Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad Individuell Plan - Hur enkelt kan det bli?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad Individuell Plan - Hur enkelt kan det bli?"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad Individuell Plan - Hur enkelt kan det bli?
Innan du går igenom presentationen SIP på 10 minuter bör du ha läst den länsgemensamma Riktlinjen för SIP. Riktlinjen för SIP finns på

2 Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010
Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en individuell plan upprättas. Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska starta arbetet med en SIP när de bedömer att den enskilde behöver samordnade insatser. Den enskilde och närstående kan också ta initiativ till en SIP. Den enskilde behöver inte vara känd hos alla huvudmän som blir kallade till SIP-mötet.

3 Samordnad individuell plan, SIP, ska innehålla:
Insatser den enskilde behöver. Huvudmännens ansvar. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen och landstinget. Vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.

4 Varför SIP ? Den enskilde… … blir delaktig och får inflytande. … får en sammanhållen vård och omsorg. … får översikt över vem som gör vad. … får en ansvarig samordnare. … känner sig tryggare. Verksamheten… … samordnar när insatser från andra huvudmän är nödvändiga för att man själv som huvudman ska kunna ta sitt ansvar. … använder SIP vid samarbete med annan huvudman utifrån den enskildes behov, alla vet vem som gör vad.

5 SIP för vem? Alla som har behov av samordnade insatser
Äldre Barn & ungdomar Psykiatri Mitt i livet Detta är exempel på verksamheter som kan vara involverade. SIP skapar trygghet för den enskilde och verksamheten – alla vet vem som gör vad

6 SIP - Hur? SIP-möte, SIP-planen skrivs och mötet dokumenteras.
Planering och kallelse till SIP-möte. Steg 1: Personal inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård ser ett behov av SIP Bedöm om det finns behov av samordnade insatser. Inhämta samtycke från den enskilde Den enskilde och närstående kan efterfråga en SIP. Samtycke krävs för att kalla till SIP-möte. Informera den enskilde om SIP. Dokumentera om samtycke finns eller inte. Om samtycke inte finns avslutas arbetsgången här. Steg 2: Identifiera vilka som ska vara med på SIP-mötet Den enskilde ska vara delaktig i planeringen. Kalla till SIP-möte och förbered dig och den enskilde Prata med den enskilde om vilka som ska närvara på SIP-mötet. Skicka en skriftlig kallelse/inbjudan. Ska SIP-mötet vara hemma hos den enskilde eller någon annanstans? Förbered dig och den enskilde inför SIP-mötet. Bestäm datum och tid för mötet inom 3 veckor. Ta med en SIP-blankett! Eller fyll i SIP direkt på datorn. Steg 3: Genomför SIP-mötet och upprätta SIP Ansvarig samordnare och den enskilde skriver under SIP. Den enskilde ska ha originalet. Steg 4: Boka uppföljning Vilka ska närvara, tid och plats? Uppföljning av SIP Hur har det gått? Avslut eller ny SIP? Om ny SIP - samtycke? Ser ett behov av SIP. Få samtycke från den enskilde. Boka uppföljning.

7 Här finns allt SIP-material du behöver vastkom. se/sip och vgregion
Här finns allt SIP-material du behöver vastkom.se/sip och vgregion.se/SVPL/SIP Introduktionen du just tagit del av - SIP på 10 minuter Informationsfolder - SIP på 10 minuter Riktlinjen Samtyckesblankett Kallelse Mall för SIP Arbetsgången – SIP-trappan Webbutbildningen SIP Patient- och brukarinformation Allt SIP-material + webbutbildning finns på:


Ladda ner ppt "Samordnad Individuell Plan - Hur enkelt kan det bli?"

Liknande presentationer


Google-annonser