Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT för bättre ambulanssjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT för bättre ambulanssjukvård"— Presentationens avskrift:

1 IT för bättre ambulanssjukvård
Delay PrehospIT – Stroke IT för bättre ambulanssjukvård PrehospIT-Stroke skapar förutsättningar för bättre användning av IT inom ambulanssjukvården. Fokus ligger på att utveckla ett gemensamt sätt att hantera information och kommunikation som förbättrar omhändertagandet av patienten, från larm till 112 till vård på rätt sjukhus Totalt medverkar 21 parter från sjukvård, näringsliv och akademi. Den akuta stroke-vårdkedjan har valts som första tillämpning. Connectathon Visar den tekniska lösningen Simuleringar visar på nyttan picta.lindholmen.se

2 PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård
Delay PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård Det här är vad det handlar om…. …. och det här!!! Stroke drabbar cirka personer årligen i Sverige. Ungefär 20 % av de drabbade avlider och cirka 30 % blir funktionellt beroende. Stroke är den mest kostsamma somatiska sjukdomen i Sverige. Kostnaden har beräknats till runt 19 miljarder kronor årligen. Stroke drabbar flest äldre men ökar hos yngre - särskilt bland kvinnor. Vid en akut stroke är tiden till korrekt behandling avgörande för utfallet. Den prehospitala bedömningen måste därför göras redan i ambulansen för att man ska kunna besluta om vilken vård som är bäst i det enskilda fallet. Därför är stroke PrehospIT:s första tillämpningsfall! Enas om spårvidd och vagnskopplingar! picta.lindholmen.se

3 PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård
Delay PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård Vår rekommendation för semantisk (”språklig”) och teknisk interoperabilitet Hur vi testade 1. Tekniken – IHE inspirerad ”Connectathon” Detta skall hanteras! NEMSIS PrehospIT data Snomed CT 2. Vårdnyttan – fullskalig simulering Semantiken: PrehospIT regel för nomenklatur prioritering: Snomed CT NEMSIS PrehospIT data (ev. ICD-10 koder hanteras här) Tekniken HL7 CDA dokument picta.lindholmen.se

4 PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård
Delay PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård Vi som gjorde det!

5 PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård
Delay PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård Vi som gjorde det! För information: picta.lindholmen.se

6 Efter projektslut - vad händer då?
Delay PrehospIT – Stroke; IT för bättre ambulanssjukvård Efter projektslut - vad händer då? Finna vägar att ta rekommendationen kring interoperabilitet vidare mot en bredare tillämpning i prehospital sjukvård Ett följeprojekt har startat; ViPHS - Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan picta.lindholmen.se


Ladda ner ppt "IT för bättre ambulanssjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser