Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PO-verksamheten i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PO-verksamheten i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 PO-verksamheten i Skåne
En beskrivning av verksamheten huvudsakligen grundad på redovisningen för 2016 års verksamhet

2 Båstad Osby Örkelljunga Ängelholm Östra Göinge Höganäs Perstorp Hässleholm Åstorp Bromölla Helsingborg Klippan Bjuv Svalöv Kristianstad Höör Landskrona Eslöv Hörby Kävlinge Lomma Staffanstorp Burlöv Lund Sjöbo Malmö Tomelilla Svedala Skurup Simrishamn Ystad Vellinge Trelleborg

3 Kommuner med PO 27 kommuner i Skåne har verksamhet med PO
13 har verksamhet i egen regi 14 kommuner anlitar den ideella föreningen PO-Skåne som utförare

4 Antal klienter 2016 Under året: 1231 Varav kvinnor: 684 Män: 547
Nya klienter: 556 Varav kvinnor: 307 Män: 249 Avaslutade: 570 Varav kvinnor: 314 Män: 256 Med helt eller delvis hemmavarande barn: 331

5 Prioriteringar Samlad bedömning av behovet med utgångspunkt från förordningen Om kommunen har angett någon eller några särskilda målgrupper så är det vanligaste: har barn (16) är hemlös eller löper risk att förlora sin bostad (15)

6 Orsaker till kontakt med PO
Ekonomi Stöd i kontakt med myndighet Stöd i kontakt med sjukvården Bostad Struktur i vardagen

7 Systemfel ett axplock På handläggarnivå:
Respektlöst och kränkande bemötande, Klienter får inte stöd utifrån sina behov utan utifrån vad som erbjuds okunnighet hos personalen både kring funktionsnedsättning och den enskildes rättigheter

8 Systemfel ett axplock Lokal nivå:
Bristande tillgänglighet hos socialtjänsten, vården, FK och AF. Bristande kontinuitet inom vården, Återkommande felaktig medicinering av inneliggande patienter

9 Systemfel ett axplock Central nivå: Brist på bostäder
Låga ersättningsnivåer i välfärdssystemet och krånglig handläggning Brist på samordning mellan ersättningarna och brister i samverkan mellan myndigheterna

10 Ledningsgrupper Finns nu i alla kommuner utom en!
17 kommuner saknar primärvården 6 kommuner saknar AF 4 saknar FK Brukarorganisationer för 18 kommuner Patientorganisationer för 13 kommuner Anhörigorganisationer för 15 kommuner Privat psykiatri för 5 kommuner

11 På gång HSLF-FS 2016:98 Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud Träder i kraft 1 september 2017 Tillämpas för ansökan om statsbidrag första gången 2018 Sista ansökningsdag 1 mars Länsstyrelsen ska fördela statsbidrag utifrån hur många PO på hel eller deltid som respektive kommun har. Socialstyrelsen beslutar om hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som PO motsvarar

12 På gång forts. Socialdepartementet – Christina Velander, har PO på sitt bord sedan hösten 2016 Socialstyrelsen - Kunskapsguiden kommer också kompletteras med information om personligt ombud. Ska vara klar hösten 2017 Socialstyrelsen- webb-introduktion i väntan på utbildning för PO Socialstyrelsen – Introduktionsutbildning för nya ombud Länsstyrelserna- arbetar med en ny redovisningsblankett

13 Tack för mig


Ladda ner ppt "PO-verksamheten i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser