosamt midja stuss mått Ansvarig: Anna Edqvist och Elisabeth Rörström Datum: Bakgrund – vilken är bakgrunden till valt förbättringsområde? Midja stuss mått är ett kroppsmått som används för ett ge en uppfattning om bukfetma vilket är en riskfaktor för uppkomst av ohälsa. Vid primärprevention, hälsosamtal, använder vi oss av detta mått för att få en uppfattning om risk för att utveckla hjärt/kärl sjukdom. Siffror hur många inbj osv.Kvinnor bör ligga under 0,88 i kvot och män under 1,0. Hänsyn tas även till patientens BMI.Under en period av 6 månader hade vi 14 st patienter med ohälsosam midja stuss kvot. Mål - vad vill vi uppnå? Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjlighet till god framtida hälsa. Delmål: Efter genomgånget program ska 90% av deltagarna uppnå en ökad motivation till livsstilsförändring. Efter 1 års aktivitet ska 60 % av de deltagande patienterna ha minskat sin midja stuss kvot . Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? Under perioden hade vi 14 patienter med ohälsosam midja stuss kvot. Samtliga blev erbjudna individuell avancerad kostrådgivning vid sex tillfällen i sekundärprevention. Antal som upplevde en ökad motivation till livsstilsförändringar och minskade sitt midja stuss kvot var följande, se bilaga 1. Analys - Vilka är våra problem och varför? Vilka förändringa ska prioriteras? Vi har erbjudit dessa patienter sex stycken individuella motiverande samtal. Vi har svårt att få patienterna motiverade dels till livsstilsförändring dels till att komma till alla besöken. Vi har många återbud. Dessutom kräver det mycket tid och resurs att hinna med att genomföra alla samtal. Vi vill öka patientens motivation till livsstilsförändring samtidigt som vi vill använda våra resurser på ett mer effektivt sätt. Vi har inte prövat gruppbaserad information och undervisning, MI i kombination med fysisk aktivitet. Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? Erbjuda gruppbaserat program “ Lättare Liv” innehållande motiverande samtal, avancerad kostrådgivning, information om motion och dess vinster på hälsan. Fysiska gruppaktiviteter i samarbete med Far samordnare kommunen Värnamo. Anonym enkät gällande upplevd motivation till livsstilsförändring före och efter genomgånget program. Mätning av midja stuss mått var 3:e månad under 1 år. Analysera – vad visar resultaten av de testade förändringarna? Hur tolkar vi dem? Do quick review of the A3. Key points: Follows PDSA Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act) This balance reflects the emphasis on understanding the situation. (Share quote: “If I have an hour to solve a problem, give me 59 minutes to define the problem and one minute to solve it”) So our focus today will be on the background and problem statement. Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA?

2 Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjligheten till
god framtida hälsa …………………………………………………………………….. Mätning: Ta fram data ur Diver och Cosmic för att göra en baslinjesmätning………………………………………………………………………………. PGSA-hjul nr: 1….. Agera: Vi ska på läkar/distriktssköterske diskutera framtagen statistik och data.Vårt mål är genom motiverande samtalsteknik, gruppbaserad information, undervisning, fysisk aktivitet via Far samordnare i kommunen nå våra målvärden. Klart dec Nytt varv på hjulet planeras feb och då bör statistik på motivation och midja stuss kvot vara något förbättrad. Planera: Aktuella data från Diver och Cosmic ska tas fram gällande antal kallade patienter, deras motivation till livsstilsförändring efter individuella samtal gjorda i sekundärprevention samt mått av midja stuss kvot före och efter genomgångna samtal. Klart , Ansvarig Anna Sjödin. Agera Plan era Studera Göra: Inga problem med att ta fram data ur Diver och Cosmic. Underlaget består av 14 st patienter under period Studera/analysera: Enligt data ur Diver och Cosmic hade vår patientgrupp efter sekundärprevention följande värden gällande motivation och midja stuss kvot, se bilaga 1.

3 Lkjhlhl

4 Agera Planera Studera Göra
Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjlighet till god framtida hälsa…………………………………………………………………….. Mätning: Skatta patientens motivation till livsstilsförändring, mäta och följa midja stuss kvot. ……………………………………………………………………………. Förändring att pröva: Erbjuda hälsoprogram Lättare Liv till patienter med en midja stuss kvot > 0,88 för kvinnor och > 1,0 för män………………………………………………………………….. PGSA-hjul nr: 2….. Agera: Vilka slutsatser drar vi av testet? behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade? Planera: På läkar/distriktssköterskemöte studerade vi framtagen statistik och data gällande motivation och midja stuss kvot. Vi planerar att starta ett gruppbaserat hälsoprogram, Lättare Liv, för våra patienter med en midja-stuss kvot som kan orsaka ohälsa. Agera Planera Göra: Ett gruppbaserat hälso-och motivationsprogram utformas. Innehållet består av motiverande samtal, avancerad kostrådgivning, butiksvandring samt information om motion och dess vinster på hälsan. Antal tillfällen i grupp är 4 st, ca 1 timma/gång. Ett samarbete med FAR samordnaren i kommunen startas med syfte att erbjuda regelbundna fysiska gruppaktiviteter. Anonym patientenkät gällande upplevd motivation till livsstilsförändring före och efter genomgånget program utformas. Mätning av midja stuss mått kontrolleras och dokumenteras var 3:e månad under 1 år. Programmet erbjuds alla kvinnor med en midja stuss kvot <0,88 och alla män < 1,0. 7 st inbjudningar går ut till första tillfället. Gruppen startar 8 Mars 2016. Studera Göra Studera/analysera: redovisa och tolka era data (bifoga diagram med tidsaxel).

5


Ladda ner ppt "Left hand side is the P (Plan) Right hand side is DSA (Do Study Act)"

Liknande presentationer


Google-annonser