Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt ”samsjuklighet” Projektets mål Kommunerna, psykiatrin och primärvården ska i samverkan arbeta för målgruppen personer med psykisk störning/sjukdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt ”samsjuklighet” Projektets mål Kommunerna, psykiatrin och primärvården ska i samverkan arbeta för målgruppen personer med psykisk störning/sjukdom."— Presentationens avskrift:

1 Projekt ”samsjuklighet” Projektets mål Kommunerna, psykiatrin och primärvården ska i samverkan arbeta för målgruppen personer med psykisk störning/sjukdom och ett samtidigt missbruk tas om hand inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Jan Nilsson Socionom Samordnare, samsjuklighet Närvårdssamverkan

2 Som uppdrag för samordnaren föreslås att: – anordna nätverksträffar för Södra Älvsborg för dem som arbetar med målgruppen – tillsammans med närvårdsområdena kartlägga volymen för målgruppen – tillsammans med närvårdsområdena kartlägga behov av olika insatser – tillsammans med närvårdsområdena kartlägga behov av kompetensutveckling – ansvara för att gemensam handledning kommer till stånd för de personer som arbetar med målgruppen – vid behov delta i olika grupper för att lyfta målgruppens behov – vara uppdaterad gällande utvecklingsarbete på nationell nivå – tillsammans med närvårdsområdena kartlägga metoder för gemensam dokumentation – varje år redogöra i Styrgrupp närvård för hur arbetet utvecklas för målgruppen – kontinuerlig dialog med utvecklingsrådet för psykisk ohälsa

3

4 Hur arbetar respektive närvårdsområde med frågan? NULÄGE 20160616 Borås: (109000) Frågan finns på agendan för närvårdssamverkan psykiatri (inkl samsjuklighet). Vårgårda: (11000) Herrljunga: (9500) Mark: (34000) Frågan kommer att aktualiserad i närvårdssamverkan Svenljunga: (10500) Kartlägga, metod- och kvalitetsutveckla samordnad vårdplanering/SIP. Tranemo: (12000) Arbetsgrupp psykisk ohälsa har ordnat utbildning i SIP, fortsatt uppdrag med patienter med missbruksproblem i samverkan med Närhälsan och ÖVM Beroende SÄS Bollebygd: (9000) Psykisk ohälsa samverkan med Boråsregionen, Projektledare för Boråsregionen skall driva denna fråga. Ulricehamn: (23500) Psykisk ohälsa Fortsatt implementering av arbetsmetoder för att bibehålla kvalitén i den individuella planeringen. Lerum: (40000) Alingsås: (40000) CM fanns t o m maj månad 2016

5 Hur tar vi nästa steg? Under maj t o m december 2016 kartlägga: Hur arbetar man med frågan idag i respektive kommun? Finns det bra exempel? Vilken väg vill respektive närvårdområde gå IP, CM, SIP? Hur får vi med passiva partners? Hur får vi med chefer i arbetet? Hur får vi med medarbetare i arbetet? Starta upp arbetet med markerade uppdrag. Eventuellt: Gemensam träff -- Inspirationsdag Jag ser fram emot en inbjudan! Jan Nilsson Samordnare, samsjuklighet Närvårdssamverkan 0700-852593, 0320-778093, jan.ae.nilsson@vgregion.se

6 Frågor, funderingar?

7 Positiva förändringar hos individerna:  Minskat antal vårddagar på sjukhus, behandlingshem  Patienterna mår bättre, ökad livskvalitet  Mindre antal ”spontana”/”akuta” besök  Sköter tider bättre t ex på socialkontoret  Bättre kontakt med boendestödjare  Klarar av att stå ut när relationen finns  Klienter har brutit ”sjukdomstypiska mönster”  Minskad alkohol/droganvändning  Ökat ansvarstagande av klienten vid nätverksmöten (3)

8 Positiva förändringar hos organisationerna:  Förfrågan om stöd i form av CM  Ökat samarbete mellan socialtjänst o psykiatri  Legitimitet för CM i organisationerna  Ökat samarbete med andra aktörer t ex hyresvärdar, af  Aktivt uppsökande verksamhet, när klient uteblir  ”Renodlade” möten  Minskat antal personer i nätverket


Ladda ner ppt "Projekt ”samsjuklighet” Projektets mål Kommunerna, psykiatrin och primärvården ska i samverkan arbeta för målgruppen personer med psykisk störning/sjukdom."

Liknande presentationer


Google-annonser