Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson"— Presentationens avskrift:

1 1 Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson sten.eklund@ltblekinge.se rosmarie.nilsson@ltblekinge.se 2011-02-16 sten.eklund@ltblekinge.serosmarie.nilsson@ltblekinge.se

2 2 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Den 24 april 2008 beslutade regeringen om en strategi för utveckling av missbruks- och beroendevården. Inom ramen för strategin har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknat årliga överenskommelser om implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Socialstyrelsens riktlinjer för missbruk- och beroendevård vänder sig både till socialtjänst och hälso- och sjukvårdens primärvård, psykiatri och beroendevård Riktlinjerna innehåller kunskap om vilka metoder och tekniker som är mest effektiva, både ur den enskildes synvinkel och ur ett samhällsperspektiv Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge

3 3 Övergripande mål Att alla missbrukare i Blekinge ska få den bästa möjliga vård Landstinget och de fem kommunerna i Blekinge ska ta ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården

4 4 Aktiviteter 2010 En regional arbetsgrupp med representanter från socialtjänst, primärvård och psykiatri har bildats och haft tolv möten. En styrgrupp som inkluderar chefstjänstemän från de fem kommunerna och Landstinget Blekinge (psykiatri/beroendevård och primärvård) har bildats. Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge

5 5 En politisk ledningsgrupp bestående av fem socialnämndsordförande och ett landstingsråd har bildats. En länsövergripande överenskommelse mellan de fem kommunerna och Landstinget Blekinge har påbörjats. Ett samverkansavtal mellan psykiatri och primärvård i Landstinget Blekinge har påbörjats. Några av kommunerna har även påbörjat arbetet med de lokala överenskommelserna

6 6 Ett möte med brukarorganisationerna genomfördes i augusti Brukarorganisationerna har genomgått en utbildningsdag arrangerad av RFHL i syfte att få kunskap om hur man kan bilda ett gemensamt brukarråd, se reportage www.ltblekinge.se/beroendevard www.ltblekinge.se/beroendevard

7 7 Basutbildning i riskbruk, missbruk- och beroende (2+2 dagar) har genomförts under september och oktober. Cirka 200 personer deltog i utbildningen En utbildningsdag riktad mot chefstjänstemän och politiker genomfördes den 4 mars 2010

8 8 En utbildningsdag genomfördes i september tillsammans med Läkemedelskommittén i beroendeproblematik, samverkan och ansvar Planerar en utbildning tillsammans med Läkemedelskommittén som är riktad till läkare i riskbruk- missbruk och beroendevård 2011

9 9 Utmaningar Att landstinget och de fem kommunerna i Blekinge tar ett gemensamt ansvar för riskbruk, missbruk- och beroendevården Att brukarna får den bästa möjliga vården Att kartlägga brukarnas behov Att utveckla och bibehålla kompetensen Vad händer efter 2011? Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge

10 10 Den 27 januari fattade Regeringen beslut om en överenskommelse med SKL, som handlar om att bygga upp ett nationellt stöd för att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kunskap till praktik är från och med nu del av överenskommelsen, som omfattar även insatser inom äldreomsorgen och insatser för barn och unga. I och med den nya överenskommelsen blir utmaningen för Kunskap till praktik 2011 att integrera de regionala strukturerna för missbruks- och beroendevården med de regionala strukturerna för äldreomsorgen. Bland annat därför kommer Kunskap till praktik att prioritera ett fortsatt starkt stöd till processledarna på länsplanet under 2011./ kunskaptillpraktik@skl.se 2011-02-04 kunskaptillpraktik@skl.se Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge

11 11 Processledare Ny processledare för 2011 är Marie Söderström


Ladda ner ppt "1 Implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Blekinge Processledare Sten Eklund och RosMarie Nilsson"

Liknande presentationer


Google-annonser