Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyutveckling Stöd och behandling 2016 Samverkan mellan SKL, Inera och 1177.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyutveckling Stöd och behandling 2016 Samverkan mellan SKL, Inera och 1177."— Presentationens avskrift:

1 Nyutveckling Stöd och behandling 2016 Samverkan mellan SKL, Inera och 1177

2  Överenskommelse mellan SKL, Inera och 1177 vårdguiden  Rollen som programansvarig innebär att säkerställa att projekt/delprojekt utvecklas i rätt riktning och ge de förutsättningar som behövs för att projekten ska nå målet  Rådgivare på uppdrag av SKL  Verka för samverkan mellan Inera, 1177 och SKL så att resurser ställs till projektets förfogande  Överlämning förstudie till projekt  Leda arbetet i förstudien med SIP & Min vårdplan Programansvarig SKL

3 Förstudie Applikationsprogram Stöd och behandling  Möte VGR 29/2  Tredjepartsleverantör  Verksamhet ePsykiatrienheten VGR Niels Ek  Beslut innehåll/program/stöd  Informatiker SKL  Införandeprojekt VGR  Scope/omfattning i överenskommelse med VGR  Ansvarsfördelning  Plan för utveckling delprojekt Inera & 1177 vårdguiden  Överlämning förstudie till projekt

4 Förstudie SIP 2016  Vilka krav ställer kommun/landsting på SIP - processen?  Vilka funktioner behöver utvecklas i Stöd och behandling för SIP?  Vilka verksamheter samverkar i en SIP inom landsting och kommun som har möjlighet att delta i en testpilot för SIP?  Hur ser marknadens lösningar ut i de system som hanterar SIP?  Finns det behov/önskemål av en nationell SIP ”blankett”?

5 Landsting/regioner och SIP

6 Flödesmodell SIP äldre SKL Möjlig kombination av befintliga e-tjänster (tidbokning, formulär) Hur skall “SIP verksamhetsstöd” positioneras i arkitekturen? Flödesmodell ”SIP äldre” SKL Funktionalitet för att låta vårdgivare skapa vårdkedjor och informationsflöden över öppen vård och sluten allmän hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och enskild hälso- och sjukvård bör implementeras. Hur ska SIP-flödet integreras med lokala verksamhetsprocesser?

7 Min vårdplan RCC nationellt  Förstudie programkontoret  Ledning och styrning Gunilla G & Anna Ö  Kontaktsjuksköterska Katja Vuollet (VLL)  Onkologen Jönköping  Sammankalla till workshop  Genomföra workshop  Plan för förstudie  Leverans till nationell ledningsgrupp RCC  Leverans till programrådet  Utveckling Stöd och behandling

8 Forskningsdatabas i Stöd och behandling  Kompetensgruppen SKL  NSK 17 mars värderingsmall för beslut  Studier/forskning Stöd och behandling  Använda Stöd och behandling i samband med forskning  Forskningsdatabas kommande utveckling  Nomineringsprocess via SKL FoU nätverk  Workshop för uppstart kravställning  Förstudie  Utveckling

9 SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner Som arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden

10  Ofta ligger fokus på effektivitet och produktivitet men rör också förbättringsarbete i själva innehållet i välfärdstjänsterna.  SKL har ofta en viktig roll som drivkraft och inspiratör men också som samordnare av projekt. SKL erbjuder också medlemmarna en nationell mötesplats för erfarenhetsutbyte. SKL nationell aktör SKL´s hemsida På SKL arbetar vi med intressebevakning, verksamhetsutveckling och service och rådgivning för att stödja medlemmarna.

11 Verksamhetsutveckling SKL  Förändringsledning/införande – referensgruppen 2013-2015  Upphandling  Immateriella rättigheter  Checklista implementationsplan för införandet av - tillhörande rutiner - lathundar och material

12 Fortsatt behov av stöd från SKL?  Har ert landsting eller den/de verksamheterna där ni erbjuder internetbaserad stöd eller behandling behov av någon form av stöd? Om ja, vilket typ av stöd?  Har ert landsting behov av någon annan form av stöd? Om ja, beskriv vilket stöd ni har behov av och hur.


Ladda ner ppt "Nyutveckling Stöd och behandling 2016 Samverkan mellan SKL, Inera och 1177."

Liknande presentationer


Google-annonser