Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."— Presentationens avskrift:

1

2 SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Projektledare: Ann-Mari Ek, Region Skåne Anna von Reis, Kommunförbundet Skåne

3 RIKTLINJERNA Socialstyrelsen kom 2007 ut med
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård De är ett initiativ för att utveckla och förbättra den svenska missbruks- och beroendevården Riktlinjerna gäller både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården Riktlinjerna ställer stora krav på samverkan och i vissa delar samorganisation.

4 Riktlinjerna ger vägledning inom områdena:
Upptäckt och förebyggande verksamhet Narkotika - psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Alkohol - psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Gravida kvinnor Missbruk och beroende med samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom

5 Vad är syftet med SIKTA? Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska vara vägledande för kommunerna i Skåne och i Region Skåne Kvaliteten på missbruks- och beroendevården ska höjas och den ska göras tillgänglig för alla med vårdbehov inom detta område

6 SIKTA Länsstyrelsen SKL Styrgrupp Referenspersoner Arbetsgrupper
kommuner Lokala styrgrupper

7 Vad vill SKL uppnå? Förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så att brukare får bästa möjliga vård genom att: Utveckla vårdkedjan Tydliggöra ansvarsfördelningen Förbättra samverkan mellan olika aktörer Fortbilda personalen Förstärka brukarinflytandet Utveckla en evidensbaserad praktik 7

8 Varför ”Kunskap till praktik”? Utveckla en evidensbaserad praktik
Vetenskaplig kunskap Brukarens erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Brukares erfarenhet och önskemål Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Professionellas erfarenhet 8

9 På gång i Skåne 2009 För att underlätta samverkan mellan huvudmännen och för att utveckla den lokala missbruks- och beroendevården kommer följande aktiviteter att genomföras:

10 Skånegemensamma riktlinjer
Projektledarna kommer att samordna arbetet med att tillskapa ett gemensamt länsdokument för missbruks- och beroendevården. Syftet med länsdokumentet är att tydliggöra de olika aktörernas ansvar och roller. Rekryteringen av en arbetsgrupp pågår och starten för arbetet är planerat till april/maj.

11 Fortbildning Under våren 2009 kommer en enkätundersökning genomföras avseende utbildningsbehovet inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens missbruks- och beroendevård. Resultatet kommer att ligga till grund för vilka utbildningar som SIKTA kommer att erbjuda framöver.

12 SIKTA-kommuner

13 Lokalt utvecklingsarbete
Kommunerna och hälso- och sjukvården ska tillsammans reflektera över vad som görs och inte görs i relation till riktlinjerna Verksamheterna ska utifrån lokala behov och förutsättningar utveckla samverkansrutiner och metoder för missbruks- och beroendevården

14 Lokalt utvecklingsarbete
Tillsätta en styrgrupp på lokal nivå Utse en eller två samordnare för utvecklingsarbetet Utveckla former för brukarmedverkan/inflytande Utveckla former för samverkan med Kriminalvården

15 Genomförandeplan till SKL
TIDPLAN Feb/mars Dec 09 Lokal styrgrupp Utse samordnare Genomförandeplan 2009 senast den 30 april Genomförandeplan 2010 senast den 1 oktober Lokalt utvecklingsarbete SIKTA: Samordna arbetet med att tillskapa Skånegemensamma riktlinjer Identifiera fortbildningsbehov och erbjuda fortbildning Stödja lokalt utvecklingsarbete Genomförandeplan till SKL senast den 1 december

16 Följ vårt arbete:


Ladda ner ppt "SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser