Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIKTA- Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIKTA- Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."— Presentationens avskrift:

1 SIKTA- Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Projektledare: Ann-Mari Ek, Region Skåne Anna von Reis, Kommunförbundet Skåne

2 SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har fått medel till ett treårigt projekt som syftar till att alla personer med missbruk och beroende ska få bästa möjliga vård. SIKTA pågår från februari 2008 till februari 2011.

3 RIKTLINJERNA Socialstyrelsen kom 2007 ut med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna gäller både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården, vilket är en påtaglig nyhet för båda organisationerna och som kommer att ställa stora krav på samverkan och i vissa delar samorganisation. Nationella riktlinjer är ett initiativ för att åstadkomma bättre och effektivare vård för alla som har missbruks- och beroendeproblem.

4 Överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) SKL har fått i uppdrag av regeringen att vara motor i implementeringsarbetet – ”Kunskap till praktik” Skåne är ett av de sju län som ”Kunskap till praktik” har träffat en överenskommelse med De andra länen är: Dalarna, Norrbotten, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Örebro.

5 SIKTA har en plan Skånegemensamma riktlinjer som tydliggör de olika aktörernas ansvar Inventering av fortbildningsbehov Erbjuda fortbildning Träffa överenskommelser med SIKTA- kommuner

6 Skånegemensamma riktlinjer Vård och behandlingen för personer med missbruks- och beroendeproblem utgör ett gemensamt ansvar och uppdrag för både kommunernas socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård. Vård och behandling skall ske i samarbete.

7 Skånegemensamma riktlinjer Samverkan mellan huvudmännen ska leda till att individens behov av insatser blir organiserade så att denne inte hamnar mellan olika ansvarsområden.

8 Skånegemensamma riktlinjer Tidig upptäckt av riskbruk är betydelsefullt för att förhindra ett missbruk. Det krävs tydliga samverkansrutiner mellan huvudmännen för att nå personer med riskabla alkoholvanor och narkotikaproblem.

9 Hemsidor www.kfsk.se/sikta www.skl.se/kunskaptillpraktik


Ladda ner ppt "SIKTA- Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser