Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2 Syftet med lagen ”Lagen ska syfta till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilda som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.”

3 Arbetsgången i den nya lagen
Inskrivnings-meddelande Utse fast vårdkontakt Planering inför utskrivning Meddelande om utskrivningsklar Fast vårdkontakt kallar till SIP Informations-överföring vid utskrivning Information till patient och/eller anhörig SIP

4 Öppen- och primärvård

5 Hur långt har vi kommit Projektplan fastställd för vårt interna arbete
Strategigruppen har haft ett möte Professionsgrupp har haft tre möten Ett möte med anhörig- och brukarorganisationerna Information till verksamhetschefer och enhetschefer i organisationen Kontinuerliga möten med IT Informationsmaterial är framtaget i samarbete med kommunikation Intervjuer pågår med verksamheterna Personer utsedda att arbeta med gemensamma riktlinjer tillsammans med kommunerna

6 Att göra Riktlinjer Överenskommelse Handlings- och utbildningsplan
Pilottest


Ladda ner ppt "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser